Tracking-ID en propertynummer

De tracking-ID is een tekenreeks zoals UA-000000-2. De ID moet worden opgenomen in uw trackingcode om Analytics te laten weten naar welk account en welke property gegevens moeten worden verzonden.

De tracking-ID wordt automatisch opgenomen in het JavaScript-fragment voor websites, maar moet ook worden opgenomen in andere technologieën voor gegevens bijhouden, zoals de SDK's en het Measurement Protocol, anders werkt Analytics niet.

De eerste reeks cijfers (-000000 in het bovenstaande voorbeeld) verwijst naar uw accountnummer. De tweede reeks (-2) verwijst naar het specifieke propertynummer dat aan het account is gekoppeld.

Metings-ID

Als u met een App & webproperty werkt, heeft u een metings-ID in plaats van een tracking-ID. Een metings-ID gebruikt de indeling G-XXXXXXX en identificeert de gegevensstroom die gegevens verstuurt naar de App & webproperty.

Meer informatie over waar u de algemene sitetag en metings-ID kunt vinden