Google Анализ и защитата на неприкосновеността на личния живот в отношенията между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield)

Както е описано в удостоверението ни за защита на неприкосновеността на личния живот (Privacy Shield), спазваме рамката за защита на неприкосновеността на личния живот в отношенията между ЕС и САЩ съобразно постановеното от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и задържането на лични данни от страните – членки на Европейския съюз, като това попада в правомощията за правоприлагане на Федералната комисия по търговията (FTC). Google, включително Google Inc. и изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества в САЩ, е удостоверила, че се придържа към релевантните принципи на рамката, включително за Google Анализ.

 

Клиентите ни не е необходимо да предприемат нищо. Удостоверението на Google може да се намери тук.

За договорите според Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) предлагаме Общи условия за обработване на данните.

Освен това Google Анализ и Google Анализ 360 са получили независимо сертифициране по стандарта за сигурност ISO 27001. ISO 27001 е един от най-широко признатите, международно приети стандарти, който удостоверява спазването на изискванията за сигурност от страна на системите, обслужващи Google Анализ и Google Анализ 360.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?