Квалитет сесије

Извештај о квалитету сесије још увек није компатибилан са подацима Google сигнала.
У овом чланку:

Погледајте податке о квалитету сесије

Да бисте отворили извештај о квалитету сесије:

 1. Пријавите се на Google аналитику.
 2. Дођите до приказа.
 3. Отворите ставку Извештаји.
 4. Изаберите Публика > Понашање > Квалитет сесије.

Подаци о квалитету сесије касне до 24 сата: овај извештај зависи од завршетка обраде дневних збирних табела.

Производ мора да испуњава предуслове за податке да би се извештај видео у приказима за тај производ.

Који прикази за извештавање обухватају извештај

Ако производ има мање од 15 приказа, извештај се види у свим приказима.

Ако производ има 15 или више приказа, извештај се види у подразумеваном приказу. (Сазнајте више о подешавању подразумеваног приказа.)

Ако поред подразумеваног постоји још један приказ који је повезан са BigQuery-јем, извештај се види и у њему.

О квалитету сесије

Помоћу машинског учења које је слично оном које користе паметне листе и паметни циљеви, Аналитика израчунава показатељ квалитета сесије и просечног квалитета сесије како би проценила колико је корисник близу конверзије. Ангажовање корисника се процењује за сваку сесију и добијена удаљеност од конверзије се изражава резултатом од 1 до 100 за сваку сесију током периода, при чему 1 означава да је корисник најдаље од трансакције, а 100 да је најближе трансакцији. Вредност 0 означава да показатељ није израчунат за изабрани период.

Квалитет сесије се израчунава за појединачне сесије.

Просечни квалитет сесије се израчунава за све сесије повезане са аспектом за период који користите, на пример:

 • Резултат за све сесије у којима је извор = google од 1. јануара до 31. јануара
 • Резултат за све сесије у којима је земља = Индија од 1. јануара до 31. јануара

Показатељ квалитета сесије се приказује у извештају о квалитету сесије и сегментима Аналитике, публици за поновно оглашавање и прилагођеним извештајима.

Показатељ просечног квалитета сесије се приказује у извештају о квалитету сесије, а доступан је и у прилагођеним извештајима.

Предуслови

Да би израчунала аспект и показатељ, Аналитика мора имати следеће податке:

 • Најмање 1000 трансакција е-трговине месечно. Морате да примените праћење е-трговине.
 • Када достигнете почетни праг од 1000 трансакција е-трговине, Аналитика потом треба 30 дана да прикупља податке да би направила модел.

Извештај о квалитету сесије

Подразумевани подаци у извештају о квалитету сесије

У извештају о квалитету сесије можете да видите следеће податке:

 • Дистрибуцију сесија са трансакцијама и без њих у 5 сегмената квалитета сесије (хистограм)
 • Показатеље аквизиције, понашања и конверзије за сесије у аспектима „Подразумевано груписање канала“, „Извор“ и „Медијум“ (табела)

Коришћење података о квалитету сесије

Сегменти

Помоћу сегмената можете да прегледате податке у контексту прага за квалитет сесије. На пример, можете да направите сегмент „Квалитет сесије већи од 75“ и испитате следеће:

 • По чему се корисници за које постоји велика вероватноћа да остваре конверзију разликују у односу на целокупну базу корисника. Да ли они представљају мали део корисника или да ли ваше оглашавање и сајт заједно ангажују велики проценат корисника?
 • Које кључне речи и кампање подстичу велико ангажовање корисника.
 • Које путање до конверзије су најефикасније и где дуж путање можете најефикасније да се оглашавате.

Насупрот томе, помоћу ниског прага можете да испитате супротни крај спектра корисника:

 • Који проценат корисника остварује сесије ниског квалитета?
 • Да ли се кључне речи и кампање које привлаче кориснике који остварују сесије ниског квалитета разликују од оних које привлаче вредније кориснике? Ако је то случај, има ли смисла да им доделите мањи буџет?
 • Које путање до конверзије прате корисници који остварују сесије нижег квалитета? Постоје ли могућности за ефикаснији маркетинг дуж тих путања?

Публика за поновно оглашавање

Кориснике који су на прагу да остваре конверзију можете лакше да убедите да доврше ту конверзију. На пример, корисници који детаљно проучавају информације о производу или који су додали артикле у корпу шаљу јак сигнал да су већ веома заинтересовани да постану власници тих производа. Поново обраћање помоћу убедљиве и добро осмишљене кампање за поновно оглашавање може да буде тај последњи подстицај који им треба да доврше куповину.

Прављење публике за поновно оглашавање на основу веома ангажованих корисника и објављивање те публике у различитим маркетиншким платформама, као што су Google Ads и Display & Video 360, омогућава вам да је поново ангажујете свугде где сте присутни онлајн.

Публику можете да објавите и у Оптимизатору да бисте разумели које тачно измене садржаја сајта доводе до највеће вероватноће за остваривање конверзије.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?