Øktkvalitet

Øktkvalitet-rapporten er foreløpig ikke kompatibel med data om Google-signaler.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se data om øktkvalitet

Slik åpner du Øktkvalitet-rapporten:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Gå til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Målgruppe > Atferd > Øktkvalitet.

Dataene om øktkvalitet blir forsinket med 24 timer. Dette er fordi denne rapporten er avhengig av fullstendig behandling av de daglige samletabellene.

Områder må innfri forutsetningene for data for at rapporten skal kunne vises i rapporteringsvisningene for det aktuelle området.

Hvilke rapporteringsvisninger inngår rapporten i?

Hvis et område har færre enn 15 rapporteringsvisninger, blir rapporten synlig i alle rapporteringsvisningene.

Hvis et område har 15 eller flere rapporteringsvisninger, blir rapporten synlig bare i standardrapporteringsvisningen. (Finn ut mer om hvordan du angir standard rapporteringsvisning.)

Hvis det foruten standardrapporteringsvisningen finnes en annen rapporteringsvisning som er tilknyttet BigQuery, blir rapporten også synlig i denne rapporteringsvisningen.

Om øktkvalitet

Analytics beregner Øktkvalitet-dimensjonen og Gjennomsnittlig øktkvalitet-verdiene for å anslå hvor sannsynlig det er at en bruker konverterer. Disse verdiene beregnes på bakgrunn av samme type maskinlæring som for smarte lister og smarte mål. Brukerengasjementet evalueres for hver økt, og sannsynligheten for konvertering oppgis i en poengsum fra 1–100 for hver økt i datoperioden, hvor 1 er minst sannsynlig og 100 er nærmest en fullført transaksjon. En verdi på 0 indikerer at verdien ikke er beregnet for den valgte tidsperioden.

Øktkvalitet beregnes for hver separate økt.

Gjennomsnittlig øktkvalitet beregnes for alle økter som er tilknyttet en dimensjon for datoperioden du bruker, for eksempel:

 • Poengsummen for alle økter hvor Kilde = Google i perioden 1. january til 31. januar
 • Poengsummen for alle økter hvor Land = India i perioden 1. januar til 31. januar

Øktkvalitet-dimensjonen vises i Øktkvalitet-rapporten samt i Analytics-segmenter, remarketingmålgrupper og egendefinerte rapporter.

Verdien for Gjennomsnittlig øktkvalitet vises i Øktkvalitet-rapporten, og er også tilgjengelig i egendefinerte rapporter.

Forutsetninger

Analytics trenger følgende data for å kunne beregne dimensjonen og verdiene:

 • Minst 1000 netthandeltransaksjoner per måned. Sporing av netthandel må være implementert.
 • Når du har nådd den første terskelen på 1000 netthandeltransaksjoner, trenger Analytics data fra 30 dager for å beregne modellen.

Øktkvalitet-rapporten

Standarddata i Øktkvalitet-rapporten

I Øktkvalitet-rapporten kan du se følgende:

 • fordelingen av økter med og uten transaksjoner, i fem verdiområder med høy kvalitet (histogram)
 • brukeranskaffelses-, atferds- og konverteringsverdier for økter i dimensjonene for Standard kanalgruppering, Kilde og Medium (tabell)

Slik bruker du data om øktkvalitet

Segmenter

Ved hjelp av segmenter kan du se alle dataene dine i kontekst av terskler for øktkvalitet. Du kan for eksempel opprette et segment for Øktkvalitet > 75, og deretter undersøke følgende:

 • Hvordan brukerne som med stor sannsynlighet vil konvertere, kan sammenlignes med den totale brukerbasen din. Representerer de en liten andel brukere, eller klarer du å engasjere en større prosentdel av brukerne dine via annonsene dine og nettstedet ditt?
 • Hvilke søkeord og kampanjer som skaper stort engasjement blant brukerne.
 • Hvilke konverteringstrakter som er mest effektive, og hvor i trakten du kan levere den mest effektive annonseringen.

På samme måte kan du bruke en lav terskel for å undersøke den andre enden av brukerspekteret:

 • Hvilken prosentdel av brukerne gjennomfører økter av lav kvalitet?
 • Er søkeordene og kampanjene som tiltrekker brukere som gjennomfører økter av lav kvalitet, annerledes enn søkeordene og kampanjene som tiltrekker mer verdifulle brukere? Er det i så fall lurt å bruke en mindre andel av budsjettet på disse søkeordene og kampanjene?
 • Hvilke konverteringstrakter følger brukerne med lave poengsummer? Finnes det muligheter underveis i disse traktene for å effektivisere markedsføringen?

Remarketingmålgrupper

Brukere som står på terskelen til å konvertere, lar seg lettere overbevise om å fullføre konverteringene. Brukere som har studert produktdetaljer eller lagt til varer i handlekurven, har gitt tydelige signaler på at de virkelig vil ha disse produktene. En overbevisende oppfølging i form av en velformulert remarketingkampanje kan være det lille dyttet de trenger for å fullføre prosessen.

Hvis du oppretter remarketingmålgrupper med utgangspunkt i svært engasjerte brukere og så publiserer disse målgruppene på de ulike markedsføringsplattformene dine, for eksempel Google Ads og Display & Video 360, kan du opprettholde dette engasjementet overalt der du er til stede på nettet.

Du kan også publisere disse målgruppene i Optimize. Da kan du se akkurat hvilke deler av innholdet på nettstedet ditt du bør finstemme for å stille med best mulige sjanser for å oppnå konverteringer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?