Zapytaj Analizę automatyczną

Zapytaj Analizę automatyczną o swoje dane, używając prostego języka angielskiego, by uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Analiza automatyczna uczy się pytań, które zadają jej użytkownicy, dlatego z czasem zakres możliwych odpowiedzi się powiększy.

Jak to działa

Dane i wymiary są elementami składowymi raportów. Możesz pytać o nie Analizę automatyczną, używając języka naturalnego. Dowiedz się, jak działają dane i wymiary.

Przyjrzyjmy się przykładowi:

  • Country (Kraj) jest wymiarem, a New Users (Nowi użytkownicy) to dane.
  • Możesz zapytać Analizę automatyczną „Which countries are most new users from?” (Z których krajów pochodzi najwięcej nowych użytkowników?).
  • Nie musisz używać dokładnej terminologii Analytics podczas rozmowy z Analizą automatyczną. Na przykład możesz zadać też pytanie: „Which locations are new customers from?” (Z jakich miejsc pochodzą nowi klienci?). Analiza automatyczna zrozumie, że „location” (miejsce) prawdopodobnie odnosi się do wymiaru Country (Kraj), a „new customers” (nowi klienci) do wymiaru New Users (Nowi użytkownicy).

Wypróbuj pytania

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, które możesz zadać.

Kategoria Spróbuj zadać takie pytanie
Możesz zadawać podstawowe pytania. „How many users did we get yesterday?” (Ilu pozyskaliśmy wczoraj użytkowników?)
„Where is my traffic coming from?” (Skąd pochodzi mój ruch?)
„How many new users did we get last week on mobile?” (Ilu pozyskaliśmy w zeszłym tygodniu użytkowników, którzy korzystali z urządzeń mobilnych?)
Możesz zadawać pytania o przyczyny. „Why did my traffic drop?” (Dlaczego zmalał ruch w mojej witrynie?)
„Why is my bounce rate increasing?” (Dlaczego mój współczynnik odrzuceń rośnie?)
„What are the reasons revenue increase last week?” (Dlaczego przychody w zeszłym tygodniu wzrosły?)
Możesz zadawać pytania o anomalie. „Is there a problem with paid search?” (Czy występuje jakiś problem z płatnymi wynikami wyszukiwania?)
„Is Canada traffic normal?” (Czy ruch w Kanadzie jest normalny?)
„Is there anything unusual?” (Czy dzieje się coś niezwykłego?)
Możesz sprawdzić wydajność. „Which channel converted the best for [Goal X]?” (Który kanał zapewnił najlepszą konwersję dla [cel X]?)
„Which landing pages with over 500 sessions have the worst bounce rates?” (Które strony docelowe o 500 sesjach mają najgorszy współczynnik odrzuceń?)
Możesz zobaczyć trendy na wykresie. „Trend of new users this month?” (Jaki jest trend nowych użytkowników w tym miesiącu?)
„Graph of sessions from Chicago vs Seattle in December?” (Wykres sesji z Chicago w porównaniu z Seattle w grudniu)
„Percent of Direct traffic over time?” (Procent wizyt bezpośrednich w czasie)
Możesz porównać dane pod kątem różnych wartości lub przedziałów czasowych. „Conversion rate for referrals vs organic search?” (Współczynnik konwersji witryn odsyłających w porównaniu z bezpłatnymi wynikami wyszukiwania?)
„Average time on page for mobile vs desktop?” (Średni czas spędzony na stronie na urządzeniach mobilnych w porównaniu z komputerem?)
„How many [EventAction] did we have in February vs January?” (Ile było [ZdarzeńDziałań] w lutym w porównaniu ze styczniem?)
Możesz zapytać o udział lub wskaźnik procentowy, aby poznać znaczenie danych. „Share of sessions by browser?” (Udział sesji wg przeglądarki)
„What percent of sessions in the U.S. are from social?” (Jaki procent sesji w USA pochodzi ze sieci społecznościowych?)
„What share of sessions are from women?” (Jaki jest udział sesji inicjowanych przez kobiety?)
Możesz zadawać pytania wielokrotnie złożone. „How did share of new users compare in January for Firefox vs Chrome?” (Jaki był udział użytkowników w styczniu w przeglądarce Firefox w porównaniu z Chrome?)
„Trend of new users this year vs last year.” (Trend nowych użytkowników w tym roku w porównaniu z zeszłym rokiem).

 

Analiza automatyczna polega na określonej konfiguracji i dostępnych danych, dlatego może nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

 

Analiza automatyczna może również odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących konkretnych grup użytkowników.

 

W przypadku witryn e-commerce „Which products had over 200 unique purchases?” (Które produkty osiągnęły wynik co najmniej 200 unikalnych zakupów?)
„What is our conversion rate in Spain?” (Jaki jest nasz współczynnik konwersji w Hiszpanii?)
„Share of revenue by country last quarter?” (Jaki jest udział w przychodach według kraju w ostatnim kwartale?)
Dla reklamodawców „Top campaigns by [Goal X] conversion rate?” (Najlepsze kampanie według współczynnika konwersji [cel X]?)
„Which banner ad content performs best?” (Jaka treść baneru reklamowego jest najskuteczniejsza?)
„Which paid search keywords convert the best?” (Które płatne słowa kluczowe w wyszukiwarce zapewniają najwięcej konwersji?)
Dla wydawców „Which [Custom Dimension for Article] got the most views yesterday?” (Który [niestandardowy wymiar artykułu] uzyskał wczoraj najwięcej wyświetleń?)
„What share of people on [Page] are female?” (Jaka część użytkowników korzystających z [strona] to kobiety?)
„Trend of pageviews for [Author X]” (Trend odsłon stron [autora X])

 

Ograniczenia

Analiza automatyczna akceptuje obecnie pytania tylko w języku angielskim.

Czasami Analiza automatyczna może nie zrozumieć terminów lub struktur gramatycznych zawartych w Twoich pytaniach. W takim wypadku zrobimy, co w naszej mocy, by rozwiązać ten problem.

Obecnie Analiza automatyczna skupia się głównie na zapewnieniu Ci odpowiedzi na temat danych historycznych Analytics. Nie możesz jeszcze uzyskać odpowiedzi na pytania w zakresie:

  • Ogólnego wsparcia, np. „How do I build a segment?” (Jak zbudować segment?).
  • Doradztwa strategicznego, np. „Which campaign should I invest in?” (W którą kampanię warto zainwestować?).
  • Ogólnego wyszukiwania, np. „What’s the weather like?” (Jaka jutro będzie pogoda?).

 

Wskazówki dotyczące zadawania pytań

W pytaniu możesz określić zakres dat, np.: „What were my most popular pages February 1-24?” (Które strony były najpopularniejsze od 1 do 24 lutego?) lub „Share of sessions from Canada last week” (Udział sesji w Kanadzie w zeszłym tygodniu). Jeśli nie określisz zakresu dat, Analiza automatyczna domyślnie weźmie pod uwagę ostatnie 30 dni.

Opcje autouzupełniania, które zobaczysz podczas wpisywania fraz w Analizie automatycznej, są wartościami (danymi, wymiarami lub wartościami wymiarów), które znajdziesz w swoim profilu i pasują do wpisywanych słów.

 

Best Practices: Asking questions in Google Analytics

Przyspiesz naszą naukę

Jeśli użytkownicy będą zadawać więcej pytań, Analiza automatyczna lepiej pozna ich potrzeby i zwiększy zakres pytań, na które potrafi odpowiedzieć.

Potrzebujemy Twojej pomocy. Czy zdarzyło Ci się zadać pytanie, na które Analiza automatyczna nie potrafiła odpowiedzieć? Prześlij nam informacje, korzystając z karty opinii. Czy Analiza automatyczna podała niepasującą odpowiedź? Prześlij swoją opinię, korzystając z opcji „Was this answer helpful?” (Czy ta odpowiedź była pomocna?) znajdującej się w dolnej części każdej karty lub wybierając w menu opcję opinii.

 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?