Google AMP İstemci Kimliği API'sini ayarlama

Google'ın AMP İstemci Kimliği API'si, bir kullanıcının AMP ve AMP dışı içerikte karşılaştığı deneyimi benzersiz bir şekilde tanımlamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir hizmettir. Herkesin kullanımına açık olan bu hizmet, Google Analytics yapılandırmanızda isteğe bağlı yapılan etiketleme değişiklikleriyle desteklenir.

Bu makalede ele alınan konular:

AMP İstemci Kimliği API'si hakkında

Google AMP İstemci Kimliği API'si, AMP ve AMP dışı sayfalarınızdaki içerikle etkileşime giren kullanıcıları benzersiz bir şekilde tanımlamanıza olanak tanır. API etkinleştirildikten sonra, Google Analytics, AMP sayfalarını Google AMP viewer üzerinden ziyaret eden kullanıcıların sitede gerçekleştirdikleri birden fazla etkinliğin aynı kullanıcıya ait olduğunu belirlemek için AMP İstemci Kimliği'ni kullanır. Etkinlikler ve kullanıcılar ilişkilendirildiğinde, kullanıcı sayısı ve oturuma dayalı metrikler gibi özellikler kullanılabilir.

API'yi AMP sayfalarındaki işlemlerle ilişkili kullanıcı kimliklerini almak ve aynı kullanıcıların AMP dışı sayfalarınızdaki temsilleriyle birleştirmek için kullanabilirsiniz. Birleştirilen bilgiler, kullanıcı yolculuklarına ve sunduğunuz hizmetin kullanımına dair daha net bir fikir sunar.

API her yayıncı için kimliği ve kimliğin son kullanma tarihini otomatik olarak ayarlar.

AMP İstemci Kimliği API'si, verilerinizi nasıl etkiler?

AMP ve AMP dışı sayfalarda benzersiz şekilde belirlenen kullanıcılar sitenize döndükçe, kullanıcı ve oturumla alakalı metriklerin davranışı daha isabetli bir şekilde yansıtılır. Örneğin, Oturum Süresi, Hemen Çıkma Oranı ve Oturum Başına Sayfa Sayısı gibi metrikler, siteniz genelindeki davranışları daha doğru bir şekilde yansıtacak şekilde değişir.

Google AMP İstemci Kimliği API'sini etkinleştirdikten sonra, AMP sayfalarınızdan birini daha önce ziyaret eden kullanıcıların AMP kimliği bir kerelik etkinlik olarak sıfırlanır. Bu durum gerçekleştiğinde bu kullanıcılar yeni bir kullanıcı olarak temsil edilir. Bu durum, kullanıcıların sitenizi ziyaret etme sıklığına bağlı olarak Yeni Kullanıcılar metriğinizde ve ilgili raporlamalarda gözle görülür ve geçici bir dalgalanmaya neden olabilir.

Sınırlamalar

AMP sayfaları, İstemci Kimliği API'siyle kullanmak istediğiniz diğer AMP dışı sayfalardan farklı bir kaynaktan yayınlandığında, İstemci Kimliği API'sinin çalışması için AMP sayfasının kaynağı ile AMP dışı sayfaların kaynağı belirli kurallara uymalıdır:

 • Şemalar ve bağlantı noktaları her zaman eşleşmelidir.
 • AMP kaynağının ve standart kaynağın ana makine bileşenleri; m., amp., ve www. bileşen önekleri yok sayıldığında her iki ana makinede eşit olmalıdır.

Kullanılabilir AMP sayfası kaynağı ve AMP dışı sayfa kaynağı çiftlerine örnekler:

 • https://www.example.com (aynı kaynaktaki AMP sayfaları ve AMP dışı sayfalar)
 • https://amp.example.com  ve https://www.example.com
 • https://m.example.com  ve https://www.example.com
 • https://amp.www.example.com ve  https://example.com
 • https://amp.example.com  ve https://m.www.example.com

Kullanılamayan AMP sayfası kaynağı ve AMP dışı sayfa kaynağı çiftlerine örnekler:

 • https://www.example.com  ve http://www.example.com (eşleşmeyen şema)
 • https://www.example.com  ve https://www.example.com:8000 (eşleşmeyen bağlantı noktası)
 • https://amp.example.com  ve https://amp.google.com (example.com yerine google.com kullanılmaktadır, bu nedenle kaynaklar farklı kabul edilir)
 • https://amp.example.com ve https://mobile.example.com (m. yerine mobile kullanıldığı için bu kaynaklar farklı kabul edilir. m. kullanılsaydı benzer kabul edilirdi)
 • https://web.amp.example.com  ve  https://web.m.example.com (bu örnekte farklı olan amp. ve m. bileşenleri ana makinenin öneki değildir)

