Sporings-ID og områdenummer

Sporings-ID-en er en streng av typen UA-000000-2. Du må ta med den i sporingskoden for å informere Analytics om hvilken konto og hvilket område det skal sendes data til.

Sporings-ID-en blir også automatisk inkludert i JavaScript-kodebiten for nettsteder, men for at Analytics skal fungere, må du også ta den med i SDK-ene og i Measurement Protocol.

De første tallene (-000000 i eksempelet ovenfor) er kontonummeret ditt, og de siste tallene (-2) er det spesifikke områdenummeret som er knyttet til kontoen.