Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

SDK

Το απόσπασμα κώδικα παρακολούθησης προορίζεται μόνο για τη συλλογή δεδομένων από ιστότοπους. Χρησιμοποιήστε τα SDK του Analytics για τη συλλογή δεδομένων από εφαρμογές για κινητές συσκευές και το Πρωτόκολλο μέτρησης για τη συλλογή δεδομένων από άλλες ψηφιακές συσκευές, όπως μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και κονσόλες παιχνιδιών.

Τόσο τα SDK όσο και το Πρωτόκολλο μέτρησης πρέπει να ρυθμίζονται από προγραμματιστή.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false