Vzorkování při sběru dat

Vzorkujte data u zdroje.

Pokud vaše webové stránky nebo aplikace zaznamenávají měsíčně mnoho miliónů zobrazení stránek nebo obrazovek, zvažte, zda by nebylo dobré nakonfigurovat měřicí kód tak, aby údaje vzorkoval. Návod, jak to ve vašem konkrétním prostředí udělat, najdete v příručce pro vývojáře:

Vzorkováním požadavků na server odesílaných z vašich webových stránek nebo aplikací získáte spolehlivé výsledky přehledů, aniž byste v účtu překročili limity počtu požadavků. (U standardní verze je limit 10 milionů požadavků/měsíc, u Analytics 360 je limit 2 miliardy požadavků/měsíc.)

Když implementujete vzorkování při sběru dat, některé požadavky na server se na straně klienta (na webu nebo v aplikaci) zahodí a služba Analytics je nikdy nezíská ani nezpracuje. Tyto zahozené požadavky proto nebudete moci získat ani pomocí nevzorkovaných přehledů v Analytics 360. Na rozdíl od vzorkování návštěv služba Analytics také nebude výsledky přehledů extrapolovat na základě vzorkovací frekvence shromažďování údajů. Vzorkování při sběru dat tak může rovněž zlepšit dobu odezvy přehledů, protože účet bude pracovat s menším množstvím dat.

Vzorkování při sběru dat se provádí konzistentně pro všechny uživatele. Jakmile je některý uživatel vybrán pro sběr dat, služba Analytics shromažďuje data pro všechny jeho návštěvy.

U mobilních aplikací se ze stažených kopií aplikace, které byly vybrány pro sběr dat, budou do služby Analytics odesílat všechna data, zatímco z jiných kopií aplikace se nebudou odesílat žádná.

I v případě, že data z webových stránek při sběru nejsou vzorkována, se v některých přehledech používají jiné typy vzorkování, včetně vzorkování návštěv a agregace hodnot dimenzí. Záleží na povaze dotazu. Další informace o tom, jak služba Analytics vzorkuje data pro přehledy ad-hoc.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?