Μοναδικά συμβάντα και μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων

Σε αυτό το άρθρο:

 

Σχετικά με τη μέτρηση "Μοναδικά συμβάντα"

Τα μοναδικά συμβάντα είναι αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο από έναν μεμονωμένο χρήστη κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης περιόδου σύνδεσης, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται ξεχωριστά από τις προβολές σελίδων ή τις προβολές οθονών. Παραδείγματα ενεργειών που ίσως είναι καλό να παρακολουθείτε ως μοναδικά συμβάντα είναι οι λήψεις, τα κλικ σε διαφημίσεις για κινητά, οι αναπαραγωγές βίντεο και οι αλληλεπιδράσεις με gadget, στοιχεία Flash και ενσωματωμένα στοιχεία AJAX.

Το Analytics προσαυξάνει τη μέτρηση "Μοναδικά συμβάντα" κατά 1 την πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης που λαμβάνει ένα συμβάν με έναν μοναδικό συνδυασμό Κατηγορίας/Ενέργειας/Ετικέτας και παραβλέπει τα επόμενα συμβάντα της περιόδου σύνδεσης που διαθέτουν τον ίδιο συνδυασμό Κατηγορίας/Ενέργειας/Ετικέτας.

Η μέτρηση "Συνολικά συμβάντα" προσμετρά κάθε συμβάν, ανεξάρτητα από τον συνδυασμό Κατηγορίας/Ενέργειας/Ετικέτας.

Για παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου σύνδεσης, ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή για το ίδιο βίντεο για 5 δευτερόλεπτα:

 • Μοναδικά συμβάντα = 1
 • Συνολικά συμβάντα = 5

Στον ακόλουθο πίνακα εικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα συμβάντων υπολογίζονται μεταξύ περιόδων σύνδεσης για μοναδικούς συνδυασμούς Κατηγορίας/Ενέργειας/Ετικέτας για ένα μεμονωμένο βίντεο. Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο έχουν προστεθεί οι ετικέτες Αναπαραγωγή, Παύση και Διακοπή.

Κατηγορία/Ενέργεια/Ετικέτα Περίοδοι σύνδεσης/Συμβάντα Σύνολα μετρήσεων
Βίντεο/Αναπαραγωγή/Βίντεο Α 10 περίοδοι σύνδεσης
22 κλικ
Μοναδικά συμβάντα: 10
Συνολικά συμβάντα: 22
Βίντεο/Παύση/Βίντεο A 8 περίοδοι σύνδεσης
16 κλικ
Μοναδικά συμβάντα: 8
Συνολικά συμβάντα: 16
Βίντεο/Διακοπή/Βίντεο A 3 περίοδοι σύνδεσης
4 κλικ
Μοναδικά συμβάντα: 3
Συνολικά συμβάντα: 4
    Μοναδικά συμβάντα: 21
Συνολικά συμβάντα: 42

Σχετικά με τη μέτρηση "Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων"

Η μέτρηση "Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων" μετρά τον αριθμό των μοναδικών συνδυασμών ιδιότητας-τιμής για κάθε ιδιότητα σε μια αναφορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργείτε συνδυασμένες (συνεχόμενες) ιδιότητες για μετεπεξεργασία, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία αναφορών χωρίς ανάγκη ενημέρωσης της υλοποίησης παρακολούθησης ή χρήσης επιπλέον υποδοχών προσαρμοσμένων ιδιοτήτων.

Για παράδειγμα, αν σε μια αναφορά έχετε συμπεριλάβει τις ιδιότητες Περιοχή, Γλώσσα και Πληροφορίες κινητής συσκευής και συμπεριλάβετε τη μέτρηση Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων, τότε το Analytics μετρά τον αριθμό των φορών που εντοπίζει τον ίδιο συνδυασμό τιμών ιδιότητας για κάθε σειρά στην αναφορά (για παράδειγμα, μετρά τον αριθμό των μοναδικών εμφανίσεων των τιμών Ηνωμένες Πολιτείες + en-US + Google Nexus 5X).

Η κατανόηση του πόσο συχνά εμφανίζονται συγκεκριμένοι συνδυασμοί ιδιότητας-τιμής έναντι του πόσο συχνά εμφανίζονται οι μεμονωμένες τιμές ιδιότητας μπορεί να αποτελέσει πηγή πολύτιμων πληροφοριών για τη συμπεριφορά των χρηστών. Για παράδειγμα, αν προωθείτε ένα αυτοκίνητο προσφέροντας διαφορετικές επιλογές χρωμάτων και επιδόσεων που μπορούν να διαμορφώσουν οι χρήστες στον ιστότοπό σας, ο εντοπισμός των δημοφιλέστερων συνδυασμών σάς επιτρέπει να προδιαμορφώσετε το απόθεμά σας και να ελαχιστοποιήσετε τους χρόνους παράδοσης για τα μεγαλύτερα τμήματα πελατών.

Το ακόλουθο παράδειγμα εικονίζει τη διαφορά μεταξύ της ανάλυσης μεμονωμένων τιμών ιδιοτήτων και της ανάλυσής τους σε συνδυασμό.

Αν εξετάσετε τις μεμονωμένες τιμές για την ιδιότητα "Χρώμα βαφής", τότε θα διαπιστώσετε ότι, προφανώς, το κόκκινο είναι το χρώμα που πρέπει να προωθήσετε.

Χρώμα βαφής Περίοδοι σύνδεσης
κόκκινο 100
μπλε 75
μαύρο 75

 

Αν εξετάσετε τις μεμονωμένες τιμές για την ιδιότητα "Πακέτο επιδόσεων", τότε θα προωθήσετε την επιλογή "άνεση".

Πακέτο επιδόσεων Περίοδοι σύνδεσης
άνεση 100
σπορ 75
αγωνιστικό 75

 

Ωστόσο, αν προσθέσετε τη μέτρηση μοναδικών συνδυασμών ιδιοτήτων, ενδεχομένως θα ανακαλύψετε κάτι διαφορετικό: Οι χρήστες επέλεγαν πιο συχνά την μπλε βαφή σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές επιδόσεις.

Χρώμα βαφής Πακέτο επιδόσεων Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων
μπλε αγωνιστικό 75
κόκκινο άνεση 50
κόκκινο σπορ 50
μαύρο άνεση 50
μαύρο σπορ 25

 

Με αυτές τις πληροφορίες, έχετε την ευκαιρία να ρυθμίσετε το γραφικό στοιχείο διαμόρφωσης χαρακτηριστικών οχήματος, ώστε οι προεπιλογές να είναι το μπλε χρώμα βαφής και το πακέτο αγωνιστικών επιδόσεων. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε απόθεμα με αυτήν τη διαμόρφωση, ώστε τα αυτοκίνητα να φτάνουν στα χέρια των πελατών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Χρήση των μετρήσεων στις αναφορές

Διαθεσιμότητα στο Analytics

Η μέτρηση "Μοναδικά συμβάντα" διατίθεται από προεπιλογή σε όλες τις τυπικές αναφορές.

Η μέτρηση "Συνδυασμός μοναδικών ιδιοτήτων" διατίθεται ως επιπλέον μέτρηση σε όλες τις τυπικές αναφορές.

Και οι δύο μετρήσεις διατίθενται στις προσαρμοσμένες αναφορές.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε μέτρηση

Χρησιμοποιήστε τη μέτρηση "Μοναδικά συμβάντα", όταν θέλετε να εστιάσετε την ανάλυσή σας σε συμβάντα. Αυτή η μέτρηση καταργεί τα διπλότυπα δεδομένα συμβάντων στις ιδιότητες "Κατηγορία", "Ενέργεια" και "Ετικέτα" κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης περιόδου σύνδεσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείτε τα συμβάντα, έτσι ώστε η δημιουργία αναφορών για μεμονωμένα συμβάντα και η ανάλυσή τους να απλοποιείται.

Χρησιμοποιήστε τη μέτρηση "Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων", όταν θέλετε να εστιάσετε σε δεδομένα που δεν σχετίζονται απαραίτητα με συμβάντα, αλλά επικεντρώνονται σε μοναδικά αποτελέσματα της συμπεριφοράς των χρηστών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέτρηση με οποιονδήποτε συνδυασμό ιδιοτήτων και να αναλύσετε διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών ιδιοτήτων.

Σε γενικές γραμμές, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις μαζί στην ίδια αναφορά. Ωστόσο, το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει τις διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων, όταν μετρούν τα ίδια δεδομένα. Τα παραδείγματα προσαρμοσμένων αναφορών χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ιδιότητες αναφορών:

 • Ιδιότητες: Σελίδα, Κατηγορία συμβάντος, Ενέργεια συμβάντος, Ετικέτα συμβάντος
 • Μετρήσεις: Μοναδικά συμβάντα, Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων

Οι ιδιότητες και οι μετρήσεις παρακολουθούν την ακόλουθη συμπεριφορά χρηστών:

 • Περίοδος σύνδεσης 1
  • Προβάλλει τη σελίδα Product_A.html
   • Ενεργοποιεί συμβάν
    • Κατηγορία: Δραστηριότητα αγοράς
    • Ενέργεια: Προσθήκη στο καλάθι
    • Ετικέτα: Μέγεθος M
  • Προβάλλει τη σελίδα Product_A.html
   • Ενεργοποιεί συμβάν
    • Κατηγορία: Δραστηριότητα αγοράς
    • Ενέργεια: Προσθήκη στο καλάθι
    • Ετικέτα: Μέγεθος L
 • Περίοδος σύνδεσης 2
  • Προβάλλει τη σελίδα Product_B.html
   • Ενεργοποιεί συμβάν
    • Κατηγορία: Δραστηριότητα περιήγησης
    • Ενέργεια: Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
    • Ετικέτα: Μέγεθος L

 

Δεδομένα κατά τη συμπερίληψη όλων των ιδιοτήτων:

Σελίδα Κατηγορία συμβάντος Ενέργεια συμβάντος Ετικέτα συμβάντος Μοναδικά συμβάντα Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων
Product_A Δραστηριότητα αγοράς Προσθήκη στο καλάθι Μέγεθος M 1 1
Product_A Δραστηριότητα αγοράς Προσθήκη στο καλάθι Μέγεθος L 1 1
Product_B Δραστηριότητα περιήγησης Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών Μέγεθος L 1 1
Σύνολο 3 3

 

Δεδομένα κατά την παράλειψη μιας ιδιότητας (Ετικέτα συμβάντος):

Σελίδα Κατηγορία συμβάντος Ενέργεια συμβάντος Μοναδικά συμβάντα Μοναδικοί συνδυασμοί ιδιοτήτων
Product_A Δραστηριότητα αγοράς Προσθήκη στο καλάθι 2 1
Product_B Δραστηριότητα περιήγησης Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών 1 1
Σύνολο 3 2

 

Το πλήθος των μοναδικών συμβάντων είναι το ίδιο και στις δύο αναφορές (3), επειδή η μέτρηση "Μοναδικά συμβάντα" εξακολουθεί να παρακολουθεί την ιδιότητα "Ετικέτα συμβάντος" είτε περιλαμβάνεται στην αναφορά είτε όχι. Συνεπώς, μετρά τα συμβάντα στα οποία οι Ετικέτες συμβάντος Μέγεθος M και Μέγεθος L συμπεριλαμβάνονταν σαν μοναδικά συμβάντα και στις δύο αναφορές.

Το πλήθος των μοναδικών συνδυασμών ιδιοτήτων μεταβάλλεται μεταξύ της πρώτης αναφοράς (3) και της δεύτερης αναφοράς (2), επειδή η ιδιότητα "Ετικέτα συμβάντος" παραλείπεται και, υπό αυτές τις συνθήκες, η μέτρηση προσμετρά μόνο 2 μοναδικούς συνδυασμούς των τιμών ιδιοτήτων μεταξύ των 2 περιόδων σύνδεσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;