Vzorkovanie zhromaždených údajov

Vzorkujte údaje v zdroji.

Ak váš web alebo aplikácia zaznamenáva mnoho miliónov zobrazení stránok alebo obrazoviek za mesiac, mohli by ste porozmýšľať nad konfiguráciou kódu sledovania tak, aby uskutočňoval vzorkovanie údajov. Ak potrebujete návod, postupujte podľa pokynov v príručke vývojára pre konkrétne prostredie:

Vzorkovaním prístupov na svoj web alebo do aplikácie získate spoľahlivé výsledky prehľadov, pričom zostanete v rámci obmedzení počtu prístupov pre svoj účet (10 mil. prístupov/mesiac pre štandardnú verziu; 2 mld. prístupov/mesiac pre verziu 360).

Keď implementujete vzorkovanie zhromaždených údajov, prístupy sa zahodia na strane klienta (váš web alebo aplikácia) a Analytics ich nikdy nezhromažďuje ani nespracúva. V dôsledku toho nemôžete obnoviť tieto zahodené prístupy pomocou prehľadov 360 bez vzorkovania. Okrem toho na rozdiel od vzorkovania relácií Analytics neextrapoluje výsledky prehľadov na základe miery vzorky zhromaždených údajov. Pridanou výhodou vzorkovania zhromaždených údajov tak môžu byť potenciálne kratšie časy odozvy prehľadu vďaka menšiemu objemu údajov v účte.

Vzorkovanie zhromaždených údajov prebieha sústavne pre všetkých používateľov. Po výbere používateľa na zhromažďovanie údajov Analytics zhromažďuje údaje všetkých relácií tohto používateľa.

V prípade mobilných aplikácií stiahnutia aplikácie, ktoré boli zvolené na zhromažďovanie údajov, odosielajú všetky údaje do služby Analytics, zatiaľ čo ostatné inštancie aplikácie neodosielajú žiadne údaje.

Aj keď sa údaje vášho webu nevzorkujú v čase ich zhromaždenia, pre určité typy prehľadov sa uskutočnia iné typy vzorkovania vrátane vzorkovania relácií a agregácie hodnôt dimenzií na základe povahy dopytu. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako Analytics vzorkuje údaje pre prehľady ad hoc.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false