Tùy chọn đo lường cho ứng dụng dành cho thiết bị di động

Tìm hiểu về các cách khác để nhận dữ liệu mức sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng sử dụng SDK Firebase dành cho Android và iOS sẽ có các tính năng báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động mới nhất trong Google Analytics. Nếu muốn khám phá các phương pháp khác để đo lường ứng dụng, có một vài tùy chọn khác để bạn lựa chọn.

Trong bài viết này:

Theo dõi bằng SDK Firebase

Báo cáo tạo ứng dụng mới nhất trong Google Analytics hoạt động kết hợp cùng Firebase – nền tảng tích hợp cho nhà phát triển ứng dành cho thiết bị di động của Google. Bằng cách triển khai SDK Firebase dành cho iOS và Android, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động mới nhất trong Google Analytics. Với báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động mới nhất, bạn sẽ tận hưởng tính năng báo cáo sự kiện miễn phí và không giới hạn cho tối đa 500 loại sự kiện khác nhau, phân bổ trên nhiều mạng, quyền truy cập trong thời gian thực vào dữ liệu và khả năng xuất tất cả dữ liệu thô sang BigQuery. Tìm hiểu cách bắt đầu với Firebase Analytics.

Triển khai thẻ Universal Analytics thông qua Trình quản lý thẻ của Google

Khi triển khai ứng dụng di động bằng Firebase, bạn có thể kích hoạt vùng chứa Trình quản lý thẻ cho ứng dụng của bạn và sau đó dễ dàng sử dụng Trình quản lý thẻ để cấu hình và triển khai thẻ Universal Analytics hoặc bất kỳ thẻ nào của bên thứ ba được hỗ trợ.

Trình quản lý thẻ của Google hỗ trợ phiên bản mới nhất và phiên bản trước của báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động trong Google Analytics. Nếu định triển khai theo dõi báo cáo tạo ứng dụng trước đây, bạn nên sử dụng kết hợp Trình quản lý thẻ của Google và Firebase.

Để thiết lập thẻ Universal Analytics thông qua Trình quản lý thẻ, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy thiết lập ứng dụng bằng Firebase:
    1. Cài đặt SDK Firebase (Android | iOS).
    2. Trong Bảng điều khiển Firebase, hãy thêm ứng dụng vào dự án Firebase của bạn.
    3. Thêm Firebase Analytics vào ứng dụng của bạn (Android | iOS).
  2. Tạo tài khoản Trình quản lý thẻđịnh cấu hình vùng chứa Trình quản lý thẻ.
  3. Thêm Trình quản lý thẻ vào dự án của bạn (Android | iOS).
  4. Tạo thẻ Google Analytics trong Trình quản lý thẻ.

Sau khi đã kết hợp ứng dụng với Firebase và Trình quản lý thẻ, bạn có thể thêm bất kỳ thẻ theo dõi bổ sung nào từ giao diện Trình quản lý thẻ mà không cần tạo lại ứng dụng.

Sử dụng Measurement Protocol

Google Analytics Measurement Protocol là một bộ quy tắc tiêu chuẩn để thu thập và gửi số lần truy cập từ bất kỳ thiết bị được kết nối Internet nào cho Analytics. Bộ quy tắc này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn gửi dữ liệu cho Analytics từ kiosk, một điểm của hệ thống bán hàng hoặc bất cứ thứ gì ngoài trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Do mặc dù JavaScript Analytics và SDK dành cho thiết bị di động tự động tạo lượt truy cập để gửi dữ liệu đến Analytics từ trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhưng bạn phải tạo theo cách thủ công lượt truy cập thu thập dữ liệu cho các loại thiết bị khác. Measurement Protocol xác định cách cấu trúc các lượt truy cập và cách gửi chúng đến Analytics.

Cài đặt SDK dịch vụ Google Analytics

SDK dịch vụ Google Analytics là một SDK độc lập. SDK này tách biệt với SDK Firebase. SDK dịch vụ Google Analytics hoạt động với Google Analytics Measurement Protocol để tự động tạo số lần truy cập và gửi dữ liệu cho Google Analytics.Nếu bạn muốn triển khai phiên bản không Firebase của SDK di động này, vui lòng xem tài liệu dành cho nhà phát triển cho Android hoặc iOS.

Đọc Analytics cho ứng dụng dành cho thiết bị di động để tìm hiểu thêm về cách thiết lập báo cáo ứng dụng bằng SDK dịch vụ Google Analytics với chế độ xem báo cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?