Üçüncü taraf çerezleri desteklemeyen tarayıcılar

Üçüncü taraf çerezleri desteklemeyen tarayıcılar için (ör. Intelligent Tracking Prevention 2.0 etkin olan Safari 12 ve üzeri sürümler) AMP İstemci Kimliği API'si, kullanıcı oturumlarını senkronize tutmak amacıyla AMP Bağlayıcı özelliğini kullanır. AMP bağlayıcı, AMP Önbelleğinde görüntülenen sayfalardaki giden bağlantıları sorgu parametreleriyle (ör. _gl=<value>) doldurarak çalışır. Hedef alanda, gtag.js URL'deki bağlayıcı parametreler aramak üzere yapılandırılır. Geçerli bir bağlayıcı parametre bulunursa gtag.js birinci taraf ölçüm çerezlerini çıkarır ve depolar.

Kur

Etiketleme değişikliği ön koşullarını aşağıda belirtildiği gibi kodunuza dahil ederek bu hizmeti kullanmaya başladığınızda, Google AMP İstemci Kimliği API Politikası'nı okuyup anladığınızı ve bu hizmetin herhangi bir Google Analytics mülküyle birlikte kullanılması için gereken tüm koşulları sağladığınızı kabul edersiniz.

Bu hizmeti kullanmaya başlamak için biri AMP sayfalarınızda, diğeri AMP dışı sayfalarınızda olmak üzere yapmanız gereken iki kod değişikliği bulunur. Her iki kod değişikliğinin de gerekli olduğunu unutmayın.

Önemli uygulama notları

 • Müşteri Kimliği API'si sadece veriler aynı Google Analytics mülkü içinde toplandığında yararlı olur.
 • AMP sayfaları, alt alan adı konusunda AMP dışı sayfalarla aynı şekilde işleme tabi tutulur. Gerekli ve uygun olduğu durumlarda yönlendirme hariç tutma kullanın. Bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde açıklayan aşağıdaki bölümü inceleyin.

1. Adım: AMP sayfalarınızda etkinleştirin

Tüm AMP sayfalarınızın <head> bölümüne aşağıdaki kodu ekleyin:

<meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics">

AMP sayfaları için Google Analytics'i kullanırken her zaman sayfanızın gövde kısmına amp-analytics öğesini eklemeyi ve type özelliğini googleanalytics olarak ayarlayıp gerekli izleme yapılandırmasını tanımlamayı unutmayın. Google Etiket Yöneticisi kullanıyorsanız, AMP uyumlu etiketleri dağıtmak için bu rehberi uygulayabilirsiniz.

2. Adım: AMP dışı sayfalarınıza ekleme

Google Analytics, birçok farklı yolla uygulanabilir. Size en uygun talimatları kullanmanız önerilir. Tüm yöntemlerin amacı, Analytics create fonksiyonuna yapılan ilk çağrıdaki useAMPclientID parametresinin true olarak ayarlanmış olmasını sağlamaktır. Kurulum Doğrulama bölümünü inceleyerek oturum birleştirmenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

analytics.js kullanıyorsanız

Analytics izleme koduna aşağıdakileri ekleyin:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto', {'useAmpClientId': true});

gtag.js kullanıyorsanız

Analytics izleme koduna aşağıdakileri ekleyin:

gtag('config', 'UA-XXXXX-Y', {'use_amp_client_id': true});

Google Etiket Yöneticisi kullanıyorsanız

Aşağıdaki adımlar mevcut yayınlanmış kapsayıcılarınızda tamamlanmış olmalıdır.

Bir Google Analytics Ayarları değişkeni kullanıyorsanız, ilişkili tüm etiketleri güncellemek için tek bir değişiklik yapabilirsiniz:

 1. Google Etiket Yöneticisi'nde ilgili kapsayıcıyı açın, ardından Değişkenler'i tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz Google Analytics Ayarları değişkenini açın, ardından Değişken Yapılandırma kartı'nı tıklayın.
 3. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar'a gidin.
 4. + ALAN EKLE'yi tıklayın.
 5. Alan Adı'nı useAmpClientId, Değer'i ise true olarak ayarlayın.
 6. Yeni değişken yapılandırmasını kaydedin.
 7. Kapsayıcınızda birden fazla değişken kullanıyorsanız, ilgili tüm Google Analytics Ayarları değişkenleri için önceki adımları tekrarlayın.
 8. Kapsayıcıyı yayınlayın.

