Chính sách tiết lộ bảo mật

Khi bạn sử dụng Google Analytics trên trang web hoặc trên ứng dụng của mình, bạn phải tiết lộ việc sử dụng Google Analytics và cách Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?