Istunnon laatu

Istunnon laatu ‑raportti ei ole vielä yhteensopiva Google-signaalien datan kanssa.
Artikkelin aiheet:

Istunnon laatutietojen tarkastelu

Voit avata Istunnon laatu ‑raportin seuraavasti:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Yleisö > Käyttäytyminen > Istunnon laatu.

Istunnon laatutiedoissa on 24 tunnin viive. Tämän raportin laatiminen edellyttää, että päivittäiset koontitaulukot on kokonaan käsitelty.

Verkko-omaisuuden on täytettävä dataa koskevat vaatimukset, jota raportti näkyy verkko-omaisuuden näkymissä.

Mihin raportointinäkymiin raportti sisältyy?

Jos verkko-omaisuudella on alle 15 näkymää, raportti näkyy niissä kaikissa.

Jos verkko-omaisuudella on vähintään 15 näkymää, raportti näkyy oletusnäkymässä. (Lue lisää oletusnäkymän määrittämisestä.)

Jos oletusnäkymän lisäksi jokin toinen näkymä on linkitetty BigQueryyn, raportti näkyy myös tässä näkymässä.

Tietoja istunnon laadusta

Analytics käyttää Istunnon laatu ‑ulottuvuuden ja Keskim. istunnon laatu ‑tiedon laskemiseen samankaltaista koneoppimismallia kuin älykkäissä luetteloissa ja älykkäissä tavoitteissa sekä arvioi niiden perusteella, miten lähellä käyttäjä on konvertoimista. Käyttäjien aktivoituminen arvioidaan erikseen jokaisen istunnon osalta, ja konversion läheisyys ilmaistaan pistemäärällä (1–100) kunkin kyseisenä ajanjaksona tapahtuneen istunnon osalta. Arvo 1 tarkoittaa, että tapahtuman toteutuminen on kauimpana, ja 100 tarkoittaa, että toteutuminen on lähimpänä. Arvo 0 ilmaisee, että laskelmaa kyseiseltä ajankohdalta ei ole.

Istunnon laatu lasketaan erikseen kullekin istunnolle.

Keskimääräinen istunnon laatu lasketaan kaikille tiettyyn ulottuvuuteen liittyville istunnoille valitulla ajanjaksolla. Seuraavassa on esimerkki tästä:

 • Kaikkien sellaisten istuntojen yhteispisteet, joiden lähde on Google ja ajanjakso 1. tammikuuta – 31. tammikuuta
 • Kaikkien sellaisten istuntojen yhteispisteet, joissa maa on Intia ja ajanjakso 1.–31. tammikuuta

Istunnon laatu ‑ulottuvuus näkyy Istunnon laatu ‑raportissa sekä Analyticsin segmenteissä, uudelleenmarkkinointiyleisöissä ja muokatuissa raporteissa.

Keskim. istunnon laatu ‑tieto näkyy Istunnon laatu ‑raportissa ja muokatuissa raporteissa.

Vaatimukset

Analyticsin ulottuvuuden ja tiedon laskeminen edellyttää seuraavaa:

 • Vähintään 1 000 verkkokauppatapahtumaa kuukaudessa. Verkkokaupan seurannan on oltava käytössä.
 • Kun olet saavuttanut 1 000 verkkokauppatapahtuman vähimmäisrajan, Analytics tarvitsee mallintamiseen tiedot 30 päivän ajalta.

Istunnon laatu ‑raportti

Istunnon laatu ‑raportin oletustiedot

Istunnon laatu ‑raportissa on seuraavia tietoja:

 • tapahtumia sisältävien ja tapahtumia sisältämättömien istuntojen jakauma; jaettu viiteen ryhmään istunnon laadun mukaan (histogrammi)
 • istuntojen hankinta-, käyttäytymis- ja konversiotiedot oletusarvoisen kanavien ryhmittelyn, liikenteen lähteen ja tulotavan ulottuvuuksien avulla esitettynä (taulukko).

Istunnon laatua koskevan datan käyttäminen

Segmentit

Segmenttien avulla voit tarkastella mitä tahansa tietojasi istunnon laadun raja-arvojen kontekstissa. Voit esimerkiksi luoda segmentin Istunnon laatu > 75 ja tutkia sen avulla muun muassa seuraavia asioita:

 • Kuinka paljon konversion erittäin todennäköisesti tuottavia käyttäjiä on suhteessa koko käyttäjäkuntaasi? Muodostavatko he vain murto-osan käyttäjäkunnastasi, vai oletko onnistunut mainontasi ja sivustosi avulla aktivoimaan suuren prosenttiosuuden käyttäjistäsi?
 • Mitkä avainsanasi ja kampanjasi aktivoivat käyttäjiä parhaiten?
 • Mitkä konversioreitit ovat tehokkaimpia, ja missä reitin kohdassa mainonta on tehokkainta?

Vastaavasti voit valita alhaisen raja-arvon ja tutkia sen avulla esimerkiksi seuraavia käyttäjäkunnan toiseen ääripäähän liittyviä asioita:

 • Kuinka suurella prosenttiosuudella käyttäjistäsi on heikkolaatuisia istuntoja?
 • Eroavatko avainsanat ja kampanjat, jotka houkuttelevat heikkolaatuisia istuntoja tuottavia käyttäjiä, niistä avainsanoista ja kampanjoista, jotka houkuttelevat arvokkaampia käyttäjiä? Jos vastasit kyllä, kannattaisiko kyseisille avainsanoille ja kampanjoille määrittää nykyistä alhaisempi budjetti?
 • Mitä konversioreittejä heikkolaatuisia istuntoja tuottavat käyttäjät kulkevat? Onko kyseisille reiteille mahdollista lisätä nykyistä tehokkaampaa markkinointia?

Uudelleenmarkkinointiyleisöt

Lähellä konversion tuottamista olevat käyttäjät ovat muita helpommin taivuteltavissa konversioihin. Esimerkiksi käyttäjät, jotka ovat tarkastelleet tuotteen tietoja tai lisänneet tuotteita ostoskoriinsa, ovat antaneet vahvan signaalin siitä, että he ovat päättäneet valita tuotteen. Kun kohdistat näille käyttäjille vakuuttavan ja huolellisesti suunnitellun uudelleenmarkkinointikampanjan, se voi antaa tarvittavan loppusysäyksen ostoprosessin loppuun viemiseen.

Luomalla uudelleenmarkkinointiyleisöjä aktivoituneimpien käyttäjien pohjalta ja käyttämällä näitä yleisöjä eri markkinointialustoilla (kuten Google Ads ja Display & Video 360) voit aktivoida näitä käyttäjiä uudestaan kaikkialla, missä sinulla on verkkonäkyvyyttä.

Voit myös käyttää luomiasi yleisöjä Optimizessa. Näin saat selville, mitkä sivustosi sisällön hienosäädöt lisäävät todennäköisimmin konversioita.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?