Benzersiz Etkinlikler ve Benzersiz Boyut Kombinasyonları

Bu makalede ele alınan konular:

 

Benzersiz Etkinlikler metriği hakkında

Benzersiz Etkinlikler, sayfa görüntüleme veya ekran görüntülemelerden ayrı olarak izlenebilen tek bir oturumda tek bir kullanıcının içerikle kurduğu etkileşimlerdir. İndirmeler, mobil reklam tıklamaları, video oynatımları, gadget'larla etkileşimler, Flash öğeleri ve yerleştirilmiş AJAX öğeleri, Benzersiz Etkinlikler olarak izlemek isteyebileceğiniz etkileşimlere örnek olarak verilebilir.

Analytics, bir oturumda benzersiz Kategori/İşlem/Etiket kombinasyonuna sahip bir etkinliği ilk kez aldığında Benzersiz Etkinlikler metriğini 1 artırır ve oturumda aynı Kategori/İşlem/Etiket kombinasyonuna sahip sonraki etkinlikleri dikkate almaz.

Toplam Etkinlikler metriği, Kategori/İşlem/Etiket kombinasyonundan bağımsız olarak her bir etkinliği sayar.

Örneğin: Aynı oturum sırasında, kullanıcı aynı videonun Oynat düğmesini 5 kez tıklar:

 • Benzersiz Etkinlik Sayısı = 1
 • Toplam Etkinlik Sayısı = 5

Aşağıdaki tabloda, tek bir videonun benzersiz Kategori/İşlem/Etiket kombinasyonları için oturumlardaki etkinlik verilerinin nasıl sayıldığı gösterilmiştir: Video oynatıcı Oynat, Duraklat ve Durdur İşlemleriyle etiketlidir.

Kategori/İşlem/Etiket Oturum Sayısı/Etkinlik Sayısı Metrik toplamları
Video/Oynat/Video A 10 oturum
22 tıklama
Benzersiz Etkinlik Sayısı: 10
Toplam Etkinlik Sayısı: 22
Video/Duraklat/Video A 8 oturum
16 tıklama
Benzersiz Etkinlik Sayısı: 8
Toplam Etkinlik Sayısı: 16
Video/Durdur/Video A 3 oturum
4 tıklama
Benzersiz Etkinlik Sayısı: 3
Toplam Etkinlik Sayısı: 4
    Benzersiz Etkinlik Sayısı: 21
Toplam Etkinlik Sayısı: 42

Benzersiz Boyut Kombinasyonları metriği hakkında

Benzersiz Boyut Kombinasyonları rapordaki her bir boyut için benzersiz boyut-değer kombinasyonlarının sayısını sayar. Bu da işleme sonrası sürecinde birleştirilmiş boyutlar oluşturmanızı sağlar, böylece izleme uygulamanızı güncellemek ya da ek özel boyut alanları kullanmak zorunda kalmadan daha esnek raporlama elde edebilirsiniz.

Örneğin bir raporda Bölge, Dil ve Mobil Cihaz Bilgileri boyutlarınız varsa ve metrik olarak Benzersiz Boyut Kombinasyonlarını eklerseniz, Analytics raporda her satır için aynı boyut değerleri kombinasyonunu kaç kez gördüğünü sayar (ör. Türkiye + tr-TR + Google Nexus 5X benzersiz kombinasyonunun geçtiği yerlerin sayısını sayar).

Özel boyut-değer kombinasyonlarının ve bireysel boyut değerlerinin ne sıklıkla geçtiğini anlamak, kullanıcı davranışına ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir. Örneğin kullanıcıların sitenizde yapılandırabileceği farklı boya ve performans özelliklerine sahip bir otomobil pazarlıyorsanız, en popüler kombinasyonun hangisi olduğunu anlamak, envanterinizi önceden yapılandırmanızı ve en geniş müşteri segmentleriniz için teslimat sürelerini en aza indirmenizi sağlar.

Aşağıdaki örnekte, boyut değerlerinin ayrı analiz edilmesi ile birleşik analiz edilmesi arasındaki fark gösterilmiştir.

Boya boyutu için değerlere tek tek bakıldığında, tanıtımı yapılması gereken rengin kırmızı olduğu gayet açıktır.

Boya Oturum Sayısı
kırmızı 100
mavi 75
siyah 75

 

Performans Paketi boyutunun bireysel değerlerine baktığınızda, konfor seçeneğinin tanıtımını yapmanız gerekir.

Performans Paketi Oturum Sayısı
konfor 100
spor 75
yol 75

 

Ancak Benzersiz Boyut Kombinasyonları metriğini eklerseniz, farklı bir sonuç bulabilirsiniz: Kullanıcıların en sık seçtiği yapılandırma mavi boya ve yol performans paketidir.

Boya Performans Paketi Benzersiz Boyut Kombinasyonları
mavi yol 75
kırmızı konfor 50
kırmızı spor 50
siyah konfor 50
siyah spor 25

 

Bu bilgiler size araba yapılandırma widget'ını varsayılan olarak mavi boya ve yol performans paketi seçenekleriyle ayarlama fırsatı sunar. Ayrıca, arabaları müşterilere mümkün olduğunca hızlı teslim etmek için envanteri bu yapılandırmayla gönderebilirsiniz.

Raporlarınızda metrikleri kullanma

Analytics'te Kullanılabilirlik

Benzersiz Etkinlikler Standart raporların tümünde varsayılan olarak kullanılabilir.

Benzersiz Boyut Kombinasyonları, Standart raporların tümünde ek bir metrik olarak kullanılabilir.

Her iki metrik de Özel raporlarda kullanılabilir.

Metrikler ne zaman kullanılır?

Benzersiz Etkinlikler metriğini, analizinizde etkinliklere odaklanmak istediğinizde kullanın. Bu metrik benzersiz etkinliklerin raporlama ve analizini doğrudan yapabilmek için, etkinlikleri nasıl uyguladığınızdan bağımsız olarak tek bir oturumdaki Kategori, İşlem ve Etiket genelindeki etkinlik verilerini tekilleştirir.

Benzersiz Boyut Kombinasyonları metriğini, etkinliklerle ilişkilendirilmesi zorunlu olmayan, ancak kullanıcı davranışının benzersiz sonuçlarına odaklanan verilere ulaşmak istediğinizde kullanın. Bu metriği istediğiniz boyut kombinasyonuyla kullanabilir ve farklı boyut değeri kombinasyonlarını analiz edebilirsiniz.

Genel olarak, metrikleri aynı rapor içinde birlikte kullanmamanız önerilir. Yine de aşağıdaki örnekte iki metrik aynı verileri sayarken nasıl farklılıklar ortaya çıktığı gösterilmiştir. Örnekteki özel raporlarda aşağıdaki boyut metrikleri kullanılmaktadır:

 • Boyutlar: Sayfa, Etkinlik Kategorisi, Etkinlik İşlemi, Etkinlik Etiketi
 • Metrikler: Benzersiz Etkinlikler, Benzersiz Boyut Kombinasyonları

Boyutlar ve metrikler şu kullanıcı davranışını izler:

 • 1. Oturum
  • Product_A.html sayfasını görüntüler
   • Etkinliği tetikler
    • Kategori: Satın Alma Etkinliği
    • İşlem: Alışveriş Sepetine Ekle
    • Etiket: M Beden
  • Product_A.html sayfasını görüntüler
   • Etkinliği tetikler
    • Kategori: Satın Alma Etkinliği
    • İşlem: Alışveriş Sepetine Ekle
    • Etiket: L Beden
 • 2. Oturum
  • Product_B.html sayfasını görüntüler
   • Etkinliği tetikler
    • Kategori: Göz Atma Etkinliği
    • İşlem: İstek Listesine Ekle
    • Etiket: L Beden

 

Tüm boyutlar eklendiğinde elde edilen veriler:

Sayfa Etkinlik Kategorisi Etkinlik İşlemi Etkinlik Etiketi Benzersiz Etkinlik Sayısı Benzersiz Boyut Kombinasyonları
Ürün_A Satın Alma Etkinliği Alışveriş Sepetine Ekle M Beden 1 1
Ürün_A Satın Alma Etkinliği Alışveriş Sepetine Ekle L Beden 1 1
Ürün_B Göz Atma Etkinliği İstek Listesine Ekle L Beden 1 1
Toplam 3 3

 

Bir boyut (Etkinlik Etiketi) çıkarıldığında elde edilen veriler:

Sayfa Etkinlik Kategorisi Etkinlik İşlemi Benzersiz Etkinlik Sayısı Benzersiz Boyut Kombinasyonları
Ürün_A Satın Alma Etkinliği Alışveriş Sepetine Ekle 2 1
Ürün_B Göz Atma Etkinliği İstek Listesine Ekle 1 1
Toplam 3 2

 

Benzersiz Etkinlikler sayımı her iki raporda da (3) aynıdır. Çünkü Benzersiz Etkinlikler, rapora eklenip eklenmemesinden bağımsız olarak Etkinlik Etiketini izlemeye devam eder ve bu nedenle M Beden ve L Beden Etkinlik Etiketlerini her iki rapora da benzersiz etkinlikler olarak ekleyen etkinlikleri sayar.

Benzersiz Boyut Kombinasyonları, Etkinlik Etiketi boyutu çıkarıldığından birinci rapordan (3) ikinci rapora (2) kadar meydana gelen değişiklikleri sayar. Bu durumda metrik, 2 oturumdaki boyut değerlerinin yalnızca 2 benzersiz kombinasyonunu sayar.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?