Innehållsgrupper med gtag.js

Du måste ha redigeringsbehörighet för vyn där du vill skapa en innehållsgrupp.
I den här artikeln:

 

Översikt

Börja med att skapa en innehållsgruppering på den översta nivån och skapa sedan enskilda innehållsgrupper med någon av dessa metoder:

 • Ändra spårningskoden på varje sida som du vill gruppera.
 • Extrahera sidor med regex-infångningsgrupper.
 • Skapa regler för att lägga till sidor i en grupp.

Analytics bearbetar spårningskoden först, sedan regex och sedan reglerna. Så snart en matchning hittas avslutas bearbetningen och ditt innehåll grupperas enligt den första matchningen.

Anta att du har en webbplats där du säljer dam- och herrkläder och att dina allmänna klädkategorier är:

 • Herr
  • Skjortor
  • Byxor
  • Accessoarer
 • Dam
  • Toppar
  • Byxor
  • Kjolar och klänningar
  • Accessoarer

Med tanke på de här produktgrupperna vill du göra följande analyser:

 • Jämföra den totala försäljningen för Dam och Herr.
 • Jämföra försäljningen i produktgrupperna inom Dam och Herr.

Med tanke på vilka typer av analyser du vill göra, kan du skapa följande innehållsgrupperingar med följande undergrupper:

Jämför Dam och Herr:

 • Innehållsgruppering: Kläder
 • Innehållsgrupper: Dam och Herr

Jämför produktgrupper inom Herr:

 • Innehållsgruppering: Herr
 • Innehållsgrupper: Skjortor, Byxor, Accessoarer

Jämför produktgrupper inom Dam:

 • Innehållsgruppering: Kvinnor
 • Innehållsgrupper: Toppar, Byxor, Kjolar och klänningar, Accessoarer

Med konfigurationen ovan gäller följande:

 • Kläder, Män och Kvinnor är alternativ i menyn Primära dimensioner > Innehållsgruppering.
 • När du väljer Kläder som primär dimension är Herr och Dam dimensionsvärdena i den första kolumnen i rapporttabellen.
 • När du väljer Herr som primär dimension är Skjortor, Byxor och Accessoarer dimensionsvärdena i den första kolumnen i tabellen.
 • När du väljer Kvinnor som primär dimension är Toppar, Byxor, Kjolar, Klänningar och Tillbehör dimensionvärdena i tabellens första kolumn.

För varje dimensionsvärde (innehållsgrupp) visas beteendestatistik som sidvisningar och avvisningsfrekvens.

När du visar detaljer om en innehållsgrupp kan du se beteendestatistik för varje sida i gruppen.

Skapa en innehållsgruppering

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på den aktuella vyn.
 3. Klicka på Innehållsgruppering i kolumnen VISA.
 4. Klicka på Skapa ny innehållsgruppering.
 5. Ange ett namn på den nya grupperingen.
 6. Välj de metoder som du vill använda (spårningskod, extrahering eller regler) för att skapa innehållsgrupperingar.
   

Skapa en innehållsgrupp via spårningskoden

 1. Klicka på Aktivera spårningskod under GRUPPERA EFTER SPÅRNINGSKOD.
 2. Se till att alternativet Aktivera har värdet .
 3. Välj ett indexnummer (1–5) som id på innehållsgrupperingen.
 4. Klicka på Klart.

När du ändrar spårningskoden för gtag.js använder du ett indexnummer (1–5) för att identifiera innehållsgrupperingen, och du använder ett gruppnamn för att identifiera innehållsgruppen:

gtag('config', 'GA_SPÅRNINGSNUMMER', {
  'content_group<Indexnummer>': '<Gruppnamn>'
}

Om du t.ex. konfigurerar en innehållsgruppering för Kläder som identifieras med indexnumret 1 och inom den skapar innehållsgruppen skor ska du infoga detta i konfigurationen:

gtag('config', 'GA_SPÅRNINGSNUMMER', {
  'content_group1': 'skor'
}

För varje anrop till content_group kan du bara identifiera ett par av indexnummer och gruppnamn.

