Výkon reklam pro mobily ve službě AdMob

Propojte svůj účet AdMob, abyste mohli importovat tržby AdMob a rozuměli dopadům zobrazovaní reklam vašim uživatelům.

Pro vaši firmu je velmi důležité rozumět tomu, jakou celkovou hodnotu (LTV – Lifetime Value) pro vás uživatelé představují. Když si propojíte aplikace AdMob a Firebase, přenesou se vaše tržby ve službě AdMobtržby ze sítí participujících na otevřených nabídkách ve službě AdMob automaticky do metrik Firebase, jako jsou průměrná tržba na uživatele (ARPU) a LTV. Tyto metriky vám umožní sestavit ucelené přehledy hodnoty vašich uživatelů a segmentů, které budou zahrnovat jak tržby z nákupů, tak i tržby z reklamy.

Když je vaše aplikace propojená se službou AdMob, sada Mobile Ads SDK automaticky protokoluje zobrazení reklam a interakce s reklamami. Na základě těchto událostí pak pro vás služba Firebase Analytics vygeneruje přehled výkonu reklam v přehledech událostí ad_clickad_impression. Metriky výkonu reklam jsou Zobrazení, Kliknutí, Pokrytí reklamy a Odhadované tržby a je možné zobrazit podrobné údaje rozepsané podle reklamní jednotky, obrazovky, formátu reklamy a zdroje reklamy. Dále můžete tento přehled filtrovat podle publik a vlastností uživatelů, abyste lépe porozuměli tomu, jaký výkon mají různé reklamy v různých segmentech vaší uživatelské základny.

Obsah tohoto článku:

Požadavky

Pokud chcete zapracovat data služby AdMob do služby Firebase, musí být splněny následující požadavky:

 • SDK (iOS)
  • Sada Firebase Analytics SDK: FirebaseAnalytics.framework (4.0.0)
  • Sada Mobile Ads SDK: GoogleMobileAds.framework (7.20.0)
 • SDK (Android)
  • Sada Firebase Analytics SDK: SDK 11.0.X
  • Sada Mobile Ads SDK: SDK 11.0.X
 • Propojení: Propojte svou aplikaci AdMob se službou Firebase.
  Poznámka: Aby mohla služba Firebase přijímat data ze služby AdMob, musí být administrátor účtu AdMob také vlastníkem projektu pro související projekt Firebase.

Ověření

Chcete-li ověřit, zda integrace pracuje správně, můžete použít zobrazení DebugView ve službě Firebase (pokyny) a podívat se, zda jsou z vaší aplikace odesílány události ad_clickad_impression. Po konfiguraci zobrazení DebugView aktivujte událost ad_impression načtením a zobrazením reklamy ve vaší aplikaci. Pokud v DebugView uvidíte, že dorazila odpovídající událost, integrace funguje správně.

Metriky událostí

Vedle obecné sady metrik, kterou nabízejí všechny přehledy událostí, obsahují přehledy událostí ad_clickad_impression následující dodatečné metriky související s výkonem reklam ve vaší aplikaci:

 • Zobrazení: kolikrát byla reklama zobrazena
 • Pokrytí reklamy: jak dlouhou dobu byl uživatel vystaven působení reklam
 • Kliknutí: počet kliknutí na reklamy
 • Odhadované tržby: odhadované příjmy ze sítě AdMob

Primární dimenze

Metriky výkonu reklam umožňují zobrazit podrobnosti podle jedné ze čtyř primárních dimenzí:

 • Reklamní jednotka: název reklamní jednotky, jak je definován ve službě AdMob
 • Obrazovka: třída obrazovky (automaticky měří sada Analytics SDK) nebo název obrazovky (měřeno manuálně prostřednictvím rozhraní Firebase Analytics API
 • Formát reklamy: formát reklamní jednotky (např. Banner, Vsunutá, S odměnou nebo Nativní)
 • Zdroj reklamy: název sítě, která zobrazení reklamy dodala (např. AdMob), včetně zprostředkovaných sítí

Důležité výjimky jsou metriky Zobrazení (nelze rozepsat podrobnosti podle obrazovky) a Pokrytí reklamy (nelze rozepsat podrobnosti podle formátu reklamy a zdroje reklamy).

Filtrování

Přehledy událostí ad_click a ad_impression nabízejí vedle obecné sady dostupných filtrů Vlastnost uživatele a Publikum také filtr Obrazovka, který umožňuje filtrovat všechny metriky v těchto přehledech podle obrazovky.

Konzistence dat se službou AdMob

Ačkoli je služba AdMob přímým zdrojem metrik tržeb a výkonu reklam zobrazovaných ve službě Analytics, mohou se objevit rozdíly mezi hodnotami metrik výkonu zobrazovanými v Analytics a v AdMob. K těmto rozdílům dochází z několika známých příčin:

 • Uživatelé se staršími verzemi vaší aplikace: Pokud jsou stále v oběhu starší verze vaší aplikace, které používají AdMob, ale nikoli Analytics (nebo pokud používáte verze Mobile Ads SDK nebo Analytics SDK, které jsou starší než datum integrace těchto dvou služeb), pak bude AdMob vědět o některých zobrazeních, kliknutích a tržbách, které služba Analytics mít nahlášeny nebude.
 • Je vypnutý sběr dat Analytics: Pokud vypnete sběr dat služby Analytics, ať již dočasně nebo trvale, bude to mít za následek chybějící reklamy, události a tržby v přehledech Analytics.
 • Rozdíl v časovém pásmu přehledů: Pokud nastavení časového pásma přehledů pro AdMob není stejné jako nastavení časového pásma přehledů pro Analytics, nebudou se metriky pro konkrétní datum shodovat. Je potřeba zajistit, aby nastavení časového pásma ve službě AdMob (Ikona nastavení v pravém horním rohu a pak Nastavení účtu a pak sekce Časové pásmo a měna) bylo v souladu s nastavením časového pásma aplikace ve službě Firebase (Nastavení projektu a pak Obecné a pak Časové pásmo). Tím dosáhnete maximální konzistentnosti přehledů. Nastavení časového pásma služby AdMob můžete aktualizovat v rozhraní služby AdSense. Další informace
 • Rozdíly ve shromažďování a zpracování dat: Údaje služby Analytics se shromažďují a zpracovávají trochu jindy než ve službě AdMob a používá se pro ně jiná strategie. Jelikož se tato data shromažďují nebo zpracovávají na každém systému v jinou dobu, mohou se prezentované hodnoty metrik lišit. Zdrojem menších nesrovnalostí může být také poruchový hardware nebo dlouhé síťové výpadky na mobilních zařízeních.
 • Zprostředkované tržby: Metriky Zobrazení, Kliknutí a Pokrytí reklamy uváděné v Analytics zohledňují zprostředkované reklamy, ale metrika Odhadované tržby v Analytics zohledňuje pouze tržby ze služby AdMob a tržby ze sítí participujících na otevřených nabídkách ve službě AdMob.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?