Hur en appsession definieras i Analytics

Som standard grupperar Analytics träffar som tas emot från din app inom 30 minuter från varandra som samma session.

Läs mer om sessionshantering med Android-SDK.

Läs mer om sessionshantering med iOS-SDK.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?