Tracking-ID en propertynummer

De tracking-ID is een tekenreeks zoals UA-000000-2. De ID moet worden opgenomen in uw trackingcode om Analytics te laten weten naar welk account en welke property gegevens moeten worden verzonden.

De tracking-ID wordt automatisch opgenomen in het JavaScript-fragment voor websites, maar moet ook worden opgenomen in andere technologieën voor het bijhouden van gegevens, zoals de SDK's en het Measurement Protocol, om Analytics te kunnen gebruiken.

De eerste reeks cijfers (-000000 in het bovenstaande voorbeeld) verwijst naar uw accountnummer. De tweede reeks (-2) verwijst naar het specifieke propertynummer dat aan het account is gekoppeld.