Google Analytics a americko-európsky program Privacy Shield

Ako je opísané v našom certifikáte Privacy Shield, pri zhromažďovaní, používaní a uchovávaní osobných informácií pochádzajúcich z členských krajín EÚ spoločnosť Google je v súlade podmienkami americko-európskeho rámca Privacy Shield stanoveného Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických a akceptuje pritom vymožiteľnosť zo strany Federálnej obchodnej komisie. Spoločnosť Google, ako aj pobočka Google Inc. a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve vrátane služby Google Analytics týmto certifikátom potvrdzujú, že dodržiavajú princípy programu Privacy Shield.

 

Na strane našich zákazníkov nie je potrebné vykonať žiadne kroky. Certifikát spoločnosti Google si môžete pozrieť tu.

V súvislosti so zmluvami podľa všeobecných nariadení o ochrane údajov (GDPR) ponúkame podmienky spracúvania údajov.

Služby Google Analytics a Google Analytics 360 ďalej získali certifikáciu nezávislého štandardu zabezpečenia ISO 27001. ISO 27001 ako jeden z celosvetovo najširšie uznávaných štandardov potvrdzuje súlad systémov zabezpečujúcich služby Google Analytics a Google Analytics 360.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?