[GA4] Sledování událostí v nástroji DebugView

Sledujte události z webu nebo mobilní aplikace v okamžiku jejich spuštění

Přehled DebugView obsahuje data (z událostí, parametrů událostí a charakteristik uživatelů) tak, jak je Analytics shromažďuje. Tento přehled vám může pomoci, když nastavujete shromažďování dat, odstraňujete problémy nebo zjišťujete, jak se uživatel chová při prohlížení vašeho webu nebo aplikace.

Pokud chcete přehled DebugView použít, povolte režim ladění a pak vlevo vyberte Konfigurovat > DebugView.

Krok 1: Zapnutí režimu ladění

Značka Google (weby)

Pokud chcete zapnout režim ladění Analytics v prohlížeči, nainstalujte si rozšíření pro ladění služby Google Analytics určené do prohlížeče Chrome. Poté rozšíření aktivujte a obnovte stránku. Od této chvíle bude rozšíření protokolovat události 'debug_mode':true , dokud jej nevypnete.

Pokud chcete sledovat všechny události na určité stránce, přidejte do svého kódu gtag('config') níže uvedený parametr 'debug_mode':true:

gtag('config', 'G-12345ABCDE',{ 'debug_mode':true });

Jestliže chcete sledovat jen některé události, přidejte parametr 'debug_mode':true pouze do nich, například:

gtag('event', 'xyz', { 'debug_mode':true });

Pokud chcete režim ladění zakázat, vylučte parametr 'debug_mode'. Nastavení parametru na hodnotu false režim ladění nezakáže.

Správce značek Google (weby)

Pokud chcete monitorovat všechny události, použijte typ značky Google Analytics: konfigurace GA4 a uveďte v ní pole 'debug_mode' = true:

 

  • V režimu náhledu je režim ladění zapnut automaticky.
  • Pokud není režim náhledu aktivován, je třeba pole debug_mode nastavit tak, aby byl režim ladění povolen.
  • Pokud debug_mode má hodnotu true (buď v konfigurační značce, nebo v jednotlivých značkách či událostech), v přehledech Google Analytics se nebudou zobrazovat všechny následující události (tj. transakce elektronického obchodu). Pokud je to možné, doporučujeme použít rozšíření pro Chrome Debugger nebo TagAssistant k ladění,  abyste tomuto předešli.

Jestli chcete sledovat jen některé události, použijte typ značky „Google Analytics: událost GA4“ a nastavte pro tuto událost pole debug_mode na hodnotu true:

Pokud chcete režim ladění zakázat, vylučte pole 'debug_mode'. Nastavení pole na hodnotu false režim ladění nezakáže.

Google Analytics pro Firebase (mobilní aplikace)

Informace o tom, jak v projektu Android nebo iOS aktivovat a deaktivovat režim ladění, najdete v článku Události ladění.

Jakmile režim ladění zapnete, budete si moci prohlížet své události v přehledu Zobrazení ladění v Google Analytics a v konzoli Firebase.

Krok 2: Sledování událostí

Pokud jste na straně klienta implementovali nastavení ochrany soukromí, nebo jste implementovali režim souhlasu a uživatelé neposkytli souhlas se shromažďováním souborů cookie Analytics, nebudou události v režimu ladění viditelné.

Jakmile na svých zařízeních režim ladění aktivujete, vyberte v levém navigačním panelu Konfigurovat > DebugView. Začněte používat web nebo aplikaci a sledujte spouštěné události.

Sekundový stream (prostřední sloupec) ukazuje události, které byly zaznamenány za posledních 60 sekund. Minutový stream (levý sloupec) obsahuje archivy událostí za posledních 30 minut. V pravém sloupci uvidíte nejčastější události zaznamenané za 30 minut a charakteristiky aktuálního uživatele právě vybraného vývojářského zařízení.

Sekundový stream

Ve výchozím nastavení se zobrazuje seznam událostí zaznamenaných za posledních 60 sekund. Každá událost zahrnuje časové razítko odpovídající času záznamu události na vývojářském zařízení. Kliknutím na událost zobrazíte seznam souvisejících parametrů. Jak se postupně během používání aplikace mění charakteristiky uživatele, zobrazují se ve streamu další události, nejnovější nahoře.

Minutový stream

Tento stream zobrazuje sérii kroužků, po jednom za každou z posledních 30 minut. Číslo v kroužku udává počet událostí zaznamenaných v dané minutě. Po kliknutí na některý z kroužků se sekundový stream naplní událostmi, které se zaznamenaly během dané minuty.

Nejčastější události a charakteristiky aktuálního uživatele

Tabulka Nejčastější události ukazuje události zaznamenané během 30 minut nejčastěji. V tabulce Charakteristiky aktuálního uživatele je uveden poslední stav sady charakteristik uživatele pro aktuálně vybrané vývojářské zařízení.

Výběr zařízení

Pokud jste režim ladění zapnuli na více zařízeních, můžete pomocí nástroje pro výběr zařízení vybrat konkrétní zařízení, na které se přehled DebugView zaměří. Tímto způsobem se několik vývojářů může soustředit každý na svoji instrumentaci a ověřování, aniž by se přitom vzájemně ovlivňovali. Nabídku selektoru zařízení najdete v přehledu vlevo nahoře. Je označena LADIT ZAŘÍZENÍ.

Údaje o atribuci

Stejně jako přehled V reálném čase i přehled DebugView provádí omezenou analýzu atribuce, aby byly přehledy responzivní. Nejpřesnější informace o atribuci najdete v přehledech Akvizice.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
69256
false
false