[GA4] Overvåk hendelser med DebugView

Overvåk hendelser fra mobilapper eller nettsteder når Analytics samler dem inn

I DebugView vises hendelsene og brukeregenskapene Analytics samler inn fra en bruker, i sanntid, slik at du kan feilsøke problemer når du installerer tagger eller går gjennom sanntidsaktiviteten til eksterne brukere. Du må slå på feilsøkingsmodusen for å bruke DebugView.

Slå på feilsøkingsmodusen.

Du kan slå på feilsøkingsmodusen for hendelser på den personlige enheten din eller hendelser på alle brukerenheter. Når du feilsøker installeringen av tagger, anbefaler vi at du slår på feilsøkingsmodusen på den personlige enheten, slik at det blir lett å identifisere enheten under «Feilsøkingsenhet» i DebugView.

Denne delen beskriver hvordan du aktiverer feilsøkingsmodus på nettsteder. Hvis du i stedet vil slå på feilsøkingsmodus for en Android- eller iOS-app, kan du følge fremgangsmåten i denne artikkelen.

Slå på feilsøkingsmodus for deg selv

Du kan slå på feilsøkingsmodus på den personlige enheten din ved å bruk Google Tag-assistenten, som er tilgjengelig på tagassistant.google.com, eller forhåndsvisningsmodusen. Tag-assistenten aktiverer feilsøkingsmodusen ved å legge til en parameter i nettadressen din.

Slå på feilsøkingsmodusen for alle

Du kan slå på feilsøkingsmodusen på alle brukerenheter ved å oppdatere konfigurasjonen din.

Google-taggen (gtag.js)

Overvåk alle hendelser

For å overvåke alle hendelsene på en side må du legge til en 'debug_mode':true-parameter i config-kommandoen, som her:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });

Overvåk enkelte hendelser

For å overvåke bare visse hendelser må du legge til en 'debug_mode':true-parameter for de aktuelle hendelsene, for eksempel som dette:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Slå av feilsøkingsmodusen

Du kan slå av feilsøkingsmodusen ved å ekskludere 'debug_mode'-parameteren, ikke ved å angi false (usann) som parameterverdi.

Google Tag Manager

Overvåk alle hendelser

Du kan overvåke aktiviteten til alle nettstedsbrukere ved å angi debug_mode som true i Google-taggen.

Overvåk enkelte hendelser

Du kan overvåke aktivitet bare for visse hendelser ved å angi debug_mode som true (sann) under Google Analytics: GA4-hendelsestag.

Slå av feilsøkingsmodusen

Du kan slå av feilsøkingsmodusen ved å ekskludere 'debug_mode'-feltet, ikke ved å angi false (usann) som feltverdi.

Overvåk hendelsene i DebugView

Hendelser vises ikke i feilsøkingsmodusen hvis du har implementert personverninnstillinger på klientsiden, eller hvis du har implementert samtykkemodus og brukerne ikke har gitt samtykke i bruk av Analytics-informasjonskapsler.

Troubleshooting in Google Analytics

Når du har slått på feilsøkingsmodus på enhetene dine, går du til Administrator-siden og klikker på DebugView under Datavisning. Begynn å bruke appen din eller nettstedet ditt, og overvåk hendelsene når de utløses.

I sekundstrømmen (den midtre kolonnen) ser du hendelsene som er loggført i de siste 60 sekundene. I minuttstrømmen (den venstre kolonnen) ser du en rekke arkiver over hendelser fra de siste 30 minuttene. I kolonnen til høyre ser du topphendelsene som er loggført i perioden på 30 minutter, og brukeregenskapene for den valgte enheten.

Sekundstrøm

Som standard ser du en liste over hendelser som er loggført de siste 60 sekundene. Det vises et tidsstempel i hver hendelse som tilsvarer tidspunktet for loggføringen på utviklingsenheten. Klikk på en hendelse for å se en liste over de tilhørende parameterne. Når verdiene for brukeregenskapene endres etter som appen brukes, blir det vist hendelser i strømmen, med de nyeste hendelsene øverst.

Minuttstrøm

I denne strømmen ser du en rekke sirkler – én sirkel for hvert av de siste 30 minuttene. Tallet i sirkelen indikerer antall hendelser som ble mottatt i løpet av det minuttet. Hvis du klikker på en av disse sirklene, fylles sekundstrømmen ut med hendelser som ble loggført i løpet av det minuttet.

Topphendelser og gjeldende brukeregenskaper

I Topphendelser-tabellen ser du topphendelsene som ble loggført i løpet av perioden på 30 minutter. I Gjeldende brukeregenskaper-tabellen ser du den nyeste tilstanden for settet med brukeregenskaper for den valgte utviklingsenheten.

Enhetsvelger

Hvis du har slått på feilsøkingsmodus på flere enheter, kan du bruke enhetsvelgeren til å velge hvilken spesifikk enhet det skal fokuseres på i DebugView-rapporten. Dermed kan flere utviklere fokusere på sitt eget instrumenterings- og valideringsarbeid uten å påvirke hverandre. Du finner Enhetsvelger-menyen øverst til venstre i rapporten, under FEILSØKINGSENHET.

Attribusjonsdata

I likhet med Sanntid-rapporten kjøres det begrenset attribusjonsanalyse i DebugView-rapporten for å sikre responsiv rapportering. Vi anbefaler at du leser gjennom rapportene om brukeranskaffelse for å få mest mulig nøyaktig attribusjonsinformasjon.

Hva nå?

Det er viktig at du filtrerer ut trafikk i feilsøkingsmodusen, slik at dataene du samler inn, ikke får noen negativ innvirkning på dataene i rapportene dine. Du kan filtrere ut utviklertrafikk, slik at dataene du samler inn når feilsøkingsmodusen er slått på, ikke påvirker rapportdataene. Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
10523199057814931251
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256