Vlastní parametry v přehledech

Definujte vlastní parametry pro své události.

Ve službě Google Analytics pro Firebase můžete v rámci jedné události zadat až 25 vlastních parametrů (Android nebo iOS).

Dále můžete v rámci jednoho projektu určit až 100 vlastních parametrů událostí (50 číselných a 50 textových), které mají být zahrnuty v přehledech. Stačí, když je u příslušných událostí zaregistrujete. Služba Google Analytics pro Firebase pak v podrobných přehledech událostí začne zobrazovat kartu s příslušnými údaji.

Každý zadaný parametr se započítává do limitu 100 parametrů projektu. Pokud například stejný parametr zadáte pro 3 různé události, započítá se jako 3 z vašich 100.

Možnost vytvořit až 100 parametrů je dostupná u služeb typu aplikace a web. Pokud používáte službu Google Analytics pro Firebase, musíte na službu typu aplikace a web upgradovat.

Pokud službu typu aplikace a web nepoužíváte, můžete v rámci jednoho projektu identifikovat až 50 parametrů (40 číselných a 10 textových).

Postup registrace vlastních parametrů k události:

 1. Ve službě Analytics pro Firebase přejděte ke své aplikaci.
 2. Klikněte na Události.
 3. V řádku události, kterou chcete upravit, klikněte na tlačítko Více > Upravit parametry přehledu.
 4. Do pole Zadejte název parametru vepište název parametru, který chcete registrovat.
  Pokud se odpovídající parametr nalezne, vyberte jej v seznamu a klikněte na PŘIDAT.
  Pokud se parametr nenalezne, klikněte na PŘIDAT.
 5. Nastavte pole Typ na hodnotu Text nebo Číslo. U číselných parametrů musíte nastavit pole Měrná jednotka.
 6. Klikněte na ULOŽIT a poté na POTVRDIT.

Na stránce Události mají události s parametry vedle svého názvu šedé pole. V něm je uveden počet parametrů registrovaných k dané události.

Postup úpravy registrovaných parametrů:

 1. V řádku události klikněte na Více > Upravit parametry přehledu.
 2. Podle pokynů výše přidejte nové parametry nebo je kliknutím na ikonu Smazat odstraňte.
 3. Klikněte na ULOŽIT a poté na POTVRDIT.

Ve spodní části seznamu parametrů uvidíte počet registrovaných parametrů na projekt. Při zadávání parametrů se tento počet aktualizuje. Po dosažení limitu (100) se číslo začne zobrazovat červeně, což znamená, že již nemůžete registrovat další parametry.

Když registrujete vlastní parametry, přidá se do podrobného přehledu událostí odpovídající karta s daty. Její zobrazení ale může trvat až 24 hodin.

Vlastní parametry jsou součástí dat exportovaných do BigQuery ode dne, kdy projekt Firebase s BigQuery propojíte. Export do BigQuery nemá zpětnou platnost, takže se data parametrů z období před propojením neexportují.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?