Eksport strumieniowy BigQuery

Tematy w tym artykule:

Informacje o eksporcie strumieniowym

Eksport strumieniowy BigQuery udostępnia najświeższe dane z bieżącego dnia dostępne w ciągu kilku minut za pośrednictwem funkcji BigQuery Export.

Jeśli korzystasz z tej opcji eksportu danych, BigQuery udostępni Ci do analizy najnowsze informacje na temat użytkowników i generowanego przez nich ruchu w Twojej usłudze.

Eksport strumieniowy na każdy dzień tworzy jedną nową tabelę i jeden widok tej tabeli w (BigQuery):

 • Tabela: ga_realtime_sessions_YYYYMMDD to wewnętrzna tabela testowa zawierająca wszystkie zapisy sesji dla każdego działania, które miało miejsce w ciągu dnia. Dane są eksportowane na bieżąco mniej więcej co 15 minut. Tabela zawiera wiele zapisów sesji, gdy sesja obejmuje wiele operacji eksportowania.
  Tabel ga_realtime_sessions_YYYYMMDD nie należy używać do zapytań (i nie są one obsługiwane przez pomoc techniczną Google Analytics). Zapytania w tych tabelach mogą przynieść nieoczekiwane wyniki, ponieważ mogą one zawierać zduplikowane zapisy niektórych sesji. Zamiast nich do zapytań należy stosować widok danych ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD.
 • Widok danych: ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD znajduje się w górnej części eksportowanych tabel i służy do usuwania duplikatów zapisów powtarzających się sesji objętych zakresem eksportu. Dane ze strumieniowania bez duplikatów można wyszukiwać w tej tabeli. Dowiedz się więcej o widokach BigQuery.

Działanie zapytań

Chociaż ga_realtime_sessions_view służy do usuwania zduplikowanych użytkowników i sesji, deduplikacja dodaje jeszcze jeden krok obliczeniowy dla każdego zapytania, co zwiększa czas jego realizacji. Przyrost czasu zapytania różni się w zależności od ilości danych, a więc jest różny dla różnych klientów.

Przyrost czasu zapytania jest jednak ograniczony przez ogólne zwiększenie aktualności danych i możliwość reagowania na bardziej aktualne dane.

Płatności

Opłaty za korzystanie z eksportu strumieniowego są naliczane w wysokości 0,05 USD za gigabajt (GB) danych. Jeden gigabajt odpowiada około 600 tys. działań w Analytics, choć liczba ta będzie się zmieniać w zależności od rozmiaru działania.Więcej informacji o opłatach za BigQuery

Pola, których można używać

Dostępne pola

Dostępnych jest większość głównych wymiarów Analytics (natywnych, nieposzerzanych wymiarów dostępnych w raportach standardowych) z poniższymi wyjątkami.

Niedostępne pola

Dane, których zakres jest poszerzany przez inne źródła reklam, np. Google Ads, Campaign Manager, Google Ad Manager itd., są niedostępne.

Dane grupowania kanałów są niedostępne.

Niedostępne są następujące pola:

 • userId
 • trafficSource.*
 • hits.latencyTracking.*
 • hits.publisher.*

Wymagania wstępne

Widoki danych Google Analytics 360, z których eksportujesz informacje do BigQuery, muszą się kwalifikować do zwiększonej częstotliwości aktualizacji danych.

Wdrożenie

Skonfiguruj BigQuery Export i połącz BigQuery z usługą w Analytics.

Po skonfigurowaniu BigQuery Export:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics. Użyj adresu e-mail, który ma uprawnienia dostępu do projektu BigQuery na poziomie WŁAŚCICIELA oraz uprawnienia do edycji w usłudze w Analytics zawierającej widok danych, który chcesz połączyć.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi zawierającej widok danych, który chcesz wyeksportować.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Wszystkie usługi > BigQuery > Dostosuj połączenie.
 4. Wybierz Dane eksportowane na bieżąco.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Kliknij Gotowe.

Efekt zmiany częstotliwości eksportu

Zmiana z Danych eksportowanych zbiorczo wiele razy dziennie na Dane eksportowane na bieżąco: zmiany dotyczące usługi są niewidoczne do północy następnego dnia, biorąc pod uwagę widok danych z najwcześniejszym ustawieniem strefy czasowej w usłudze.

Zmiana z Danych eksportowanych na bieżąco na Dane eksportowane zbiorczo wiele razy dziennie: eksport strumieniowy jest natychmiast wyłączany i w ciągu kilku godzin przestaje przesyłać dane. Dane zaczną być eksportowane podczas następnego standardowego okna eksportu (eksport odbywa się zbiorczo kilka razy dziennie). Następny eksport w ciągu dnia będzie zawierał kompletny zbiór danych z bieżącego dnia, czego można oczekiwać przy wyborze tej częstotliwości eksportu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem