Yksilöidyt tapahtumat ja Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät

Tässä artikkelissa:

 

Yksilöidyt tapahtumat -tieto

Yksilölliset tapahtumat ovat sisältöön liittyviä toimintoja, jotka yksi käyttäjä suorittaa yhden istunnon aikana. Näitä voidaan seurata erillään sivun katseluista tai näkymän katseluista. Lataukset, mobiilimainoksen klikkaukset, videon toistokerrat, gadget-vuorovaikutukset, Flash-elementit ja upotetut AJAX-elementit ovat esimerkkejä toiminnoista, joita voidaan seurata Yksilöityinä tapahtumina.

Analytics kasvattaa Yksilöidyt tapahtumat -tiedon arvoa yhdellä, kun se havaitsee ensimmäisen kerran tapahtuman, jonka luokan, toiminnon ja tunnisteen yhdistelmä on yksilöllinen. Tämän jälkeen Analytics ei enää huomioi tätä samaa yhdistelmää saman istunnon aikana.

Tapahtumia yhteensä ‑tietoon lasketaan kaikki tapahtumat niiden luokan, toiminnon ja tunnisteen yhdistelmästä riippumatta.

Esimerkki: Käyttäjä klikkaa yhden istunnon aikana saman videon Toista-painiketta viisi kertaa.

 • Yksilöidyt tapahtumat = 1
 • Tapahtumia yhteensä = 5

Seuraavassa taulukossa näytetään, miten tapahtumatiedot määritellään istuntojen aikana laskemalla yksilölliset luokan, toiminnon ja tunnisteen yhdistelmät yhdelle videolle. Videosoittimeen on tagattu toiminnot Toista, Keskeytä ja Pysäytä.

Luokka/toiminto/tunniste Istunnot/tapahtumat Tietoja yhteensä
Video/toisto/video A 10 istuntoa
22 klikkausta
Yksilöidyt tapahtumat: 10
Tapahtumia yhteensä: 22
Video/keskeytys/video A 8 istuntoa
16 klikkausta
Yksilöidyt tapahtumat: 8
Tapahtumia yhteensä: 16
Video/pysäytys/video A 3 istuntoa
4 klikkausta
Yksilöidyt tapahtumat: 3
Tapahtumia yhteensä: 4
    Yksilöidyt tapahtumat: 21
Tapahtumia yhteensä: 42

Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät ‑tieto

Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät ‑tietoon lasketaan raportin kunkin ulottuvuuden yksilölliset ulottuvuuden ja arvon yhdistelmien määrät. Näin voit rakentaa yhdistettyjä (yhteen kerättyjä) ulottuvuuksia jälkikäsittelyä varten, mikä mahdollistaa entistä joustavamman raportoinnin seurannan toteutusta päivittämättä tai omia ulottuvuuksia lisäämättä.

Jos raportissasi on esimerkiksi ulottuvuudet Alue, Kieli ja Mobiililaitteen tiedot ja päätät käyttää tietona Yksilöityjä ulottuvuusyhdistelmiä, Analytics laskee, kuinka monta kertaa sama ulottuvuuksien arvojen yhdistelmä esiintyy raportin kullakin rivillä (se laskee esimerkiksi yksilöityjen kertojen määrän yhdistelmälle Yhdysvallat + en-US + Google Nexus 5X).

Saat arvokasta tietoa käyttäjien käyttäytymisestä, kun ymmärrät, kuinka usein tietyt ulottuvuus-arvo-yhdistelmät esiintyvät verrattuna yksittäisten ulottuvuuksien arvojen esiintymistiheyteen. Jos markkinoit esimerkiksi autoa, jonka maalin ja varustelupaketin asiakas voi päättää tehtaalla, erilaisten suosituimpien yhdistelmien ymmärtäminen auttaisi tekemään valikoimaan esimäärityksiä ja minimoimaan toimitusajat suurimmille asiakassegmenteille.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan ulottuvuuksien arvojen analysointia erikseen ja yhdessä.

Jos katsotaan Maali-ulottuvuuden yksittäisiä arvoja, "punainen" vaikuttaisi olevan suosituin väri, jota siis kannattaisi mainostaa.

Maali Istunnot
punainen 100
sininen 75
musta 75

 

Varustelupaketti-ulottuvuuden suosituin arvo puolestaan näyttää olevan "mukavuus".

Varustelupaketti Istunnot
mukavuus 100
urheilu 75
rata 75

 

Kun sitten lisäät Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät ‑tiedon, saatat havaita jotakin muuta: kaikkein suosituin yhdistelmä on "sininen" ja "rata".

