Definicja sesji aplikacji w Analytics

Domyślnie Analytics grupuje w tej samej sesji działania otrzymane z Twojej aplikacji w odstępie 30 minut.

Więcej informacji o zarządzaniu sesjami za pomocą pakietu Android SDK.

Więcej informacji o zarządzaniu sesjami za pomocą pakietu iOS SDK.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?