Unike aktiviteter og unike kombinasjoner av dimensjoner

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

 

Om beregningen for unike aktiviteter

Unike aktiviteter er interaksjoner med innhold utført av en enkelt bruker i løpet av en enkelt økt, som kan spores atskilt fra sidevisninger eller skjermvisninger. Nedlastinger, klikk på mobilannonser, videoavspillinger samt interaksjoner med innholdsmoduler, Flash-elementer og innebygde AJAX-elementer er eksempler på interaksjoner som kan spores som unike aktiviteter.

Beregningen for unike aktiviteter økes med én i Analytics den første gangen systemet mottar en aktivitet med en unik kombinasjon av kategori/handling/etikett i løpet av en økt. Påfølgende aktiviteter i økten som har den samme kombinasjonen av kategori/handling/etikett, ignoreres.

I beregningen for alle aktiviteter telles hver aktivitet uavhengig av kombinasjonen av kategori/handling/etikett.

Vi skal se på et eksempel: I løpet av den samme økten klikker en bruker på Spill av-knappen for den samme videoen fem ganger:

 • Unike aktiviteter = 1
 • Alle aktiviteter = 5

I tabellen nedenfor ser du hvordan aktivitetsdata telles i flere økter for unike kombinasjoner av kategori/handling/etikett for en enkelt video. Videospilleren er merket med handlingene Spill av, Sett på pause og Stopp.

Kategori/handling/etikett Økter/aktiviteter Beregningssummer
Video/spill av/video A 10 økter
22 klikk
Unike aktiviteter: 10
Alle aktiviteter: 22
Video/sett på pause/video A 8 økter
16 klikk
Unike aktiviteter: 8
Alle aktiviteter: 16
Video/stopp/video A 3 økter
4 klikk
Unike aktiviteter: 3
Alle aktiviteter: 4
    Unike aktiviteter: 21
Alle aktiviteter: 42

Om beregningen for unike kombinasjoner av dimensjoner

Med beregningen for unike kombinasjoner av dimensjoner telles antallet unike kombinasjoner av dimensjonsverdier for hver dimensjon i en rapport. Dermed kan du lage kombinerte dimensjoner etter at dataene er behandlet, og du får mer fleksibel rapportering uten at du må oppdatere sporingsimplementeringen eller bruke flere tilpassede dimensjoner.

Hvis du for eksempel har dimensjonene Område, Språk og Informasjon om mobilenhet i en rapport og du tar med Unike kombinasjoner av dimensjoner som beregning, telles antallet ganger den samme kombinasjonen av dimensjonsverdier for hver rad forekommer i rapporten (f.eks. telles antallet unike forekomster av Norge + nb-NO + Google Nexus 5X).

Du kan få verdifull innsikt i brukeratferden hvis du får en oversikt over hvor ofte bestemte kombinasjoner av dimensjonsverdier forekommer kontra hvor ofte de enkelte dimensjonsverdiene forekommer. Hvis du for eksempel markedsfører en bil med forskjellige lakk- og ytelsesalternativer som brukerne kan velge på nettstedet ditt, er det enklere for deg å forhåndskonfigurere bilene og minimere leveringstidene for de største kundesegmentene hvis du vet hvilke kombinasjoner av dimensjonsverdier som er mest populære.

I eksempelet nedenfor kan du se forskjellen mellom å analysere enkeltstående dimensjonsverdier og kombinasjoner av dimensjonsverdier.

Hvis du ser på de enkelte verdiene for Billakk-dimensjonen, hadde rød vært den åpenbare billakken du ville markedsført.

Billakk Økter
rød 100
blå 75
svart 75

 

Hvis du ser på de enkelte verdiene for Ytelsespakke-dimensjonen, ville du derimot markedsført komfort-alternativet.

Ytelsespakke Økter
komfort 100
sport 75
billøp 75

 

Hvis du imidlertid legger til beregningen for unike kombinasjoner av dimensjoner, kan det hende du oppdager noe annet: brukerne valgte oftest å kombinere den blå billakken og ytelsepakken for billøp.