Maali Varustelupaketti Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät
sininen rata 75
punainen mukavuus 50
punainen urheilu 50
musta mukavuus 50
musta urheilu 25

 

Tämän tiedon ansiosta voit luoda määritys-widgetin autolle ja asettaa sen oletusarvoiksi "sininen" ja "rata". Näin pystyt toimittamaan asiakkaille autoja näillä määrityksillä aiempaa nopeammin.

Tietojen hyödyntäminen raportoinnissa

Tietojen käyttömahdollisuudet Analyticsissa

Yksilöidyt tapahtumat ovat oletuksena käytössä vakioraporteissa.

Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät ovat käytettävissä lisätietona kaikissa vakioraporteissa.

Molemmat tiedot ovat käytettävissä muokatuissa raporteissa.

Tietojen käyttäminen

Käytä Yksilöityjä tapahtumia, kun haluat analyysien keskittyvän tapahtumiin. Tämä tieto helpottaa yksilöityjen tapahtuminen raportointia ja analysointia, sillä se eliminoi tapahtumatiedoista luokan, toiminnon ja tunnisteen yhdistelmien kopiot yksittäisen istunnon ajalta.

Käytä Yksilöityjä ulottuvuusyhdistelmiä, kun haluat keskittyä tietoihin, jotka eivät välttämättä liity tapahtumiin mutta jotka keskittyvät käyttäjien käyttäytymisen yksilöityihin tuloksiin. Voit käyttää tätä tietoa minkä tahansa ulottuvuusyhdistelmän kanssa ja analysoida erilaisia yhdistelmiä ulottuvuuksien arvoista.

Yleisesti ottaen ei ehkä kannata käyttää näitä tietoja yhdessä samassa raportissa, mutta seuraava esimerkki osoittaa, miten ne eroavat toisistaan, kun ne laskevat samoja tietoja. Esimerkin muokatuissa raporteissa käytetään seuraavia ulottuvuustietoja:

 • Ulottuvuudet: Sivu Tapahtumaluokka, Tapahtuman toiminto ja Tapahtuman tunniste
 • Tiedot: Yksilöidyt tapahtumat ja Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät

Ulottuvuudet ja tiedot seuraavat käyttäjien käyttäytymistä seuraavalla tavalla:

 • Istunto 1
  • Katselee sivua Tuote_A.html
   • Käynnistää tapahtuman
    • Luokka: Ostotoiminto
    • Toiminto: Ostoskoriin lisääminen
    • Tunniste: Koko M
  • Katselee sivua Tuote_A.html
   • Käynnistää tapahtuman
    • Luokka: Ostotoiminto
    • Toiminto: Ostoskoriin lisääminen
    • Tunniste: Koko L
 • Istunto 2
  • Katselee sivua Tuote_B.html
   • Käynnistää tapahtuman
    • Luokka: Selailutoiminto
    • Toiminto: Toivelistaan lisääminen
    • Tunniste: Koko L

 

Tiedot, kun kaikki ulottuvuudet ovat mukana:

Sivu Tapahtumaluokka Tapahtuman toiminto Tapahtuman tunniste Yksilöidyt tapahtumat Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät
Tuote_A Ostotoiminto Ostoskoriin lisääminen Koko M 1 1
Tuote_A Ostotoiminto Ostoskoriin lisääminen Koko L 1 1
Tuote_B Selailutoiminto Toivelistaan lisääminen Koko L 1 1
Yhteensä 3 3

 

Tiedot, kun yksi ulottuvuus (Tapahtuman tunniste) on jätetty pois:

Sivu Tapahtumaluokka Tapahtuman toiminto Yksilöidyt tapahtumat Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät
Tuote_A Ostotoiminto Ostoskoriin lisääminen 2 1
Tuote_B Selailutoiminto Toivelistaan lisääminen 1 1
Yhteensä 3 2

 

Yksilöityjen tapahtumien määrä on molemmissa raporteissa sama (3), sillä Yksilöidyt tapahtumat seuraa edelleen Tapahtuman tunnistetta, vaikka se ei sisältyisikään raporttiin. Niinpä Tapahtuman tunnisteet Koko M ja Koko L sisältävät tapahtumat lasketaan yksilöityinä tapahtumina molempiin raportteihin.

Yksilöidyt ulottuvuusyhdistelmät ‑arvo muuttuu ensimmäisestä raportista (3) toiseen raporttiin (2), koska Tapahtuman tunniste -ulottuvuus jää pois. Tästä syystä tietoon lasketaan vain kahden yksilöidyn yhdistelmän arvot näiden kahden istunnon ajalta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun