I denne artikel kan du læse om Universal Analytics. Hvis du bruger den næste generation af Google Analytics, skal du se sektionen Google Analytics 4-ejendomme i Hjælp til Analytics.

Unikke hændelser og unikke dimensionskombinationer

I denne artikel kan du læse om følgende:

 

Om metric for Unikke hændelser

Unikke hændelser er interaktioner med indhold fra en enkelt bruger i en enkelt session, som kan spores fra sidevisninger eller skærmvisninger. Downloads, mobilannonceklik, videoafspilninger og interaktioner med gadgets, Flash-elementer og AJAX-integrerede elementer er alle eksempler på interaktioner, som du måske vil spore som Unikke hændelser.

Analytics forøger metric for Unikke hændelser med 1 første gang under en session, hvor den modtager en hændelse med en unik kombination af Kategori/Handling/Etiket, og ignorerer efterfølgende hændelser i sessionen, som har den samme kombination af Kategori/Handling/Etiket.

Metric for Samlet antal hændelser tæller hver hændelse uafhængigt af kombinationen af Kategori/Handling/Etiket.

For eksempel: Under den samme session klikker en bruger på knappen Afspil fem gange for den samme video:

 • Unikke hændelser = 1
 • Samlet antal hændelser = 5

Følgende tabel illustrerer, hvordan hændelsesdata tælles på tværs af sessioner for unikke kombinationer af Kategori/Handling/Etiket for en enkelt video. Videoafspilleren er mærket med handlingerne Afspil, Pause og Stop.

Kategori/Handling/Etiket Sessioner/hændelser Metric-totaler
Video/Afspil/Video A 10 sessioner
22 klik
Unikke hændelser: 10
Samlet antal hændelser: 22
Video/Pause/Video A 8 sessioner
16 klik
Unikke hændelser: 8
Samlet antal hændelser: 16
Video/Stop/Video A 3 sessioner
4 klik
Unikker hændelser: 3
Samlet antal hændelser: 4
    Unikke hændelser: 21
Samlet antal hændelser: 42

Om metric for Unikke dimensionskombinationer

Unikke dimensionskombinationer tæller antallet af unikke kombinationer af dimension og værdi for hver dimension i en rapport. Dette giver dig mulighed for at oprette kombinerede (sammenkædede) dimensioner efter behandling, hvilket giver mere fleksibel rapportering, uden at du behøver at opdatere din sporingsimplementering eller bruge yderligere pladser med tilpassede dimensioner.

Hvis du f.eks. har dimensionerne Region, Sprog og Oplysninger om mobilenhed i en rapport, og du inkluderer Unikke dimensionskombinationer som en metric, vil Analytics tælle det antal gange, den ser den samme kombination af dimensionsværdier for hver række i rapporten (f.eks. tæller den antallet af unikke forekomster af USA + en-US + Google Nexus 5X).

Et overblik over, hvor ofte bestemte kombinationer af dimension og værdi forekommer i forhold til, hvor ofte individuelle dimensionsværdier forekommer, kan give værdifuld indsigt i brugeradfærd. Hvis du f.eks. vil markedsføre en bil med forskellige valgmuligheder for maling og ekstraudstyr, som brugerne kan konfigurere på dit website, vil viden om, hvilke kombinationer der er de mest populære give dig mulighed for at forhåndskonfigurere lageret og minimere leveringstiderne for de største kundesegmenter.

Følgende eksempel illustrerer forskellen mellem analyse af dimensionsværdier i enkeltvis og i kombinationer.

Hvis du ser på de individuelle værdier for dimensionen Maling, vil rød være den oplagte farve at promovere.

Maling Sessioner
rød 100
blå 75
sort 75

 

Hvis du ser på de individuelle værdier for dimensionen Ekstraudstyrspakke, vil det være oplagt at promovere komfortmuligheden.

Ekstraudstyrspakke Sessioner
komfort 100
sport 75
bane 75

 

Hvis du tilføjer metric for Unikke dimensionskombinationer, vil du måske opleve noget andet: Brugerne konfigurerede oftest udstyrspakken med blå maling og baneudstyrspakken sammen.

