Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Unika händelser och Unika dimensionskombinationer

Innehåll i artikeln:

 

Om mätvärdet Unika händelser

Unika händelser är en persons interaktioner med innehåll under en session som kan spåras separat från sidvisningar eller skärmvisningar. Hämtningar, klick på mobilannonser, gadgetar, Flash-element, inbäddade AJAX-element och videouppspelningar är exempel på interaktioner som kan spåras som händelser.

Analytics räknar upp mätvärdet Unika händelser med 1 första gången under en session det tar emot en händelse med en unik kombination av kategori/åtgärd/etikett. Efterföljande händelser med samma kombination av kategori/åtgärd/etikett under sessionen ignoreras.

Mätvärdet Totalt antal händelser räknar varje händelse oberoende av kombinationen av kategori/åtgärd/etikett.

Exempel: Under en och samma session klickar en användare på knappen Spela upp fem gånger för samma video:

 • Unika händelser = 1
 • Totalt antal händelser = 5

Följande tabell visar hur händelsedata räknas i sessioner med unika kombinationer av kategori/åtgärd/etikett för en och samma video. Videospelaren är taggad med åtgärderna Spela upp, Pausa och Stoppa.

Kategori/åtgärd/etikett Sessioner/händelser Mätvärdessummor
Video/Spela upp/video A 10 sessioner
22 klick
Unika händelser: 10
Totalt antal händelser: 22
Video/Pausa/video A 8 sessioner
16 klick
Unika händelser: 8
Totalt antal händelser: 16
Video/Stoppa/video A 3 sessioner
4 klick
Unika händelser: 3
Totalt antal händelser: 4
    Totalt antal händelser: 21
Totalt antal händelser: 42

Om mätvärdet Unika dimensionskombinationer

Unika dimensionskombinationer räknar antalet unika kombinationer av dimensioner och värden för varje dimension i en rapport. På så sätt kan du skapa kombinerade (sammanslagna) dimensioner efter databearbetningen, så att du får mer flexibla rapporter utan att behöva uppdatera spårningskoden eller använda andra anpassade dimensioner.

Om du till exempel har dimensionerna Region, Språk och Info om mobil enhet i en rapport och tar med Unika dimensionskombinationer som mätvärde räknar Analytics antalet förekomster av samma kombination av dimensionsvärden för samma rad i rapporten. (Det räknar till exempel antalet unika förekomster av Sverige + sv-SE + Google Nexus 5X.)

Om du känner till antalet förekomster av vissa kombinationer av dimensioner och värden kontra antalet förekomster av enskilda dimensionsvärden kan du få värdefull information om användarnas beteende. Anta att du har en webbplats för bilar där användarna kan konfigurera sina egna kombinationer av färg och funktioner. Då kan du ta reda på vilka kombinationer som är vanligast så att du kan anpassa lagerhållningen och minimera leveranstiderna för det största kundsegmentet.

Följande exempel visar skillnaden mellan att analysera dimensionsvärden enskilt kontra i kombination.

Om du tittar på de enskilda värdena för dimensionen Färg verkar färgen röd vara ett självklart val.

Färg Sessioner
röd 100
blå 75
svart 75

 

Om du tittar på de enskilda värdena för dimensionen Funktionspaket skulle du troligen marknadsföra komfortpaketet.

Funktionspaket Sessioner
komfort 100
sport 75
landsvägskörning 75

 

Men om du lägger till mätvärdet Unika dimensionskombinationer kanske du upptäcker något annat: Användarna valde oftast blå färg kombinerat med paketet för landsvägskörning.

Färg Funktionspaket Unika dimensionskombinationer
blå landsvägskörning 75
röd komfort 50
röd sport 50
svart komfort 50
svart sport 25

 

Med den här informationen kan du konfigurera konfigurationswidgeten med blå färg och landsvägskörningspaketet som standard. Du kan beställa produkter med den kombinationen så att du får ut bilarna till kunderna så snabbt som möjligt.

Använda mätvärdena i rapporterna

Tillgänglighet i Analytics

Mätvärdet Unika händelser är tillgängligt som standard i alla standardrapporter.

Mätvärdet Unika dimensionskombinationer är tillgängligt som extra mätvärde i alla standardrapporter.

Båda mätvärdena är tillgängliga i anpassade rapporter.

När du ska använda respektive mätvärde

Använd Unika händelser när du vill fokusera analysen på händelser. Mätvärdet separerar händelsedata i kategorier, åtgärder och etiketter under en enstaka session oavsett hur du implementerar händelser, så att det blir enkelt att rapportera och analysera unika händelser.

Använd Unika dimensionskombinationer när du vill fokusera på data som inte nödvändigtvis har anknytning till händelser, utan till unika resultat av användarbeteendet. Du kan använda mätvärdet tillsammans med valfri kombination av dimensioner och analysera olika kombinationer av dimensionsvärden.

I allmänhet bör du inte använda de här mätvärdena tillsammans i samma rapport, men följande exempel visar hur de skiljer sig åt när de räknar samma data. De anpassade rapporterna i exemplet innehåller följande dimensionsmätvärden:

 • Dimensioner: Sida, Händelsekategori, Händelseåtgärd, Händelseetikett
 • Mätvärden: Unika händelser, Unika dimensionskombinationer

Dimensionerna och mätvärdena registrerar följande användarbeteende:

 • Session 1
  • Visar sidan Produkt_A.html
   • Utlöser händelse
    • Kategori: Köpaktivitet
    • Åtgärd: Lägg i kundvagn
    • Etikett: Storlek M
  • Visar sidan Produkt_A.html
   • Utlöser händelse
    • Kategori: Köpaktivitet
    • Åtgärd: Lägg i kundvagn
    • Etikett: Storlek L
 • Session 2
  • Visar sidan Prodult_B.html
   • Utlöser händelse
    • Kategori: Sökaktivitet
    • Åtgärd: Lägg till i önskelista
    • Etikett: Storlek L

 

Data när alla dimensioner tas med:

Sida Händelsekategori Händelseåtgärd Händelseetikett Unika händelser Unika dimensionskombinationer
Produkt_A Köpaktivitet Lägg i kundvagn Storlek M 1 1
Produkt_A Köpaktivitet Lägg i kundvagn Storlek L 1 1
Produkt_B Sökaktivitet Lägg till i önskelista Storlek L 1 1
Totalt 3 3

 

Data när en dimension (Händelseetikett) utelämnas:

Sida Händelsekategori Händelseåtgärd Unika händelser Unika dimensionskombinationer
Produkt_A Köpaktivitet Lägg i kundvagn 2 1
Produkt_B Sökaktivitet Lägg till i önskelista 1 1
Totalt 3 2

 

Mätvärdet Unika händelser räknar samma antal händelser i båda rapporterna (3) eftersom Unika händelser räknar Händelseetikett oavsett om den tas med i rapporten eller inte. Mätvärdet räknar därför händelserna som inbegrep händelseetiketterna Storlek M och Storlek L som unika händelser i båda rapporterna.

Mätvärdet Unika dimensionskombinationer räknar förändringar från den första rapporten (3) till den andra (2) eftersom dimensionen Händelseetikett har utelämnats. I den här situationen räknar mätvärdet endast två unika kombinationer av dimensionsvärdena i de båda sessionerna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false