Αναγνωριστικό παρακολούθησης και αριθμός ιδιοκτησίας

Το αναγνωριστικό παρακολούθησης είναι μια συμβολοσειρά της μορφής UA-000000-2. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον κώδικα παρακολούθησης, προκειμένου να ενημερώνεται το Analytics σε ποιον λογαριασμό και σε ποια ιδιοκτησία να αποστέλλει δεδομένα.

Το αναγνωριστικό παρακολούθησης συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στο απόσπασμα JavaScript για ιστότοπους, αλλά για να είναι δυνατή η λειτουργία του Analytics πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και σε άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως τα SDK και το Πρωτόκολλο μέτρησης.

Το πρώτο σύνολο αριθμών (-000000 στο παραπάνω παράδειγμα) αναφέρεται στον αριθμό λογαριασμού και το δεύτερο σύνολο αριθμών (-2) αναφέρεται στον συγκεκριμένο αριθμό ιδιοκτησίας που συσχετίζεται με τον λογαριασμό.

Αναγνωριστικό μέτρησης

Αν εργάζεστε με μια ιδιοκτησία εφαρμογής + ιστού, έχετε ένα αναγνωριστικό μέτρησης αντί για ένα αναγνωριστικό παρακολούθησης. Το αναγνωριστικό μέτρησης χρησιμοποιεί τη μορφή G-XXXXXXX και προσδιορίζει τη ροή δεδομένων που αποστέλλει δεδομένα στην ιδιοκτησία εφαρμογής + ιστού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πού μπορείτε να βρείτε την καθολική ετικέτα ιστοτόπου και το αναγνωριστικό μέτρησης