Sesijas kvalitāte

Sesijas kvalitātes pārskats vēl nav saderīgs ar Google signālu datiem.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Sesijas kvalitātes datu skatīšana

Lai atvērtu sesijas kvalitātes pārskatus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Pārejiet uz savu skatu.
 3. Atveriet sadaļu Pārskati.
 4. Atlasiet Auditorija > Rīcība > Sesijas kvalitāte.

Sesijas kvalitātes dati tiek parādīti ar 24 stundu aizkavi: šī pārskata saturs ir atkarīgs no tā, kad tiek pabeigta ik dienu apkopoto tabulu apstrāde.

Lai pārskats tiktu rādīts attiecīgā īpašuma skatos, ir jābūt nodrošinātai šī īpašuma atbilstībai datu priekšnosacījumiem.

Kuri pārskatu sniegšanas skati ietver pārskatu

Ja īpašumā ir mazāk nekā 15 skatu, pārskats tiek rādīts visos skatos.

Ja īpašumā ir 15 vai vairāk skatu, pārskats tiek rādīts noklusējuma skatā. (Uzziniet vairāk par noklusējuma skata iestatīšanu.)

Ja līdzās noklusējuma skatam ir arī skats, kas saistīts ar BigQuery, tad pārskats tiek rādīts arī šajā skatā.

Par sesijas kvalitāti

Izmantojot viedsarakstiem un viedajiem mērķiem līdzīgas mašīnmācīšanās metodes, Analytics aprēķina sesijas kvalitātes kategoriju un sesiju vidējās kvalitātes metriku, lai noteiktu, cik tuvu reklāmguvuma radīšanai ir lietotājs. Tiek novērtēta lietotāju piesaiste katrā sesijā, un iegūtais rezultāts par gatavību reklāmguvuma radīšanai tiek izteikts kā rādītājs no 1 līdz 100 par katru sesiju noteiktajā datumu diapazonā, kur 1 ir vistuvāk darījumam, bet 100 — vistālāk no darījuma. Ja vērtība ir 0, tas nozīmē, ka metrika par atlasīto laika diapazonu nav aprēķināta.

Sesijas kvalitāte tiek aprēķināta katrai sesijai atsevišķi.

Sesijas vidējā kvalitāte tiek aprēķināta visām sesijām kopā saistībā ar izmantotā datumu diapazona kategoriju, piemēram:

 • Rādītājs visām sesijām, kur avots = google laikā no 1. janvāra līdz 31. janvārim
 • Rādītājs visām sesijām, kur valsts = Indija laikā no 1. janvāra līdz 31. janvārim

Sesijas kvalitātes kategorija tiek rādīta sesijas kvalitātes pārskatā, kā arī Analytics segmentos, atkārtotā mārketinga mērķauditorijās un pielāgotajos pārskatos.

Sesijas vidējās kvalitātes metrika tiek rādīta sesijas kvalitātes pārskatā, kā arī ir pieejama pielāgotajos pārskatos.

Priekšnosacījumi

Lai būtu iespējams aprēķināt kategorijas un metrikas datus, pakalpojumā Analytics ir jānodrošina tālāk norādītie dati.

 • Vismaz 1000 e-komercijas darījumu mēnesī. Ir jābūt ieviestai e-komercijas izsekošanai.
 • Tiklīdz kontā būs sasniegts darījumu slieksnis (1000 e-komercijas darījumu), pakalpojumam Analytics būs nepieciešami 30 dienu dati, lai veiktu modelēšanu.

Sesijas kvalitātes pārskats

Noklusējuma dati sesijas kvalitātes pārskatā

Sesijas kvalitātes pārskatā var iegūt tālāk norādīto informāciju.

 • Sesiju (gan ar, gan bez darījumiem) izplatība 5 sesijas kvalitātes kopās (histogramma).
 • Iegūšanas, rīcības un reklāmguvumu metrika sesijām kategorijās Noklusējuma kanālu grupēšana, Avots un Vide (tabula).

Sesijas kvalitātes datu izmantošana

Segmenti

Izmantojot segmentus, varat apskatīt jebkādus datus sesijas kvalitātes sliekšņu kontekstā. Piemēram, varat izveidot segmentu sesijas kvalitātei, kas ir lielāka par 75, un pēc tam iegūt atbildes uz tālāk norādītajiem jautājumiem.

 • Kā tie lietotāji, kuriem ir liels potenciāls veikt reklāmguvumu, līdzinās kopējai klientu bāzei? Vai šie lietotāji veido nelielu daļu no jūsu klientu bāzes vai arī jūsu reklamēšana tiek apvienota ar vietni, lai piesaistītu lielu lietotāju procentuālo daļu?
 • Kuri jūsu atslēgvārdi un kampaņas piesaista īpaši ieinteresētus lietotājus?
 • Kuri reklāmguvumu ceļi ir visefektīvākie, un kuros ceļa posmos jūs varat reklamēties visefektīvāk?

Savukārt zemu slieksni var izmantot, lai izpētītu pretējo lietotāju daļu.

 • Cik liela ir to lietotāju procentuālā daļa, kas veic zemas kvalitātes seansus?
 • Vai atslēgvārdi un kampaņas, kas piesaista lietotājus, kuri veic zemas kvalitātes seansus, atšķiras no atslēgvārdiem un kampaņām, kas piesaista vērtīgākus lietotājus? Ja tā ir, vai uz šādiem atslēgvārdiem un kampaņām ir vērts novirzīt mazāku budžetu?
 • Kuriem reklāmguvumu ceļiem seko lietotāji ar zemiem rādītājiem? Vai šie ceļi ir saistīti ar iespējām veikt efektīvāku mārketingu?

Atkārtotā mārketinga mērķauditorijas

Lietotāji, kuri atrodas uz reklāmguvumu veikšanas sliekšņa, ir vieglāk pārliecināmi veikt šos reklāmguvumus. Piemēram, lietotāji, kuri ir pētījuši informāciju par produktiem vai pievienojuši saviem iepirkumu groziem preces, saņem spēcīgus signālus par to, ka viņiem šie produkti jau pieder. Pārliecinoša jūsu darbība (labi izveidotas atkārtotā mārketinga kampaņas formātā) var kļūt par pēdējo nepieciešamo stimulu, lai lietotājs nodrošinātu reklāmguvumu.

Izveidojot tādas atkārtotā mārketinga auditorijas, kuru pamatā ir īpaši ieinteresēti klienti, un publicējot šīs auditorijas dažādās mārketinga platformās, piemēram, Google Ads un Display & Video 360, varat atkārtoti piesaistīt šos lietotājus visur, kur vien darbojaties tiešsaistē.

Varat arī šīs auditorijas publicēt pakalpojumā Optimizētājs, lai noskaidrotu, kuri jūsu vietnes satura uzlabojumi nodrošina lielāku reklāmguvuma iespējamību.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?