Billakk Ytelsespakke Unike kombinasjoner av dimensjoner
blå billøp 75
rød komfort 50
rød sport 50
svart komfort 50
svart sport 25

 

Når du har denne informasjonen, kan du konfigurere modulen for bilkonfigurasjon med alternativene for blå lakk og ytelsespakken for billøp som standardvalg. Du kan også levere biler med disse konfigurasjonsalternativene, slik at kundene skal kunne få bilene de har bestilt, så fort som mulig.

Bruk av beregningene i rapporteringen

Tilgjengelighet i Analytics

Beregningen for unike aktiviteter er som standard tilgjengelig i alle standardrapportene.

Beregningen for unike kombinasjoner av dimensjoner er tilgjengelig som en tilleggsberegning i alle standardrapportene.

Begge beregningene er tilgjengelige i tilpassede rapporter.

Når de ulike beregningene skal brukes

Bruk beregningen for unike aktiviteter når du ønsker at fokuset for analysen skal være på aktivitetene. Med denne beregningen dedupliseres aktivitetsdata i flere kategorier, handlinger og etiketter i løpet av én økt, uavhengig av hvordan du implementerer aktiviteter, slik at det er enkelt å rapportere om og analysere unike aktiviteter.

Bruk beregningen for unike kombinasjoner av dimensjoner når du ønsker at fokuset skal være på dataene som ikke nødvendigvis er tilknyttet aktiviteter, men der fokuset er på unike resultater for brukeratferd. Du kan bruke denne beregningen sammen med en hvilken som helst kombinasjon av dimensjoner, og du kan analysere ulike kombinasjoner av dimensjonsverdier.

Generelt sett er det sikkert ikke så lurt å bruke beregningene sammen i den samme rapporten, men i eksempelet nedenfor kan du se hvordan resultatene blir forskjellige når de samme dataene telles med de ulike beregningene. Følgende dimensjonsberegninger brukes i eksemplene på tilpassede rapporter:

 • Dimensjoner: Side, Aktivitetskategori, Aktivitetshandling, Aktivitetsetikett
 • Beregninger: Unike aktiviteter, Unike kombinasjoner av dimensjoner

Med disse dimensjonene og beregningene kan du spore følgende brukeratferd:

 • Økt 1
  • Visningsside Produkt_A.html
   • Utløser aktivitet
    • Kategori: Kjøpsaktivitet
    • Handling: Legg i handlekurven
    • Etikett: Størrelse M
  • Visningsside Produkt_A.html
   • Utløser aktivitet
    • Kategori: Kjøpsaktivitet
    • Handling: Legg i handlekurven
    • Etikett: Størrelse L
 • Økt 2
  • Visningsside Produkt_B.html
   • Utløser aktivitet
    • Kategori: Nettlesingsaktivitet
    • Handling: Legg til i ønskelisten
    • Etikett: Størrelse L

 

Dataene når alle dimensjonene er tatt med:

Side Aktivitetskategori Aktivitetshandling Aktivitetsetikett Unike aktiviteter Unike kombinasjoner av dimensjoner
Produkt_A Kjøpsaktivitet Legg i handlekurven Størrelse M 1 1
Produkt_A Kjøpsaktivitet Legg i handlekurven Størrelse L 1 1
Produkt_B Nettlesingsaktivitet Legg til i ønskelisten Størrelse L 1 1
Sum 3 3

 

Justerte data når én dimensjon (Aktivitetsetikett) er utelatt:

Side Aktivitetskategori Aktivitetshandling Unike aktiviteter Unike kombinasjoner av dimensjoner
Produkt_A Kjøpsaktivitet Legg i handlekurven 2 1
Produkt_B Nettlesingsaktivitet Legg til i ønskelisten 1 1
Sum 3 2

 

Antallet unike aktiviteter er det samme i begge rapportene (3) fordi beregningen for unike aktiviteter fortsatt sporer Aktivitetsetikett-dimensjonen, uansett om den er tatt med i rapporten eller ikke. Dermed telles aktivitetene som inneholdt aktivitetsetikettene Størrelse M og Størrelse L, som unike aktiviteter i begge rapportene.

Antallet unike kombinasjoner av dimensjoner er annerledes i den første rapporten (3) sammenlignet med den andre rapporten (2) ettersom Aktivitetsetikett-dimensjonen er utelatt. I denne situasjonen telles bare to unike kombinasjoner av dimensjonsverdiene i de to øktene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?