Informacje na temat Google Analytics dla Firebase

Od chwili uruchomienia najnowszej generacji raportów o aplikacjach Google Analytics, które współpracują z Firebase – zintegrowaną platformą Google dla deweloperów aplikacji – w niektórych naszych materiałach możesz znaleźć termin „Google Analytics dla Firebase”. „Google Analytics dla Firebase” odnosi się do najnowszych raportów o aplikacjach Google Analytics, które znajdziesz w konsoli Firebase oraz innych produktach Google stworzonych z myślą o aplikacjach, które łączą się ze sobą przez Firebase. Nowe raporty o aplikacjach w Google Analytics wyglądają tak samo jak raporty, które znajdziesz w konsoli Firebase. Dzięki temu wszyscy w Twojej organizacji – niezależnie od tego, czy używają Google Analytics czy konsoli Firebase – będą korzystać z tych samych danych i raportów o aplikacji.

W raportach znajdziesz obszerne dane o zachowaniu w aplikacji i analityce marketingowej. Dotyczą one aplikacji mobilnych. Dowiesz się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji i poznasz skuteczność marketingu internetowego. Na podstawie raportów stworzysz też odbiorców. Dzięki nim będziesz móc połączyć się z zewnętrznymi sieciami, by natychmiast wykorzystać zdobyte informacje.

Raporty o aplikacji (w Google Analytics lub konsoli Firebase) będą dostępne dopiero po użyciu pakietu Firebase SDK w aplikacji. Nie musisz dodawać żadnego dodatkowego kodu – pakiet Firebase SDK automatycznie gromadzi podstawowe dane o korzystaniu z aplikacji. W raportach znajdziesz podstawowe informacje na temat działań w aplikacji, np. ile czasu użytkownicy spędzają w aplikacji, jak często dochodzi w niej do zakupów i ilu miała ona aktywnych użytkowników w określonym przedziale czasu. Z raportów poznasz również dane demograficzne i zainteresowania użytkowników.

Więcej informacji o pierwszych krokach w analizie aplikacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?