Google Analytics un ES–ASV privātuma vairoga programma

Mūsu privātuma vairoga programmas apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro ES–ASV privātuma vairoga programmas pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu, un piemēro šīs pamatnostādnes, kā to nosaka Federālā tirdzniecības komisija. Uzņēmums Google, tostarp Google Inc. un tam pilnībā piederošie meitasuzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs, ir apliecinājis, ka ievēro attiecīgos privātuma vairoga programmas principus, tostarp arī pakalpojumā Google Analytics.

 

Mūsu klientiem nav jāveic nekādas darbības. Google sertifikāts ir pieejams šeit.

Līgumiem, uz kuriem attiecas Vispārīgā datu aizsardzības regula, piedāvājam datu apstrādes noteikumus.

Turklāt pakalpojumi Google Analytics un Google Analytics 360 ir ieguvuši neatkarīgā drošības standarta ISO 27001 sertifikātu. ISO 27001 ir viens no pasaulē visplašāk atzītajiem standartiem, un tā sertifikāta iegūšana apliecina, ka sistēmas, kas nodrošina Google Analytics un Google Analytics 360 darbību, atbilst šim standartam.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?