Bir Google Analytics Ayarları değişkeni kullanmıyorsanız, bağımsız etiketler üzerinde değişiklikler yapmak için:

 1. Google Etiket Yöneticisi'nde ilgili kapsayıcıyı açın, ardından Etiketler'i tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz etiketi tıklayın, ardından Etiket Yapılandırma kartı'nı seçin.
 3. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar'a gidin.
 4. + ALAN EKLE'yi tıklayın.
 5. Alan Adı'nı useAmpClientId, Değer'i ise true olarak ayarlayın.
 6. Yeni etiket yapılandırmasını kaydedin.
 7. İlgili tüm Google Analytics etiketleri için önceki adımları tekrarlayın.
 8. Kapsayıcıyı yayınlayın.

Üçüncü taraf etiket yöneticisi kullanıyorsanız

useAmpClientId parametresini eklemek ve create izleme kodunu yazarken useAmpClientId değerini true olarak ayarlamak için etiket yönetim sisteminizde belirtilen adımları uygulayın.

3. Adım: Yönlendirme hariç tutmayı kullanın

Google, kullanıcılarına AMP içeriği sunarken Google AMP Cache'i kullanır. cdn.ampproject.org alan adıyla birlikte, tek yönlendirme hariç tutma eklemeniz gerekir. Bu işlem, Google tarafından yayınlanan ve önbelleğe alınmış tüm AMP alt alan adlarının oturumları çözümlemesini önler.

AMP sayfalarını birden fazla alt alan adından sunuyorsanız, AMP alt alan adlarınızdan birini farklı bir işleme tabi tutmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, AMP ve AMP dışı siteleriniz genelinde belirli yönlendirme hariç tutmalarını kullanmaya devam edebilmek için, web sitenizin yönlendirme hariç tutmasında kullanılan mevcut tüm alt alan adlarının önbelleğe alınmış sürümlerini girin. Örneğin, subdomain.example.com adlı alt alanınız için halihazırda bir yönlendirme hariç tutma varsa, subdomain-example-com.cdn.ampproject.org için bir yönlendirme hariç tutma daha ekleyin. AMP Önbellek URL biçimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

AMP ile ilgili yönlendirme hariç tutmalarını, diğer tüm hariç tutmalarınızla birlikte Analytics YÖNETİCİ bölümünde girebilirsiniz. Daha fazla bilgi

Kurulum doğrulaması

Google AMP İstemci Kimliği API'sinin doğru şekilde çalıştığını doğrulayın:

 1. Google Chrome tarayıcısını gizli modda açın. Chrome Geliştirici Araçları'nda, mobil emülatörü etkinleştirin.
 2. Google.com'a, sitenizden bir AMP arama sayfası döndürecek bir arama sorgusu girin.
 3. AMP sayfanızın arama sonuçlarından birini tıklayın. Bu sayfa, Google AMP Cache tarafından sunulup GOogle Arama AMP Görüntüleyici içinde görüntülenir.
 4. Chrome geliştirici araçlarındaki Network sekmesinde, collect dizesine filtre uygulayarak Google Analytics'in AMP sayfa görünümü için yaptığı ağ isteğini bulun.
 5. www.google-analytics.com hedefine giden ağ isteğini seçin. İsteğin Headers sekmesinde, istemci kimliğini görmek için aşağı kaydırarak Query String Parameters bölümüne inin. cid parametresini not edin. Gördüğünüz istemci kimliği amp- başlıyorsa, AMP sayfalarınız doğru şekilde etkinleştirilmiştir.
 6. Ağ isteklerini temizlemek için Temizle'yi tıklayın.
 7. AMP dışı sayfalarınızda özelliğin etkinleştirildiğini doğrulamak için, AMP dışı sayfalara giderken aynı cid parametresinin sürdürüldüğünü teyit etmeniz gerekir. Bu işlemi yapmak için AMP sayfanızda, alan adınızda sunulan AMP dışı bir sayfaya giden herhangi bir bağlantıyı tıklayın. Müşteri kimliğine ulaşmak için, collect dizesine tekrar filtre uygulayın. www.google-analytics.com adresine giden herhangi bir ağ isteğini seçin. cid sorgu parametresindeki değerin, 5. Adım'da not aldığınız değerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
 8. cid değerleri eşleşmiyorsa, sorun gidermek için Analytics hata ayıklayıcıyı çalıştırıp yapılan ilk ga('create' çağrısının useAmpClientId: true parametresini içerip içermediğini kontrol edebilirsiniz (Chrome geliştirici araçlarının Konsol sekmesinde Running command: ga("create" ifadesini arayın).
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?