Auditorijų naudojimas „Analytics“ ataskaitose

Auditorijų kaip aspektų naudojimas segmentuose, tinkintose ataskaitose ir tinkintuose kanaluose.

Nustatę auditoriją galite ją naudoti, kad „Analytics“ ataskaitose sutelktumėte dėmesį į šiuos naudotojus. Pvz., jei sukuriate plačios apimties naudotojų, kurie pakartotinai ką nors įsigijo per pastaruosius metus, auditoriją, galite nagrinėti šiuos duomenis, kad nustatytumėte, ar yra tam tikrų šablonų: ar naudotojai iš konkrečių geografinių regionų perka dažniau, ar vienodas pirkinių skaičius pagal pirkėjų amžių ir lytį, ar pastebimas pirkimo sezoniškumas, kurios kampanijos paskatina pirkimą ir kuriuo dienos metu naudotojai išleidžia daugiausia pinigų?

Sužinokite daugiau apie auditorijų kūrimą.

Kad galėtumėte peržiūrėti duomenis auditorijos ataskaitoje, pirmiausia turite:

Auditorijos duomenys pasiekiami ataskaitose nuo tos datos, kai paskelbiate auditoriją sistemoje „Analytics“. Duomenys iki šios datos nepasiekiami.

Galite paskelbti auditorijas sistemoje „Analytics“ jas kurdami ir galite paskelbti esamas auditorijas sistemoje „Analytics“.

Sukūrus auditoriją ir paskelbus ją sistemoje „Analytics“, ji pasiekiama kaip pagrindinis aspektas auditorijos ataskaitoje, kaip antrinis aspektas kitose ataskaitose ir kaip aspektas segmentuose, tinkintose ataskaitose ir tinkintuose kanaluose.

Auditorija pasiekiama tik toje peržiūroje, kurioje ji sukurta.

Šiame straipsnyje:

Auditorijos segmentuose

Nustatę segmentą naudokite „Auditorijos“ aspektą sąlygai kurti.

Segmentų sąlygų kūrimo priemonė su esamų auditorijų sąrašu

Sukurtos auditorijos rodomos kaip pasirenkamos aspekto vertės. Toliau pateiktas pavyzdys.

Auditorija apima ankstesnius pirkėjus

Kai pritaikote segmentą ataskaitoms, duomenys teikiami atsižvelgiant į šią auditoriją.

Jei naudojate plačios apimties auditorijos apibrėžimą, pvz., naudotojai, kurie pakartotinai ką nors įsigijo per pastaruosius metus, galite taikyti papildomus filtrus ir sąlygas, kad išnagrinėtumėte konkrečius tos auditorijos elementus, pvz., lytį, amžių, pomėgius ir konkrečius įsigijimo lygius.

Sužinokite daugiau apie segmentų kūrimą.

Auditorijos tinkintose ataskaitose

Galite kurti tinkintas ataskaitas, kuriose dėmesys sutelkiamas auditorijoms, ir įtraukti norimos nagrinėti metrikos ir papildomų aspektų.

Kai nustatote tinkintos ataskaitos aspektų analizę, pasirinkite Auditorija.

Tinkintos ataskaitos konfigūravimas kaip aspektų analizę pasirenkant auditoriją

Panašiai kaip naudodami ataskaitas, kurioms taikote segmentus pagal auditorijas, naudodami šias tinkintas ataskaitas galite nagrinėti tik naudotojų jūsų auditorijoje sugeneruotus duomenis ir galite papildomai nustatyti aspektus ir metriką ataskaitose.

Sužinokite daugiau apie tinkintų ataskaitų kūrimą.

Auditorijos tinkintuose kanaluose

Kurdami tinkintą kanalą kaip tinkintos ataskaitos aspektą, galite nustatyti kanalo etapus, kad į juos būtų įtraukti tik vienos iš auditorijų nariai.

Tinkinto kanalo konfigūravimas kaip etapo apibrėžimą pasirenkant auditoriją

Sužinokite daugiau apie tinkintų kanalų kūrimą.

Auditorijos ataskaita

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?