Tento článek se týká služeb Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu Google Analytics 4.

Obsahové skupiny s nástrojem gtag.js

Abyste mohli ve výběru dat vytvořit seskupení obsahu, musíte mít v daném výběru dat roli editora.
Obsah tohoto článku:

 

Přehled

Nejdříve se vytvoří seskupení obsahu nejvyšší úrovně, a pak v něm vytvoříte jednotlivé skupiny obsahu některým z následujících způsobů:

 • Úprava značky gtag.js sledování na každé stránce, kterou chcete do skupiny zahrnout
 • Extrakce stránek pomocí skupin k zaznamenání využívajících regulární výrazy
 • Vytvoření pravidel k zahrnutí stránek do skupiny

Analytics zpracuje nejprve značku gtag.js, poté regulární výraz a nakonec pravidla. Jakmile nalezne shodu, zpracování skončí a obsah se seskupí podle této první shody.

Řekněme například, že máte web, který prodává pánské a dámské oblečení. Obecné kategorie oblečení jsou tyto:

 • Muži
  • Košile
  • Kalhoty
  • Doplňky
 • Ženy
  • Blůzy
  • Kostýmové kalhoty
  • Sukně a šaty
  • Doplňky

Při těchto produktových řadách může být vhodné provést následující typy analýzy:

 • Porovnání celkového prodeje oddělení pánského a dámského
 • Porovnání prodeje mezi jednotlivými produktovými řadami v rámci oddělení pánského a dámského zvlášť

Vzhledem k tomu, které typy analýzy hodláte provádět, můžete vytvořit následující seskupení obsahu a v nich následující skupiny:

Porovnání pánského a dámského

 • Seskupení obsahu: Oblečení
 • Skupiny obsahu: Pánské a Dámské

Porovnání produktových řad pánského:

 • Seskupení obsahu: Pánské
 • Skupiny obsahu: Košile, Kalhoty, Doplňky

Porovnání produktových řad dámského:

 • Seskupení obsahu: Dámské
 • Skupiny obsahu: Blůzy, Kostýmové kalhoty, Sukně a šaty, Doplňky

Při této konfiguraci platí:

 • Oblečení, PánskéDámské jsou možnosti v nabídce Primární dimenze > Seskupení obsahu.
 • Pokud jako primární dimenzi vyberete Oblečení, budou v prvním sloupci tabulky přehledu hodnoty PánskéDámské.
 • Jestliže jako primární dimenzi vyberete položku Pánské, budou v prvním sloupci tabulky uvedeny hodnoty dimenzí Košile, KalhotyDoplňky.
 • Když jako primární dimenzi vyberete Dámské, budou Blůzy, Kostýmové kalhoty, Sukně a šatyDoplňky hodnoty dimenze v prvním sloupci tabulky.

Pro každou hodnotu dimenze (skupina obsahu) jsou uvedeny metriky chování zobrazení stránky či míra okamžitého opuštění.

Když přejdete do některé ze skupin obsahu, zobrazí se metriky chování pro každou stránku v dané skupině.

Vytvoření seskupení obsahu

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte na požadovaný výběr dat.
 3. Ve sloupci VÝBĚR DAT klikněte na možnost Seskupení obsahu.
 4. Klikněte na možnost Vytvořit nové seskupení obsahu.
 5. Zadejte název nového seskupení.
 6. Vyberte metody, které k vytváření skupin obsahu chcete použít (měřicí kód, extrakce nebo pravidla).
   

Vytvoření seskupení obsahu pomocí značky gtag.js

 1. Pod položkou SKUPINA PODLE měřicího kódu klikněte na možnost Aktivovat měřicí kód.
 2. Zkontrolujte, že možnost „Povolit“ je nastavena na Zapnuto.
 3. Vyberte číslo indexu (1–5) pro identifikaci seskupení obsahu.
 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Při úpravách měřicího kódu gtag.js je třeba použít k identifikaci seskupení obsahu číselné indexy (1-5) a k identifikaci vaší skupiny obsahu vhodný název:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'content_group<Číselný Index>': '<Název skupiny>'
}

Kdybyste například konfigurovali seskupení obsahu pro Oblečení identifikované číselným indexem „1“, a v jeho rámci vytvořili skupinu obsahu s názvem boty, bylo by nutné doplnit vaši konfiguraci o následující řádky:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'content_group1': 'obuv'
}

Při každém vyvolání hodnot ze skupiny typu content_group můžete vybrat pouze jeden pár „Číselný Index“ – „Název skupiny“.

Jakmile stránky o značku gtag.js aktualizujete, seskupí se podle toho, jakým číslem indexu a názvem skupin je označíte.

Pokud na jedné stránce voláte jedno číslo indexu vícekrát, odešle se do služby Analytics pouze poslední volání tohoto čísla.

Další informace o používání značky gtag.js najdete v dokumentaci pro vývojáře.

Přiřazení obsahu extrakcí

Stránky můžete extrahovat podle adresy URL stránky, nadpisu stránky nebo zobrazeného názvu. Každou z nich můžete označit pomocí skupiny k zaznamenání využívající regulární výrazy (služba Analytics využívá pro každý výraz první skupinu k zaznamenání).

Klikněte na možnost Přidat extrakci a vyberte buď adresu URL stránky, název stránky nebo zobrazený název.

Do pole napravo zadejte hodnotu, pro kterou chcete zajistit shodu. Příklad:

 • Stránka > /Pánské/(.*)/
  • vytvoří pro každý podadresář /pánské/ skupinu obsahu a přidá stránky každého podadresáře do odpovídající skupiny obsahu.
 • Nadpis stránky > (.*košile).*
  • vytvoří skupiny obsahu pro stránky, které obsahují slovo košile

   Na vašich stránkách se mohou například nacházet následující adresáře se stránkami, které obsahují slovo košile:
   • /pánské/p_oblekové_košile.html
   • /pánské/p_sportovní_košile.html
   • /dětské/d_oblekové_košile.html
   • /dětské/d_sportovní_košile.html

   V nich pak budou následující skupiny obsahu a stránky:
   • pánské (p_oblekové_košile.html, p_sportovní_košile.html)
   • dětské (d_oblekové_košile.html, d_sportovní_košile.html)
 • Název obrazovky > (.*kalhoty).*
  • Vytváří skupiny obsahu pro soubory se zobrazeným jménem obsahujícím slovo kalhoty

Až extrakci nakonfigurujete, klikněte na tlačítko Hotovo.

Podívejte se na další příklady použití skupin pro zachycení regulárních výrazů, abyste mohli požadovaný obsah extrahovat.

Přiřazení obsahu sadou pravidel

V rámci této možnosti vytvoříte pravidla, podle kterých se bude obsah přiřazovat.

Chcete-li otevřít editor pravidel, klepněte na tlačítko Vytvořit sadu pravidel.

Pro každé pravidlo:

 1. Zadejte název pro skupinu obsahu.
 2. V části Definovat pravidla vyberte buď položku Adresa URL, Název stránky, nebo Zobrazené jméno.
 3. Vyberte příslušnou možnost a zadejte odpovídající hodnotu. Příklad:
  • Stránka > obsahuje > /kalhoty/
   • Přidá do skupiny obsahu všechny stránky, které mají v adrese URL řetězec /kalhoty/.
 4. Kliknutím na tlačítko NEBO nebo A přidejte k pravidlu podmínku typu „OR“ nebo „AND“. Podle výše uvedených pokynů definujte další podmínky.
 5. Po nadefinování všech podmínek, které chcete použít, klepněte na tlačítko Hotovo.
 6. Až bude konfigurace skupiny hotová, klikněte na tlačítko Uložit.

Pojmenování: rozlišování malých a velkých písmen z hlediska dříve vytvořených dat

Rozlišování malých a velkých písmen

U názvů skupin obsahu se nerozlišují velká a malá písmena. Pokud vaše pravidlo například definuje skupinu obsahu jako:

stránky, jejichž názvy se přesně shodují s výrazem „/Google+Redesign/Obleceni“,

pak se toto pravidlo bude shodovat s libovolnou formou tohoto názvu stránky. Příklad:

 • /Google+Redesign/Obleceni
 • /Google+Redesign/obleceni

Vliv na dříve vytvořená data

Pokud změníte název seskupení obsahu, dříve vytvořená data to nijak neovlivní: veškerá data se okamžitě zobrazí pod novým názvem seskupení obsahu.

Pokud změníte název pravidla, které skupinu obsahu definuje, budou se data vytvořená po provedení této úpravy zobrazovat pod tímto novým názvem skupiny obsahu a data vytvořená před touto úpravou pod názvem původním.

Název seskupení obsahu, název pravidla skupiny obsahu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false