När du har uppdaterat dina sidor med spårningskoden grupperas de efter hur du har identifierat dem med indexnummer och gruppnamn.

Om du anropar samma indexnummer flera gånger på samma sida skickas bara det senaste anropet av indexnumret till Analytics.

Läs dokumentationen för utvecklare om du vill veta mer om hur du ändrar spårningskoden för gtag.js.

Tilldela innehåll via extrahering

Du kan extrahera sidor baserat på deras webbadress, sidrubrik eller skärmnamn. Identifiera dem med en infångningsgrupp i ett reguljärt uttryck (Analytics använder den första infångningsgruppen för varje uttryck).

Klicka på Lägg till extrahering och välj sedan Sidadress, Sidrubrik eller Skärmnamn.

Ange värdet som ska matchas i fältet till höger. Exempel:

 • Sida > /Herr/(.*)/
  • skapar en innehållsgrupp för varje underkatalog till /Herr/ och lägger till sidorna i varje underkatalog i motsvarande innehållsgrupp.
 • Sidorubrik > (.*skjortor).*
  • skapar innehållsgrupper för sidor som innehåller ordet skjortor.

   Om din webbplats t.ex. innehåller följande kataloger med skjortsidor,
   • /herr/h_kostymskjortor.html
   • /herr/h_kortarmade_skjortor.html
   • /pojke/p_kostymskjortor.html
   • /pojke/p_kortarmade_skjortor.htm,

   så har du följande innehållsgrupper och sidor inom dem:
   • herr (h_kostymskjortor.html, h_kortarmade_skjortor.html)
   • pojke (p_kostymskjortor.html, p_kortarmade_skjortor.html)
 • Skärmnamn > (.*byxor).*
  • Skapar innehållsgrupper för skärmnamn som innehåller ordet byxor.

Klicka på Klar när du har konfigurerat extraheringen.

Se fler exempel på att använda infångningsgrupper i reguljära uttryck för att extrahera innehåll.

Tilldela innehåll via en uppsättning regler

Om du använder det här alternativet skapar du regler för att tilldela innehåll.

Klicka på Skapa en regeluppsättning för att öppna regelredigeraren.

Gör följande för varje regel:

 1. Ange ett namn på innehållsgruppen.
 2. Välj antingen Sidadress, Sidrubrik eller Skärmnamn under Definiera regler.
 3. Välj ett matchningsalternativ och ange ett matchande värde. Exempel:
  • Sida > innehåller > /Byxor/
   • lägger till alla sidor med /Byxor/ i webbadressen i innehållsgruppen.
 4. Klicka på ELLER eller OCH för att lägga till ett ELLER- eller OCH-villkor i regeln. Definiera villkoret genom att följa anvisningarna ovan.
 5. Klicka på Klar när du har definierat alla villkor du vill använda.
 6. Klicka på Spara när du är klar med konfigurationen av gruppen.

Namn: skiftläge och effekter på historisk data

Skiftlägeskänslighet

Namn på innehållsgrupper är inte skiftlägeskänsliga. Om regeln exempelvis definierar en innehållsgrupp med

Sida matchar exakt /Google+Nydesign/Kläder

så kommer regeln att matcha alla former av sidnamnet. Exempel:

 • /Google+Nydesign/Kläder
 • /Google+Nydesign/kläder

Effekter på historisk data

Om du ändrar namnet på en innehållsgruppering påverkas inte någon historisk data: all data visas omedelbart under innehållsgrupperingens nya namn.

Om du ändrar namnet på regeln som definierar en innehållsgrupp visas data från och med då under det nya innehållsgruppsnamnet, och data som inhämtades före namnbytet visas under det gamla namnet.

Namn på innehållsgrupp, namn på innehållsgruppsregel.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt