E-commerce met gtag.js

Als u e-commercegegevens in uw Analytics-rapporten wilt zien, doet u het volgende:

  • Schakel 'Geoptimaliseerde e-commerce' in voor elke weergave waarin u gegevens wilt bekijken.
  • Voeg trackingcode aan uw site of in uw app toe om de e-commercegegevens te verzamelen en verzend deze naar Analytics. U kunt deze taak alleen uitvoeren als u ervaring heeft met HTML bewerken en coderen in JavaScript, of als u hulp heeft van een ervaren webontwikkelaar.

'Geoptimaliseerde e-commerce' inschakelen voor een weergave

U moet e-commerce inschakelen voor elke weergave waarin u de gegevens wilt zien.

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en navigeer naar de gewenste weergave.
  3. Klik in de kolom WEERGAVE op Instellingen voor e-commerce.
  4. Stel E-commerce inschakelen in op AAN.
  5. Optioneel: stel Gerelateerde producten inschakelen in op AAN.
  6. Klik op Volgende stap.
  7. Stel Geoptimaliseerde e-commerce-instellingen in op AAN .
  8. Klik op Verzenden.

Trackingcode instellen

Als u basistracking voor pagina's nog niet heeft ingesteld, doet u dat eerst.

Als u e-commercegegevens van een website wilt verzamelen, voegt u JavaScript toe aan uw site die de transactie- en productgegevens verzendt naar Analytics. Raadpleeg de documentatie voor Geoptimaliseerde e-commerce (gtag.js) voor ontwikkelaars voor instructies.

Als u een winkelwagentje van derden gebruikt of transacties over verschillende domeinen bijhoudt, stelt u cross-domein tracking in. Als de software voor uw winkelwagentje en de software voor uw e-commercesite zich op hetzelfde domein bevinden, hoeft u cross-domein tracking niet te implementeren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?