Google Analytics cho Firebase là gì?

Sau khi chúng tôi ra mắt các báo cáo ứng dụng Google Analytics mới nhất hoạt động kết hợp với Firebase – nền tảng tích hợp của Google dành cho nhà phát triển ứng dụng – bạn có thể thấy cụm từ "Google Analytics cho Firebase" trong một số tài liệu của chúng tôi. "Google Analytics cho Firebase" là các báo cáo ứng dụng Google Analytics mới nhất khi các báo cáo này xuất hiện trong bảng điều khiển của Firebase và trong các sản phẩm tập trung vào ứng dụng khác của Google kết nối với nhau qua Firebase. Nếu đang sử dụng báo cáo ứng dụng mới trong Google Analytics, bạn sẽ thấy các báo cáo đó giống hệt với các báo cáo trong bảng điều khiển của Firebase. Điều này cho phép mọi người trong tổ chức của bạn -- dù họ đang sử dụng Google Analytics hay bảng điều khiển của Firebase -- đều có thể làm việc dựa trên những dữ liệu và báo cáo giống nhau cho ứng dụng của bạn.

Các báo cáo này cung cấp thông tin phân tích toàn diện về hoạt động tiếp thị và hành vi trong ứng dụng đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn sẽ biết được thông tin chi tiết về cách người dùng tương tác với ứng dụng và biết được hiệu quả tiếp thị của ứng dụng. Các báo cáo này cũng cho phép bạn tạo đối tượng và kết nối với mạng bên thứ ba để thông tin chi tiết của bạn trở nên hữu ích ngay lập tức.

Để xem báo cáo ứng dụng (trong Google Analytics hoặc bảng điều khiển của Firebase), bạn cần sử dụng SDK Firebase trong ứng dụng. SDK Firebase tự động thu thập dữ liệu cơ bản về mức sử dụng ứng dụng cho bạn mà không cần bạn viết thêm bất kỳ mã nào. Bạn có thể hiểu các hành động tương tác cơ bản như: số lần người dùng mở ứng dụng, tần suất người dùng thực hiện giao dịch mua hàng trong ứng dụng và số người dùng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng có thể xem thông tin nhân khẩu học và sở thích của người dùng.

Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu phân tích ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?