Kitleler raporu

Analytics'teki kitleler, işletmeniz için anlamlı olan herhangi bir özellik kombinasyonunu temel alarak birlikte gruplandırdığınız kullanıcılardır.

Bir kitle yalnızca şu anda alışveriş yapan kullanıcılardan oluşabilir (ürün görüntüleme sayısı > 0 olan kullanıcıları dahil et; satın alma sayısı > 0 olan kullanıcıları hariç tut).

Ya da Ürün A'nın ayrıntı sayfasını görüntüleyen ve daha sonra ürünü satın almak için 3 oturum veya 7 gün içinde geri gelen müşterileri belirten daha ayrıntılı bir tanıma ihtiyacınız olabilir.

Bir ürünü herhangi bir zamanda satın alan tüm kullanıcılar veya son 12 ay içinde satın alma işlemi gerçekleştirmiş ancak son 2 ay içinde gerçekleştirmemiş olan tüm kullanıcılar gibi geniş tanımlar oluşturabilirsiniz.

Kitle oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir kitle tanımladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Bu kitleyi Google Ads ve Display & Video 360 gibi platformlarda etkinleştirerek pazarlama çalışmalarınızı bu kullanıcılara odaklayabilirsiniz
  • Pazarlamanıza karşı gösterdikleri davranışı araştırmak için kitleyi Analytics raporlarınıza uygulayabilirsiniz. Kitleyi, raporlarda ikincil boyut olarak, segmentlerde, özel raporlarda ve özel dönüşüm hunilerinde bir boyut olarak kullanabilirsiniz.

Bu makale, Kitleler raporuyla kitle verilerini analiz etmeye odaklanmaktadır.

Bu makalede ele alınan konular:

Ön koşullar

Kitleler raporu, yalnızca Analytics'te oluşturduğunuz kitleleri (ve bunlarla ilgili verileri) içerir.

Kitleler raporundaki verileri görmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Raporlarda, bir kitleyle ilgili verilerden, kitleyi Analytics'te yayınladığınız tarihten itibaren geçerli olanlar kullanılabilir. Bu tarihten önceki veriler kullanılamaz.

Kitleleri oluştururken Analytics'te yayınlayabileceğiniz gibi, mevcut kitleleri de Analytics'te yayınlayabilirsiniz.

Kitleler verilerini inceleme

  1. Google Analytics'te oturum açın.
  2. Görünümünüze gidin.
  3. Raporlar'ı açın.
  4. Kitle > Kitleler'i seçin.

Veriler hakkında

Rapor, oluşturduğunuz ve Google Analytics hedefinde yayınladığınız kitleleri içerir.

Bu rapor geçerli günün verilerini içermez.

Sınırlar

Herhangi bir zamanda, bir Analytics hesabında en fazla 50 kitle ve bu hesaptaki tek bir mülke en fazla 20 kitle yayınlanabilir.

Sorgu zamanını içe aktarma modunu kullanan özel boyutlara dayanan kitleler desteklenmez. Kitle verileri işleme zamanında değerlendirilir.

Kitleler yalnızca oluşturuldukları görünümde kullanılabilir.

Metriklerin anlamı

Edinme

Edinme metrikleri, bir kitlenin size gönderdiği kullanıcıların (Kullanıcılar) hacmini ve kitlenin size potansiyel yeni iş fırsatları bulmak için ne kadar iyi çalıştığını öğrenmenizi sağlar (Yeni Kullanıcıların Yüzdesi, Yeni Kullanıcılar).

Davranış

Davranış metrikleri, sitenizin kullanıcıların ilgisini ne derece çektiğini, kullanıcıların tek bir sayfayı görüntüledikten sonra siteden ayrılıp ayrılmadığını (Hemen Çıkma Oranı), birden fazla sayfayı görüntüleyip görüntülemediğini (Sayfa / Oturum) ve harcadıkları süreyi istediğiniz içerikle etkileşimde bulunarak geçirip geçirmediğini belirtir.

Dönüşümler

Dönüşüm metrikleri, kullanıcıların işlem ve hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ve istediğiniz oranda gelir sağlayıp sağlamadığını belirtir.

Nasıl yanıtlanır?

Belirli bir kitle, etkileşim ve dönüşüm gerçekleştiren kullanıcıları yönlendirme açısından iyi performans gösteriyorsa şunları yapabilirsiniz:

  • Pazarlama bütçenizin daha fazlasını bu kullacılara gösterilen reklamlar için teklif vermeye ayırabilirsiniz
  • Bu kullanıcılara gösterilen reklamlar için teklif verdiğiniz site sayısını artırabilirsiniz
  • Bu kullanıcılara gösterilen reklamlar için teklif verdiğiniz günün saatlerini genişletebilirsiniz

Bir kitle genel olarak kötü performans gösteriyorsa, kitleye ayırdığınız bütçeyi azaltabilir veya kitleyi tamamen pazarlamanızın dışında bırakabilirsiniz.

Bir kitle makul sayıda kullanıcı göndermesine rağmen dönüşüm sağlamıyorsa, kitlenin gördüğü reklamlarla içeriğiniz arasında bir bağlantısızlık olabilir veya kullanıcıların dönüşüm sağlamasını engelleyen tasarım sorunları ya da teknik sorunlar olabilir.

Öte yandan, bir kitlede istediğinizden daha az sayıda kullanıcı olmasına rağmen bu kullanıcılar dönüşüm gerçekleştiriyorsa söz konusu kitleyi temel olarak kullanıp benzer kitleler geliştirebilir ve pazarlama faaliyetlerinizi bu kullanıcıları da kapsayacak şekilde genişletebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?