[GA4] Theo dõi các sự kiện trong DebugView

Theo dõi các sự kiện trên một trang web hoặc ứng dụng di động khi sự kiện được kích hoạt

Báo cáo DebugView hiển thị cho bạn dữ liệu (từ các sự kiện, thông số sự kiện và thuộc tính người dùng) khi Analytics thu thập dữ liệu. Báo cáo này có thể giúp bạn thiết lập tính năng thu thập dữ liệu, khắc phục vấn đề (nếu có) và tìm hiểu hành vi của người dùng khi họ khám phá trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Để sử dụng báo cáo DebugView, hãy bật chế độ gỡ lỗi, rồi chuyển đến mục Định cấu hình > DebugView ở bên trái.

Bước 1: Bật chế độ gỡ lỗi

Thẻ Google (Trang web)

Để bật chế độ gỡ lỗi Analytics trong trình duyệt của bạn, hãy cài đặt tiện ích Google Analytics Debugger của Chrome. Sau khi cài đặt, hãy bật tiện ích đó và làm mới trang. Từ thời điểm đó trở đi, tiện ích này sẽ ghi lại các sự kiện 'debug_mode':true, cho đến khi bạn tắt tiện ích.

Để theo dõi tất cả sự kiện trên một trang, hãy thêm thông số 'debug_mode':true vào gtag('config'), ví dụ như sau:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Nếu bạn chỉ muốn theo dõi một số sự kiện nhất định, hãy thêm thông số 'debug_mode':true vào những sự kiện đó thôi, ví dụ:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Để tắt chế độ gỡ lỗi, hãy xoá thông số 'debug_mode'; bạn không thể tắt chế độ gỡ lỗi bằng cách đặt thông số này thành false.

Trình quản lý thẻ của Google (Trang web)

Để theo dõi tất cả sự kiện, hãy sử dụng loại thẻ Google Analytics: Cấu hình GA4 và thêm trường 'debug_mode' = true:

 

  • Chế độ gỡ lỗi sẽ tự động bật ở chế độ xem trước.
  • Nếu chế độ xem trước chưa được bật, bạn phải đặt trường debug_mode để bật chế độ gỡ lỗi.
  • Nếu debug_mode có giá trị là "true" (trên Thẻ cấu hình hoặc trên một thẻ/sự kiện), thì tất cả sự kiện sau đó (tức là các giao dịch thương mại điện tử) sẽ không xuất hiện trong báo cáo Google Analytics. Nếu có thể, bạn nên sử dụng tiện ích Debugger hoặc Tag Assistant của Chrome để gỡ lỗi nhằm ngăn điều này xảy ra.

Nếu bạn chỉ muốn theo dõi một số sự kiện nhất định, hãy sử dụng loại thẻ Google Analytics: Sự kiện GA4 và đặt trường debug_mode thành true cho sự kiện đó:

Để tắt chế độ gỡ lỗi, hãy xoá trường 'debug_mode'; bạn không thể tắt chế độ gỡ lỗi bằng cách đặt trường này thành false.

Google Analytics cho Firebase (Ứng dụng di động)

Để tìm hiểu cách bật và tắt chế độ gỡ lỗi trong dự án Android hoặc iOS, hãy xem bài viết Sự kiện gỡ lỗi.

Sau khi bật chế độ gỡ lỗi, bạn có thể xem các sự kiện trong báo cáo DebugView trong cả Google Analytics và bảng điều khiển của Firebase.

Bước 2: Theo dõi các sự kiện

Các sự kiện sẽ không hiển thị ở chế độ gỡ lỗi nếu bạn đã triển khai chế độ kiểm soát quyền riêng tư ở phía máy khách, hoặc nếu bạn đã triển khai chế độ đồng ý nhưng người dùng chưa đồng ý sử dụng cookie của Analytics.

Sau khi bật chế độ gỡ lỗi trên thiết bị, hãy chuyển đến mục Định cấu hình > DebugView trong thanh điều hướng ở bên trái. Hãy bắt đầu sử dụng trang web hoặc ứng dụng của bạn để theo dõi các sự kiện khi chúng được kích hoạt.

Luồng Giây (cột ở giữa) cho biết các sự kiện đã được ghi lại trong 60 giây vừa qua. Luồng Phút (cột bên trái) cho biết một chuỗi lưu trữ các sự kiện trong 30 phút vừa qua. Cột bên phải cho biết Sự kiện hàng đầu được ghi lại trong khoảng thời gian 30 phút, cũng như Thuộc tính người dùng hiện tại cho thiết bị phát triển mà bạn hiện đang chọn.

Luồng giây

Theo mặc định, bạn sẽ thấy một danh sách các sự kiện đã ghi lại trong 60 giây vừa qua. Mỗi sự kiện hiển thị một dấu thời gian tương ứng với thời gian ghi lại sự kiện trên thiết bị phát triển. Hãy nhấp vào một sự kiện để xem danh sách các thông số liên quan. Khi giá trị thuộc tính người dùng thay đổi trong quá trình sử dụng ứng dụng, bạn sẽ thấy các sự kiện xuất hiện trong luồng này, trong đó sự kiện mới nhất xuất hiện ở trên cùng.

Luồng phút

Luồng này hiển thị một chuỗi các vòng tròn, mỗi vòng tròn đại diện cho một phút trong 30 phút gần nhất. Con số trong vòng tròn cho biết số sự kiện nhận được trong phút đó. Khi bạn nhấp vào một trong các vòng tròn này, Luồng giây sẽ hiển thị các sự kiện đã được ghi lại trong phút đó.

Sự kiện hàng đầu và Thuộc tính người dùng hiện tại

Bảng Sự kiện hàng đầu cho biết các sự kiện hàng đầu được ghi lại trong khoảng thời gian 30 phút. Bảng Thuộc tính người dùng hiện tại cho biết trạng thái mới nhất của tập hợp các Thuộc tính người dùng cho thiết bị phát triển mà bạn hiện đang chọn.

Bộ chọn thiết bị

Nếu bạn đã bật chế độ gỡ lỗi trên nhiều thiết bị, hãy sử dụng Bộ chọn thiết bị để chọn thiết bị cụ thể mà báo cáo DebugView sẽ tập trung vào. Điều này cho phép nhiều nhà phát triển tập trung vào các nỗ lực đo lường và xác thực của chính họ mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Trình đơn bộ chọn thiết bị nằm ở phía trên bên trái của báo cáo và có nhãn là GỠ LỖI THIẾT BỊ.

Dữ liệu phân bổ

Giống như báo cáo Theo thời gian thực, báo cáo DebugView phân tích dữ liệu phân bổ có giới hạn để đảm bảo báo cáo nhanh nhạy. Bạn nên tham khảo báo cáo Thu nạp để biết thông tin chính xác nhất về dữ liệu phân bổ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
69256
false
false