Lấy mẫu thu thập dữ liệu

Dữ liệu mẫu tại nguồn.

Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có nhiều triệu lần xem trang hoặc lượt xem màn hình mỗi tháng, bạn có thể xem xét định cấu hình mã theo dõi để lấy mẫu dữ liệu. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, hãy làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn cho nhà phát triển cho môi trường cụ thể của bạn:

Bằng cách lấy mẫu số lần truy cập trang web hoặc ứng dụng, bạn sẽ nhận được kết quả báo cáo đáng tin cậy trong khi vẫn duy trì được giới hạn lần truy cập cho tài khoản. (10 triệu lần truy cập/tháng đối với Chuẩn; 2 tỷ lần truy cập/tháng đối với 360).

Khi bạn triển khai lấy mẫu thu thập dữ liệu, số lần truy cập sẽ bị hủy ở phía khách hàng (trang web hoặc ứng dụng của bạn) và không bao giờ được Analytics thu thập hay xử lý. Kết quả là, bạn không thể khôi phục các lần truy cập bị hủy bằng cách sử dụng báo cáo chưa được lấy mẫu 360. Ngoài ra, không giống như lấy mẫu phiên, Analytics không ngoại suy các kết quả báo cáo dựa trên tỷ lệ mẫu thu thập dữ liệu. Dù vậy, lấy mẫu thu thập dữ liệu có một lợi ích khác là thời gian phản hồi báo cáo có thể nhanh hơn khi có ít dữ liệu hơn trong tài khoản.

Lấy mẫu thu thập dữ liệu xảy ra nhất quán trên các người dùng. Khi người dùng đã được chọn để thu thập dữ liệu, Analytics sẽ thu thập dữ liệu cho tất cả các phiên của người dùng đó.

Đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động, lượt tải xuống ứng dụng đã được chọn để thu thập dữ liệu sẽ gửi tất cả dữ liệu đến Analytics, trong khi các trường hợp khác của ứng dụng sẽ không gửi bất kỳ dữ liệu nào.

Ngay cả khi dữ liệu cho trang web của bạn không được lấy mẫu khi được thu thập, một số báo cáo nhất định sẽ gặp các kiểu lấy mẫu khác, bao gồm lấy mẫu phiên và tổng hợp giá trị thứ nguyên, dựa trên bản chất của truy vấn. Tìm hiểu thêm về cách Analytics lấy mẫu dữ liệu cho báo cáo đặc biệt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false