Maling Ekstraudstyrspakke Unikke dimensionskombinationer
blå bane 75
rød komfort 50
rød sport 50
sort komfort 50
sort sport 25

 

Med disse oplysninger har du mulighed for at konfigurere bilkonfigurationswidgetten med mulighederne blå maling og bane-ekstraudstyrspakken som standardværdier. Du kan også ekspedere lager med denne konfiguration for at få biler ud til kunderne så hurtigt som muligt.

Brug af metrics til rapportering

Tilgængelighed i Analytics

Unikke hændelser er som standard tilgængelige i alle standardrapporterne.

Unikke dimensionskombinationer er tilgængelige som en ekstra metric i alle standardrapporterne.

Begge metrics er tilgængelige i tilpassede rapporter.

Hvornår skal man bruge metric?

Brug Unikke hændelser, når du vil fokusere din analyse på hændelser. Denne metric fjerner dublerede hændelsesdata i både Kategori, Handling og Etiket i en enkelt session, uanset hvordan du implementerer hændelser, så rapportering og analyse af unikke hændelser er enkelt og ligetil.

Brug Unikke dimensionskombinationer, når du vil fokusere på data, som ikke nødvendigvis er knyttet til hændelser, men er fokuseret på unikke resultater af brugeradfærd. Du kan bruge denne metric med en hvilken som helst kombination af dimensioner og analysere forskellige kombinationer af dimensionsværdier.

Normalt vil du formentlig ikke ønske at bruge de forskellige metrics i den samme rapport, men følgende eksempel beskriver, hvordan de adskiller sig fra hinanden, når de tæller de samme data. De tilpassede eksempelrapporter bruger følgende dimensions-metrics:

 • Dimensioner: Side, Hændelseskategori, Hændelseshandling, Hændelsesetiket
 • Metrics: Unikke hændelser, Unikke dimensionskombinationer

Dimensioner og metrics sporer følgende brugeradfærd:

 • Session 1
  • Visningsside Produkt_A.html
   • Udløser hændelse
    • Kategori: Købsaktivitet
    • Handling: Læg i indkøbsvognen
    • Etiket: Størrelse M
  • Visningsside Produkt_A.html
   • Udløser hændelse
    • Kategori: Købsaktivitet
    • Handling: Læg i indkøbsvognen
    • Etiket: Størrelse L
 • Session 2
  • Visningsside Produkt_B.html
   • Udløser hændelse
    • Kategori: Gennemsynsaktivitet
    • Handling: Føj til ønskeliste
    • Etiket: Størrelse L

 

Data, når alle dimensionerne er inkluderet:

Side Hændelseskategori Handling ved hændelse Hændelsesetiket Unikke hændelser Unikke dimensionskombinationer
Produkt_A Købsaktivitet Læg i indkøbsvognen Størrelse M 1 1
Produkt_A Købsaktivitet Læg i indkøbsvognen Størrelse L 1 1
Produkt_B Gennemsynsaktivitet Føj til ønskeliste Størrelse L 1 1
I alt 3 3

 

Data, når én dimension (Hændelsesetiket) er udeladt:

Side Hændelseskategori Handling ved hændelse Unikke hændelser Unikke dimensionskombinationer
Produkt_A Købsaktivitet Læg i indkøbsvognen 2 1
Produkt_B Gennemsynsaktivitet Føj til ønskeliste 1 1
I alt 3 2

 

Antallet for Unikke hændelser er det samme i begge rapporter (3), fordi Unikke hændelser stadig sporer Hændelsesetiket, uanset om den er inkluderet i rapporten eller ej, og derfor tæller de hændelser, der inkluderede hændelsestiketterne Størrelse M og Størrelse L som unikke hændelser i begge rapporter.

Unikke dimensionskombinationer tæller ændringer fra den første rapport (3) til den anden rapport (2), fordi dimensionen Hændelsesetiket er udeladt, og i den situation tæller metrics kun to unikke kombinationer af dimensionsværdierne i de to sessioner.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false