Ověření konfigurace Analytics pomocí nástroje DebugView

Nástroj DebugView umožňuje ověřovat konfiguraci Analytics už během vývoje.

Aby mohla mobilní zařízení omezit datové přenosy v síti na minimum a šetřit svoji baterii, zjišťují implementace Analytics údaje o využití v určitých delších intervalech, obvykle jednou za hodinu. Během vývoje však pomáhá, když se události zobrazují okamžitě a můžete případné úpravy provádět bez čekání. Nástroj DebugView umožňuje sledovat události z aplikace v reálném čase.

 

Začínáme

Abyste mohli nástroj DebugView používat, musíte nejdřív na zařízení zapnout režim ladění.

Android

Režim ladění Analytics na emulovaném zařízení se systémem Android zapnete pomocí následujícího příkazového řádku:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app <název balíčku>

Režim bude aktivní, dokud ho explicitně nevypnete zadáním následujícího příkazu:

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app .none.

iOS

Povolení režimu ladění ve službě Analytics na vývojářském zařízení se provede zadáním následujícího argumentu příkazového řádku v aplikaci Xcode:

-FIRDebugEnabled

Režim ladění bude aktivní, dokud ho explicitně nevypnete zadáním následujícího argumentu příkazového řádku:

-FIRDebugDisabled

Poznámka: Před použitím nástroje DebugView byste měli na zařízení zkontrolovat a případně opravit přesný čas. Posun času na hodinách zařízení povede ke zpožděným nebo chybějícím událostem v přehledech Analytics.

Přehledy

Abyste mohli sledovat události aplikace zaznamenávané do přehledu DebugView, je třeba po zapnutí režimu ladění na vývojářských zařízeních přejít do přehledu DebugView a začít aplikaci používat.

Sekundový stream (prostřední sloupec) ukazuje události, které byly zaznamenány za posledních 60 sekund. Minutový stream (levý sloupec) ukazuje archivy událostí za posledních 30 minut. Pravý sloupec ukazuje nejčastější události zaznamenané za 30 minut a vlastnosti aktuálního uživatele právě vybraného vývojářského zařízení.

Sekundový stream

Ve výchozím nastavení se zobrazuje seznam událostí zaznamenaných za posledních 60 sekund. Každá událost zahrnuje časové razítko odpovídající času záznamu události na vývojářském zařízení. Chcete-li zobrazit seznam přidružených parametrů, klikněte na událost. Jak se postupně během používání aplikace vlastnosti uživatele mění, zobrazují se ve streamu další události, nejnovější nahoře.

Minutový stream

Tento stream zobrazuje sérii kroužků, po jednom za každou z posledních 30 minut. Číslo v kroužku udává počet událostí zaznamenaných v dané minutě. Po kliknutí na některý z kroužků se sekundový stream naplní událostmi, které se zaznamenaly během dané minuty. Díky tomu můžete zkoumat události zaznamenané za poslední půlhodinu minutu po minutě.

Nejčastější události a charakteristiky aktuálního uživatele

Tabulka Nejčastější události ukazuje události zaznamenané během 30 minut nejčastěji. Tabulka Vlastnosti aktuálního uživatele ukazuje poslední stav sady vlastností uživatele pro aktuálně vybrané vývojářské zařízení.

Selektor zařízení

Protože režim ladění může být aktivován na mnoha různých vývojářských zařízeních, můžete použít selektor zařízení k výběru konkrétního zařízení, na které se má přehled DebugView zaměřit. Tento postup umožňuje, aby se více vývojářů zaměřovalo na vlastní instrumentaci a ověřování, aniž by přitom ovlivňovali práci ostatních. Nabídka selektoru zařízení se nachází v přehledu vlevo nahoře, je označena LADIT ZAŘÍZENÍ.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?