Ομάδες περιεχομένου με το gtag.js

Για να δημιουργήσετε μια Ομάδα περιεχομένου, πρέπει να έχετε άδεια επεξεργασίας για την αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε την Ομάδα περιεχομένου.
Σε αυτό το άρθρο:

 

Επισκόπηση

Δημιουργήστε πρώτα μια Ομαδοποίηση περιεχομένου ανώτατου επιπέδου και, στη συνέχεια, δημιουργήστε σε αυτήν μεμονωμένες Ομάδες περιεχομένου με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Τροποποίηση του κώδικα παρακολούθησης σε κάθε σελίδα που θέλετε να ομαδοποιήσετε
 • Εξαγωγή σελίδων με ομάδες αντιστοίχισης regex
 • Δημιουργία κανόνων για τη συμπερίληψη σελίδων σε μια ομάδα

Το Analytics επεξεργάζεται πρώτα τον κώδικα παρακολούθησης, έπειτα την τυπική έκφραση και, στη συνέχεια, τους κανόνες. Μόλις βρει μια αντιστοίχισης, η επεξεργασία ολοκληρώνεται και το περιεχόμενό σας ομαδοποιείται σύμφωνα με αυτήν την πρώτη αντιστοίχιση.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι έχετε έναν ιστότοπο που πουλάει ρούχα για άνδρες και γυναίκες και οι γενικές κατηγορίες ρούχων που έχετε είναι οι εξής:

 • Άνδρες
  • Πουκάμισα
  • Παντελόνια
  • Αξεσουάρ
 • Γυναίκες
  • Μπλούζες
  • Παντελόνια
  • Φούστες και Φορέματα
  • Αξεσουάρ

Δεδομένων αυτών των γραμμών προϊόντων, ίσως θέλετε να διενεργήσετε τους ακόλουθους τύπους ανάλυσης:

 • Σύγκριση συνολικών πωλήσεων μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
 • Σύγκριση πωλήσεων μεταξύ των γραμμών προϊόντων σε Άνδρες και Γυναίκες

Βάσει του είδους της ανάλυσης που θέλετε να πραγματοποιήσετε, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε τις ακόλουθες Ομαδοποιήσεις περιεχομένου και, στο εσωτερικό τους, τις ακόλουθες ομάδες:

Σύγκριση Ανδρών και Γυναικών:

 • Ομαδοποίηση περιεχομένου: Ρούχα
 • Ομάδες περιεχομένου: Άνδρες και Γυναίκες

Σύγκριση γραμμών προϊόντων στους Άνδρες:

 • Ομαδοποίηση περιεχομένου: Άνδρες
 • Ομάδες περιεχομένου: Πουκάμισα, Παντελόνια, Αξεσουάρ

Σύγκριση γραμμών προϊόντων στις Γυναίκες:

 • Ομαδοποίηση περιεχομένου: Γυναίκες
 • Ομάδες περιεχομένου: Μπλούζες, Παντελόνια, Φούστες και Φορέματα, Αξεσουάρ

Με την παραπάνω διαμόρφωση:

 • Οι κατηγορίες Ρούχα, Άνδρες και Γυναίκες είναι επιλογές στο μενού Κύρια ιδιότητα > Ομαδοποίηση περιεχομένου.
 • Όταν επιλέγετε Ρούχα ως κύρια ιδιότητα, οι επιλογές Άνδρες και Γυναίκες είναι οι τιμές ιδιότητας στην πρώτη στήλη του πίνακα αναφοράς.
 • Όταν επιλέγετε Άνδρες ως κύρια ιδιότητα, οι επιλογές Πουκάμισα, Παντελόνια και Αξεσουάρ είναι οι τιμές ιδιότητας στην πρώτη στήλη του πίνακα.
 • Όταν επιλέγετε Γυναίκες ως κύρια ιδιότητα, οι επιλογές Μπλούζες, Παντελόνια, Φούστες και Φορέματα και Αξεσουάρ είναι οι τιμές ιδιότητας στην πρώτη στήλη του πίνακα

Για κάθε τιμή ιδιότητας (Ομάδα περιεχομένου), εμφανίζονται μετρήσεις συμπεριφοράς, όπως Προβολές σελίδων και Ποσοστό εγκατάλειψης.

Όταν προβάλλεται αναλυτικά μια Ομάδα περιεχομένου, εμφανίζονται μετρήσεις συμπεριφοράς για κάθε σελίδα στη συγκεκριμένη ομάδα.

Δημιουργία Ομαδοποίησης περιεχομένου

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή που θέλετε.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση περιεχομένου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομαδοποίησης περιεχομένου.
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομαδοποίηση.
 6. Επιλέξτε τις μεθόδους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (κώδικας παρακολούθησης, εξαγωγή ή κανόνες) για τη δημιουργία Ομάδων περιεχομένου.
   

Δημιουργία Ομάδας περιεχομένου μέσω του κώδικα παρακολούθησης

 1. Στην ενότητα ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση κώδικα παρακολούθησης.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Ενεργοποίηση" έχει οριστεί σε On.
 3. Επιλέξτε έναν αριθμό ευρετηρίου (1-5), για να προσδιορίσετε την Ομαδοποίηση περιεχομένου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Όταν τροποποιείτε τον κώδικα παρακολούθησης gtag.js, χρησιμοποιήστε έναν αριθμό ευρετηρίου (1-5), για να προσδιορίσετε την Ομαδοποίηση περιεχομένου, και ένα όνομα ομάδας, για να προσδιορίσετε την Ομάδα περιεχομένου:

gtag('config', 'GA_TRACKING_NUMBER', {
  'content_group<Index Number>': '<Group Name>'
}

Για παράδειγμα, αν διαμορφώνετε μια Ομαδοποίηση περιεχομένου για Ρούχα, η οποία προσδιορίζεται από τον αριθμό ευρετηρίου 1, και δημιουργήσετε σε αυτήν μια Ομάδα περιεχομένου με το όνομα παπούτσια, ενημερώστε τη διαμόρφωσή σας ως εξής:

gtag('config', 'GA_TRACKING_NUMBER', {
  'content_group1': 'shoes'
}

Για κάθε κλήση content_group, μπορείτε να προσδιορίσετε μόνο ένα ζεύγος αριθμού ευρετηρίου-ονόματος ομάδας.

Αφού ενημερώσετε τις σελίδες σας με τον κώδικα παρακολούθησης, οι συγκεκριμένες σελίδες ομαδοποιούνται κατά αριθμό ευρετηρίου και όνομα ομάδας, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο τις προσδιορίσατε.

Αν καλέσετε τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου πολλές φορές στην ίδια σελίδα, τότε μόνο η τελευταία κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό ευρετηρίου αποστέλλεται στο Analytics.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τροποποίηση του κώδικα παρακολούθησης gtag.js, διαβάστε την τεκμηρίωση για προγραμματιστές.

Αντιστοίχιση περιεχομένου μέσω εξαγωγής

Μπορείτε να εξαγάγετε σελίδες μέσω Διεύθυνσης URL σελίδας, Τίτλου σελίδας ή Ονόματος οθόνης. Προσδιορίστε καθένα από αυτά με μια ομάδα αντιστοίχισης regex (το Analytics χρησιμοποιεί την πρώτη ομάδα αντιστοίχισης για κάθε έκφραση).

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εξαγωγής και, στη συνέχεια, επιλέξτε URL σελίδας, Τίτλος σελίδας ή Όνομα οθόνης.

