Sporings-ID og områdenummer

Sporings-ID-en er en streng i formatet «UA-000000-2». Du må ta den med i sporingskoden for å informere Analytics om hvilken konto og hvilket område dataene skal sendes til.

Sporings-ID-en blir også automatisk tatt med i JavaScript-kodebiten for nettsteder. For at Analytics skal fungere, må du også ta den med i andre sporingsteknologier, for eksempel SDK-ene og Measurement Protocol.

De første tallene (-000000 i eksempelet ovenfor) viser til kontonummeret ditt, og de siste tallene (-2) viser til det spesifikke områdenummeret knyttet til kontoen.

Målings-ID

Hvis du jobber med et app- og nettområde, har du en målings-ID i stedet for en sporings-ID. Målings-ID-en har formatet «G-XXXXXXX», og den identifiserer datastrømmen som sender data til app- og nettområdet ditt.

Se hvor du finner den globale nettstedstaggen og målings-ID-en

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt