Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Jedinečné udalosti a jedinečné kombinácie dimenzií (Universal Analytics)

Obsah tohto článku:

 

Metrika Jedinečné udalosti

Jedinečné udalosti sú interakcie jedného používateľa s obsahom počas jednej relácie, ktoré môžu byť sledované oddelene od zobrazení stránky alebo zobrazení obrazovky. Stiahnutia súborov, kliknutia na mobilnú reklamu, prehratia videa a interakcie s modulmi gadget, prvkami Flash a vloženými prvkami AJAX – to všetko sú príklady interakcií, ktoré by ste mohli sledovať ako jedinečné udalosti.

Analytics zvýši počas relácie metriku Jedinečné udalosti o 1 pri prvom prijatí udalosti s jedinečnou kombináciou Kategória/Akcia/Menovka a ignoruje následné udalosti s rovnakou kombináciou Kategória/Akcia/Menovka.

Do metriky Celkový počet udalostí sa započítava každá udalosť bez ohľadu na kombináciu Kategória/Akcia/Menovka.

Príklad: Používateľ počas jednej relácie päťkrát klikne na tlačidlo Prehrať pre to isté video:

 • Jedinečné udalosti = 1,
 • Celkový počet udalostí = 5.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako sa započítavajú údaje udalostí naprieč reláciami pre jedinečné kombinácie Kategória/Akcia/Menovka pre jedno video. Prehrávač videa je označkovaný akciami Prehrať, PozastaviťZastaviť.

Kategória/Akcia/Menovka Relácie a udalosti Metrika celkove
Video, Prehrať, Video A 10 relácií
22 kliknutí
Jedinečné udalosti: 10
Celkový počet udalostí: 22
Video, Pozastaviť, Video A 8 relácií
16 kliknutí
Jedinečné udalosti: 8
Celkový počet udalostí: 16
Video, Zastaviť, Video A 3 relácie
4 kliknutia
Jedinečné udalosti: 3
Celkový počet udalostí: 4
    Jedinečné udalosti: 21
Celkový počet udalostí: 42

Metrika Jedinečné kombinácie dimenzií

Jedinečné kombinácie dimenzií počítajú jedinečné kombinácie hodnôt dimenzií pre každú dimenziu v prehľade. To vám umožňuje zaistiť dodatočné spracovanie kombinovaných (zreťazených) dimenzií, ktoré umožňuje flexibilnejšie vytváranie prehľadov bez aktualizácie implementácie sledovania alebo používania ďalších vlastných dimenzií.

Ak napríklad máte v prehľade dimenzie Región, JazykInformácie o mobilnom zariadení a zahrniete metriku Jedinečné kombinácie dimenzií, potom Analytics počíta zobrazenia rovnakej kombinácie hodnôt dimenzií pre každý riadok v prehľade (počíta napríklad jedinečné výskyty kombinácie Spojené štáty + en-US + Google Nexus 5X).

Informácie o frekvencii výskytu konkrétnych kombinácií hodnôt dimenzií v porovnaní s frekvenciou výskytu individuálnych hodnôt dimenzií vám môžu poskytnúť cenný prehľad o správaní používateľov. Ak ste napríklad poskytovali marketing na automobily s rôznymi kombináciami farby a verzie, ktoré si používatelia môžu nakonfigurovať na vašom webe, informácie o tom, ktoré kombinácie boli najobľúbenejšie, vám umožnia vopred nakonfigurovať inventár a skrátiť dodacie lehoty pre najväčšie segmenty zákazníkov na minimum.

Nasledujúci príklad ilustruje rozdiel medzi analýzou hodnôt dimenzií samostatne a v kombináciách.

Ak sa pozriete na individuálne hodnoty pre dimenziu Farba, najvhodnejšou farbou na propagáciu bude červená.

Farba Relácie
červená 100
modrá 75
čierna 75

 

Ak sa pozriete na individuálne hodnoty pre dimenziu Verzia, rozhodli by ste sa pre propagáciu verzie komfort.

Verzia Relácie
komfort 100
šport 75
track 75

 

Ak však pridáte metriku Jedinečné kombinácie dimenzií, môžete sa dopracovať k iným výsledkom: používatelia najčastejšie kombinovali modrú farbu a verziu track.

Farba Verzia Jedinečné kombinácie dimenzií
modrá track 75
červená komfort 50
červená šport 50
čierna komfort 50
čierna šport 25

 

Na základe týchto informácií môžete vo svojej miniaplikácii na konfigurovanie áut nastaviť modrú farbu a verziu track ako predvolené hodnoty. A môžete dodávať inventár s touto konfiguráciou, aby sa autá dostali k zákazníkom tak rýchlo, ako je to len možné.

Používanie metrík v prehľadoch

Dostupnosť v službe Analytics

Jedinečné udalosti sú predvolene k dispozícii vo všetkých štandardných prehľadoch.

Jedinečné kombinácie dimenzií sú k dispozícii ako dodatočná metrika vo všetkých štandardných prehľadoch.

Obe metriky sú k dispozícii vo vlastných prehľadoch.

Kedy použiť jednotlivé metriky

Jedinečné udalosti použite, keď svoju analýzu chcete zamerať na udalosti. Táto metrika deduplikuje údaje udalostí naprieč kategóriami, akciami a menovkami počas jednej relácie bez ohľadu na spôsob implementácie udalostí, takže prehľady a analýza jedinečných udalostí sú priame.

Jedinečné kombinácie dimenzií použite, keď sa chcete zamerať na údaje, ktoré nie sú priradené k udalostiam, ale sú zamerané na jedinečné výsledky správania používateľov. Túto metriku môžete používať s ľubovoľnou kombináciou dimenzií a analyzovať rôzne kombinácie hodnôt dimenzií.

Vo všeobecnosti pravdepodobne nebudete chcieť používať tieto metriky spolu v tom istom prehľade, ale nasledujúci príklad poukazuje na to, ako sa od seba líšia pri počítaní rovnakých údajov. Vzorové vlastné prehľady používajú nasledujúce metriky dimenzií:

 • dimenzie: Stránka, Kategória udalosti, Akcia udalosti, Menovka udalosti,
 • metriky: Jedinečné udalosti, Jedinečné kombinácie dimenzií.

Dimenzie a metriky sledujú nasledujúce správanie používateľov:

 • 1. relácia
  • Zobrazí stránku Produkt_A.html
   • Spustí udalosť
    • Kategória: Aktivita nákupu
    • Akcia: Pridanie do košíka
    • Menovka: Veľkosť M
  • Zobrazí stránku Produkt_A.html
   • Spustí udalosť
    • Kategória: Aktivita nákupu
    • Akcia: Pridanie do košíka
    • Menovka: Veľkosť L
 • 2. relácia
  • Zobrazí stránku Produkt_B.html
   • Spustí udalosť
    • Kategória: Aktivita prehliadania
    • Akcia: Pridanie do zoznamu želaní
    • Menovka: Veľkosť L

 

Údaje pri zahrnutí všetkých dimenzií:

Stránka Kategória udalosti Akcia udalosti Menovka udalosti Jedinečné udalosti Jedinečné kombinácie dimenzií
Produkt_A Aktivita nákupu Pridanie do košíka Veľkosť M 1 1
Produkt_A Aktivita nákupu Pridanie do košíka Veľkosť L 1 1
Produkt_B Aktivita prehliadania Pridanie do zoznamu želaní Veľkosť L 1 1
Spolu 3 3

 

Údaje pri vynechaní jednej dimenzie (Menovka udalosti):

Stránka Kategória udalosti Akcia udalosti Jedinečné udalosti Jedinečné kombinácie dimenzií
Produkt_A Aktivita nákupu Pridanie do košíka 2 1
Produkt_B Aktivita prehliadania Pridanie do zoznamu želaní 1 1
Spolu 3 2

 

Počet jedinečných udalostí je rovnaký v oboch prehľadoch (3), pretože jedinečné udalosti sledujú menovku udalosti bez ohľadu na to, či je zahrnutá do prehľadu, a tak sa udalosti zahŕňajúce menovky udalostí Veľkosť MVeľkosť L počítajú ako jedinečné udalosti v oboch prehľadoch.

Počet jedinečných kombinácií dimenzií sa od prvého prehľadu (3) k druhému prehľadu (2) mení, pretože dimenzia Štítok udalosti je vynechaná a za týchto okolností metrika počíta len dve jedinečné kombinácie hodnôt dimenzie naprieč dvoma reláciami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false