Στο πεδίο στη δεξιά πλευρά, καταχωρίστε την τιμή για την οποία θέλετε να γίνει αντιστοίχιση. Για παράδειγμα:

 • Σελίδα > /Άνδρες/(.*)/
  • Δημιουργεί μια Ομάδα περιεχομένου για κάθε υποκατάλογο του καταλόγου /Άντρες/ και προσθέτει στην αντίστοιχη Ομάδα περιεχομένου τις σελίδες κάθε υποκαταλόγου.
 • Τίτλος σελίδας > (.*πουκάμισα).*
  • Δημιουργεί Ομάδες περιεχομένου για τις σελίδες που περιέχουν τη λέξη πουκάμισα

   Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας έχει τους ακόλουθους καταλόγους με σελίδες πουκάμισα:
   • /men/m_dress_shirts.html
   • /men/m_tshirts.html
   • /boys/b_dress_shirts.html
   • /boys/b_tshirts.htm.

   Τότε θα έχετε τις ακόλουθες ομάδες περιεχομένου και σελίδες μέσα σε αυτές:
   • men (m_dress_shirts.html, m_tshirts.html)
   • boys (b_dress_shirts.html, b_tshirts.html)
 • Όνομα οθόνης > (.*παντελόνια).*
  • Δημιουργεί Ομάδες περιεχομένου για τα ονόματα οθονών που περιέχουν τη λέξη παντελόνια

Όταν έχετε διαμορφώσει την εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκληρώθηκε.

Δείτε περισσότερα παραδείγματα χρήσης ομάδων αντιστοίχισης regex για την εξαγωγή περιεχομένου.

Αντιστοίχιση περιεχομένου μέσω συνόλου κανόνων

Αν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, δημιουργείτε κανόνες για την αντιστοίχιση περιεχομένου.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας κανόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνόλου κανόνων.

Για κάθε κανόνα:

 1. Καταχωρίστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την Ομάδα περιεχομένου.
 2. Στην ενότητα Ορισμός κανόνων, επιλέξτε URL σελίδας, Τίτλος σελίδας ή Όνομα οθόνης.
 3. Διαλέξτε μια επιλογή αντιστοίχισης και καταχωρίστε μια τιμή για αντιστοίχιση. Για παράδειγμα:
  • Σελίδα > περιέχει > /Παντελόνια/
   • Προσθέτει στην Ομάδα περιεχομένου όλες τις σελίδες που έχουν /Παντελόνια/ στο URL
 4. Κάντε κλικ στη συνθήκη Ή ή ΚΑΙ, για να προσθέσετε στον κανόνα μία από αυτές τις συνθήκες. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για τον ορισμό της πρόσθετης συνθήκης.
 5. Αφού ορίσετε όλες τις συνθήκες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 6. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ονομασία: διάκριση πεζών κεφαλαίων και επιπτώσεις σε δεδομένα ιστορικού

Διάκριση πεζών κεφαλαίων

Τα ονόματα των Ομάδων περιεχομένου δεν περιλαμβάνουν διάκριση πεζών κεφαλαίων. Για παράδειγμα, αν ο κανόνας σας ορίζει μια ομάδα περιεχομένου σε:

Η σελίδα αντιστοιχεί ακριβώς σε /Google+Redesign/Apparel

τότε αυτός ο κανόνας θα αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε μορφή του συγκεκριμένου ονόματος σελίδας. Για παράδειγμα:

 • /Google+Redesign/Apparel
 • /Google+Redesign/apparel

Επιδράσεις σε δεδομένα ιστορικού

Αν αλλάξετε το όνομα μιας Ομαδοποίησης περιεχομένου, αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει τα δεδομένα ιστορικού: Όλα τα δεδομένα θα εμφανιστούν αμέσως κάτω από το νέο όνομα της Ομαδοποίησης περιεχομένου.

Αν αλλάξετε το όνομα του κανόνα που ορίζει μια Ομάδα περιεχομένου, τότε τα δεδομένα που έπονται της αλλαγής του ονόματος εμφανίζονται κάτω από το νέο όνομα της Ομάδας περιεχομένου, ενώ τα δεδομένα που προηγούνται της αλλαγής του ονόματος εμφανίζονται κάτω από το παλιό όνομα.

Όνομα Ομαδοποίησης περιεχομένου, όνομα κανόνα Ομάδας περιεχομένου.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας