[GA4] מעקב אחר אירועים ב-DebugView

מעקב אחרי אירועים מהאתר או מהאפליקציה לנייד בזמן שמערכת Analytics אוספת אותם

בדוח DebugView מוצגים את האירועים ומאפייני המשתמשים שאותם מערכת Analytics אוספת מהמשתמשים בזמן אמת. המידע הזה יאפשר לכם לפתור בעיות שקשורות להתקנת התגים או לפעילות של משתמש חיצוני בזמן אמת. כדי להשתמש ב-DebugView, צריך להפעיל את מצב ניפוי הבאגים.

הפעלה של מצב ניפוי באגים

אפשר להפעיל את מצב ניפוי הבאגים עבור האירועים מהמכשיר האישי או עבור האירועים מכל מכשירי המשתמשים. במהלך פתרון בעיות בהתקנת התגים, מומלץ להפעיל את מצב ניפוי הבאגים במכשיר האישי כדי שתוכלו לזהות בקלות את המכשיר שלכם ב'ניפוי באגים במכשיר' ב-DebugView.

בקטע הזה נסביר איך מפעילים את מצב ניפוי הבאגים באתר. אם אתם רוצים להפעיל את מצב ניפוי הבאגים באפליקציה ל-Android או ל-iOS, תוכלו להיעזר במאמר הזה.

הפעלה של מצב ניפוי באגים במכשיר האישי

כדי להפעיל מצב ניפוי באגים במכשיר האישי שלכם, משתמשים ב-Google Tag Assistant דרך tagassistant.google.com או מצב תצוגה מקדימה. Tag Assistant מוסיף פרמטר לכתובת האתר שלכם כדי להפעיל את מצב ניפוי הבאגים.

הפעלה של מצב ניפוי באגים בכל מכשירי המשתמשים

כדי להפעיל את מצב ניפוי הבאגים בכל מכשירי המשתמשים, צריך לעדכן את ההגדרות האישיות.

Google Tag‏ (gtag.js)

מעקב אחרי כל האירועים

כדי לעקוב אחרי כל האירועים בדף, מוסיפים פרמטר ‎'debug_mode':true לפקודה config. ככה עושים את זה:

gtag('config', 'G-12345ABCDE', { 'debug_mode':true });‎

מעקב אחרי אירועים מסוימים

כדי לעקוב רק אחרי אירועים מסוימים, מוסיפים פרמטר ‎'debug_mode':true לאירועים האלה בלבד. לדוגמה:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });‎

השבתה של מצב ניפוי באגים

כדי להשבית את מצב ניפוי הבאגים, מחריגים את הפרמטר 'debug_mode'. הגדרת הערך false עבור הפרמטר הזה לא תשבית את מצב ניפוי הבאגים.

Google Tag Manager

מעקב אחרי כל האירועים

כדי לעקוב אחרי הפעילות של כל המשתמשים באתר, צריך להגדיר ב-debug_mode את הערך true ב-Google Tag.

מעקב אחרי אירועים מסוימים

כדי לעקוב אחרי פעילות רק באירועים מסוימים, צריך להגדיר את debug_mode לערך true בתג אירוע מסוג Google Analytics: GA4 Event.

השבתה של מצב ניפוי באגים

כדי להשבית את מצב ניפוי הבאגים, מחריגים את השדה debug_mode. הגדרת הערך false בשדה הזה לא תשבית את מצב ניפוי הבאגים.

מעקב אחרי האירועים ב-DebugView

אירועים לא יוצגו במצב ניפוי באגים אם הטמעתם אמצעי בקרה על פרטיות בצד הלקוח, או אם הטמעתם סטטוס הסכמה והמשתמשים לא הביעו הסכמה לשימוש בקובצי cookie של Analytics.

Troubleshooting in Google Analytics

אחרי שמפעילים את מצב ניפוי הבאגים במכשירים, עוברים לניהול, ואחר כך לוחצים על DebugView בקטע תצוגת נתונים. מתחילים להשתמש באתר או באפליקציה ועוקבים אחרי האירועים ברגע שהם מופעלים.

במקור הנתונים 'שניות' (העמודה המרכזית) מוצגים האירועים שתועדו ב-60 השניות האחרונות. במקור הנתונים 'דקות' (העמודה הימנית) מוצגת סדרת ארכיונים של אירועים שהתרחשו ב-30 הדקות האחרונות. בעמודה השמאלית מוצגים האירועים המובילים שתועדו במהלך 30 הדקות האלה, וגם מאפייני המשתמשים של המכשיר הנוכחי שנבחר.

מקור הנתונים 'שניות'

כברירת מחדל, מוצגת רשימת אירועים שנרשמו ב-60 השניות האחרונות. בכל אירוע מוצגת חותמת זמן שתואמת לשעת הרישום במכשיר הפיתוח. כדי לראות רשימה של פרמטרים משויכים לוחצים על אירוע. כשערכים של מאפייני משתמשים ישתנו במהלך השימוש באפליקציה, אירועים יופיעו על הרצף. האירועים החדשים ביותר יוצגו בחלק העליון.

רצף הדקות

רצף זה מציג סדרה של עיגולים — עיגול אחד לכל אחת מ-30 הדקות האחרונות. המספר בעיגול מציין את מספר האירועים שהתקבלו בדקה הזו. לחיצה על אחד מהעיגולים תציג ברצף השניות את האירועים שנרשמו באותה דקה.

אירועים מובילים ומאפייני משתמש נוכחי

הטבלה אירועים מובילים מציגה את האירועים המובילים שנרשמו בתקופת 30 הדקות. הטבלה מאפייני המשתמשים הנוכחיים מציגה את תמונת המצב העדכנית של קבוצת מאפייני המשתמשים בשביל מכשיר הפיתוח הנבחר.

בורר מכשירים

אם הפעלתם מצב ניפוי באגים במספר מכשירים, השתמשו בבורר המכשירים כדי לבחור את המכשיר שבו יתמקד דוח DebugView. כך מפתחים שונים יכולים להתמקד בהגדרות התיוג ובפעולות האימות שלהם בלי להשפיע אחד על השני. תפריט בורר המכשירים נמצא בפינה הימנית העליונה של הדוח, בשם ניפוי באגים במכשיר.

נתוני שיוך (Attribution)

בדומה לדוח זמן אמת, בדוח DebugView מתבצע ניתוח שיוך (Attribution) מוגבל כדי להבטיח דיווח רספונסיבי. כדי לקבל את נתוני השיוך (Attribution) המדויקים ביותר, מומלץ לעיין בדוחות צירוף משתמשים.

מה השלב הבא?

חשוב לסנן את התנועה כשמצב ניפוי הבאגים מופעל, כך שהנתונים שאתם אוספים לא ישפיעו לרעה על הנתונים בדוחות. אפשר לסנן את תנועת המפתחים כך שהנתונים שאתם אוספים כשמצב ניפוי הבאגים מופעל לא ישפיעו על הנתונים בדוחות. מידע נוסף

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
16230823789819276949
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256