[GA4] Sledovanie udalostí v reporte DebugView

Sledujte udalosti zo svojho webu alebo mobilnej aplikácie, keď ich Analytics zhromažďuje

DebugView zobrazuje udalosti a vlastnosti používateľa, ktoré Analytics zhromažďuje od používateľa v reálnom čase. To vám umožňuje riešiť problémy, keď inštalujete značky alebo si pozeráte aktivitu externého používateľa naživo. Ak chcete použiť DebugView, musíte aktivovať režim ladenia.

Aktivujte režim ladenia

Režim ladenia môžete aktivovať pre udalosti zo svojho osobného zariadenia alebo pre udalosti zo všetkých zariadení používateľov. Pri riešení problémov s inštaláciou značiek je najlepšie v osobnom zariadení aktivovať režim ladenia, aby ste mohli svoje zariadenie identifikovať v sekcii Ladiace zariadenie v reporte DebugView.

V tejto sekcii je opísané, ako aktivovať režim ladenia pre web. Ak chcete aktivovať režim ladenia pre aplikáciu pre Android alebo iOS, prečítajte si tento článok.

Aktivácia režimu ladenia pre seba

Ak chcete aktivovať režim ladenia pre svoje osobné zariadenie, použite Google Tag Assistant prostredníctvom odkazu tagassistant.google.com alebo režimu ukážky. Tag Assistant pridá parameter do adresy vášho webu, aby sa aktivoval režim ladenia.

Aktivácia režimu ladenia pre všetkých

Ak chcete aktivovať režim ladenia pre všetky zariadenia používateľov, budete musieť aktualizovať svoju konfiguráciu.

Značka Google (gtag.js)

Sledovanie všetkých udalostí

Ak chcete sledovať všetky udalosti na stránke, pridajte do príkazu config parameter 'debug_mode':true nasledovne:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Sledovanie niektorých udalostí

Ak chcete sledovať iba určité udalosti, pridajte parameter 'debug_mode':true iba do týchto udalostí, napríklad:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Deaktivácia režimu ladenia

Ak chcete režim ladenia deaktivovať, vylúčte parameter 'debug_mode'. Nastavením parametra na hodnotu false sa režim ladenia nedeaktivuje.

Správca značiek Google

Sledovanie všetkých udalostí

Ak chcete sledovať aktivitu všetkých používateľov webu, v značke Google nastavte parameter debug_mode na hodnotu true.

Sledovanie niektorých udalostí

Ak chcete sledovať aktivitu iba v prípade určitých udalostí, v značke Google Analytics: udalosť GA4 nastavte parameter debug_mode na hodnotu true.

Deaktivácia režimu ladenia

Ak chcete režim ladenia deaktivovať, vylúčte pole 'debug_mode'. Nastavením tohto poľa na hodnotu false sa režim ladenia nedeaktivuje.

Sledovanie udalostí v reporte DebugView

Udalosti nie sú v režime ladenia viditeľné, ak ste zaviedli klientske nastavenia ochrany súkromia alebo ste zaviedli režim súhlasu a používatelia neudelili súhlas na používanie súborov cookie služby Analytics.

Troubleshooting in Google Analytics

Keď vo svojich zariadeniach aktivujete režim ladenia, prejdite na kartu Správca a potom v sekcii Zobrazenie údajov kliknite na DebugView. Začnite používať svoj web alebo aplikáciu a sledujte spúšťanie udalostí.

Stream sekúnd (stredný stĺpec) zobrazuje udalosti, ktoré boli zaznamenané za posledných 60 sekúnd. Stream minút (ľavý stĺpec) obsahuje rad archívov udalostí za posledných 30 minút. V pravom stĺpci sa zobrazujú Najčastejšie udalosti zaznamenané za obdobie 30 minút a vlastnosti používateľa pre aktuálne vybrané zariadenie.

Stream sekúnd

Predvolene vidíte zoznam udalostí zaznamenaných za posledných 60 sekúnd. Každá udalosť zobrazuje časovú pečiatku, ktorá zodpovedá času zaznamenania vo vývojárskom zariadení. Kliknutím na udalosť zobrazíte zoznam súvisiacich parametrov. Ako sa hodnoty vlastností používateľa počas používania aplikácie menia, v streame sa zobrazujú udalosti (najnovšie navrchu).

Stream minút

V tomto streame sa zobrazuje rad kruhov, jeden kruh pre každú z posledných 30 minút. Číslo v kruhu predstavuje počet prijatých udalostí za danú minútu. Keď kliknete na niektorý z týchto kruhov, v streame sekúnd sa zobrazia udalosti zaznamenané za danú minútu.

Tabuľky Najčastejšie udalosti a Aktuálne vlastnosti používateľa

V tabuľke Najčastejšie udalosti sa zobrazujú najčastejšie udalosti zaznamenané počas 30 minút. Tabuľka Aktuálne vlastnosti používateľa zobrazuje najaktuálnejší stav skupiny vlastností používateľa pre aktuálne vybrané vývojárske zariadenie.

Selektor zariadenia

Ak ste režim ladenia aktivovali vo viacerých zariadeniach, pomocou selektora zariadenia vyberte konkrétne zariadenie, na ktoré sa má prehľad DebugView zamerať. Jednotliví vývojári sa tak môžu sústrediť na svoju inštrumentáciu a overenie bez toho, aby sa vzájomne ovplyvňovali. Ponuka selektora zariadenia sa nachádza v ľavom hornom rohu reportu s označením LADIACE ZARIADENIE.

Údaje o atribúcii

Report DebugView podobne ako report V reálnom čase vykonáva obmedzenú analýzu atribúcie, aby zaistil responzívne reporty. Ak chcete získať najpresnejšie informácie o atribúcii, odporúčame vám použiť reporty Akvizícia.

Čo nasleduje

Je dôležité odfiltrovať návštevnosť, keď je aktivovaný režim ladenia, aby zhromaždené údaje nemali negatívny vplyv na údaje v reportoch. Návštevnosť vývojára môžete odfiltrovať, aby údaje, ktoré zhromažďujete, keď je aktivovaný režim ladenia, neovplyvnili údaje reportu. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka