Theo dõi liên kết ra ngoài bằng gtag.js

Bạn có thể sử dụng Các sự kiện Google Analytics để theo dõi các lần nhấp vào liên kết đưa người dùng đến một trang web không phải của riêng bạn.

Để thiết lập Theo dõi sự kiện Analytics, bạn phải có thể thoải mái chỉnh sửa mã HTML và mã hóa trong JavaScript hoặc nhận được trợ giúp từ một nhà phát triển web có kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm về thiết lập mã theo dõi cơ bản của bạn.

Nếu đã thêm mã theo dõi gtag.js vào trang web của mình, bạn có thể sao chép và dán tập lệnh bên dưới vào các trang của riêng mình để thiết lập Theo dõi sự kiện cho các liên kết ra ngoài.

Nếu bạn sao chép và dán tập lệnh này đúng như sẽ xuất hiện dưới đây, các nhấp chuột ra ngoài của bạn sẽ xuất hiện trong báo cáo Sự kiện Analytics với một Danh mục "ra ngoài", Hành động "nhấp chuột" và Nhãn = URL. (Trong đoạn mã, các mục này được in đậm.) Bạn có thể sử dụng các giá trị này hoặc thay đổi và xác định các giá trị của riêng bạn. Tìm hiểu thêm về Thành phần sự kiện.

<script>
/**
* Hàm theo dõi nhấp chuột vào liên kết ra ngoài trong Analytics.
* Hàm này coi chuỗi URL hợp lệ là một đối số và sử dụng chuỗi URL đó
* như nhãn sự kiện. Đặt phương pháp chuyển thành 'báo hiệu' cho phép gửi lần truy cập
* sử dụng 'navigator.sendBeacon' trong trình duyệt có hỗ trợ.
*/
var trackOutboundLink = function(url) {
  gtag('event', 'click', {
    'event_category': 'outbound',
    'event_label': url,
    'transport_type': 'beacon',
    'event_callback': function(){document.location = url;}
  });
}
</script>

Bạn cũng cần phải thêm (hoặc sửa đổi) thuộc tính onclick vào các liên kết của mình. Sử dụng ví dụ sau làm mẫu cho các liên kết của riêng bạn:

<a href="http://www.example.com" onclick="trackOutboundLink('http://www.example.com'); return false;">Check out example.com</a>

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?