Forbedret dataaktualitet

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om forbedret dataaktualitet

Med dataaktualitet vises det til hvor lang tid det tar Analytics å samle inn og behandle treff fra området ditt. Hvis denne prosessen tar 20 minutter, er dataaktualiteten lik 20 minutter.

Med forbedret dataaktualitet reduseres tiden det tar fra brukerinteraksjonene inntreffer, til du kan analysere dem. I løpet av minutter kan du dermed forstå hvilken virkning du oppnår ved å endre for eksempel Analytics-konfigurasjonen eller ta i bruk nytt design på nettstedet. Her er flere eksempler:

 • hvordan nye filtre påvirker Analytics-dataene dine
 • hvordan salget av produkter påvirkes når du gjør endringer på nettstedet der du driver netthandel
 • hvordan brukerne reagerer på nytt innhold på nettstedet

I Analytics brukes flere intervaller for dataaktualitet:

 

Intervall Behandlingstid 360-områder / standard områder Datagrenser per område

Garanti

(når datagrensene overholdes)

Dekning for spørringer
Forbedret dataaktualitet 10 minutter til 1 time 360 < 2 milliarder treff per måned Nei De fleste rapporter og API-spørringer (finn ut mer)
360 intradag < 4 timer 360 < 2 milliarder treff per måned Ja Alle rapporter og API-spørringer unntatt disse
360 daglig < 24 timer 360 Ikke aktuelt Ja Alle rapporter og API-spørringer
Standard intradag < 24 timer Standardannonser < 200 000 økter per dag Nei Alle rapporter og API-spørringer unntatt disse
Standard daglig 24–48 timer Standardannonser < 10 millioner treff per måned Nei Alle rapporter og API-spørringer

Forbedret dataaktualitet fungerer slik at du får så aktuelle data som overhodet mulig til enhver tid. Hvis de nyeste dataene ikke er tilgjengelige av én eller annen grunn, returnerer Analytics de nest nyeste dataene. Forbedret dataaktualitet tar vanligvis 15–20 minutter, avhengig av faktorer som hvor mye aktivitet det er på området, og innlastingen av Analytics-systemet. Denne behandlingstiden gjelder for øyeblikket for mesteparten av dataene som samles inn via Analytics-sporingskoden, men ikke for data som stammer fra integrasjoner med andre produkter (f.eks. Google Ads eller Google Marketing Platform-produktene) eller dataimportering.

Her finner du dataene

Med visse unntak er forbedret dataaktualitet tilgjengelig i følgende rapportgrupper når datoperioden omfatter dagens dato:

 • Målgruppe
 • Atferd
 • Konvertering

Når forbedret dataaktualitet er tilgjengelig i en rapport, informerer vi om dette via en merknad som også indikerer når dataene sist ble behandlet:

Varsel om dataaktualitet i rapporter

Aktualitetsdataene er også tilgjengelige via BigQuery Export. Kunder har muligheten til å velge å bruke den kontinuerlige eksportmodusen, slik at data eksporteres hvert 10.–15. minutt til Google Cloud. Finn ut mer

Grenser

Forbedret dataaktualitet støttes ikke for følgende på rapporteringsvisnings- og rapportnivå:

Rapporteringsvisningsnivå

 • datautvalg med data fra områder der behandling flere ganger daglig er slått av fordi grensene er overskredet
 • datautvalg der du har implementert User ID
 • datautvalg som omfatter filtre basert på importerte data
 • rapporteringsvisninger som omfatter filtre basert på Kilde-, Medium- eller Kampanje-dimensjonen
 • rapporteringsvisninger der filtrene er basert på integrasjoner med annonsør- eller publisistplattformer (f.eks. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager eller et av Google Marketing Platform-annonseringsproduktene)

Rapportnivå

 • rapporter som omfatter data importert via behandlingstidsmodusen
 • rapporter som omfatter Kampanje-dimensjonen
 • rapporter som omfatter dimensjoner som er basert på integrasjoner med annonsør- eller publisistplattformer (f.eks. Google Ads, AdSense, Google Ad Manager eller et av Google Marketing Platform-annonseringsproduktene)

Det finnes ikke støtte for forbedret dataaktualitet i kanalgrupperinger.

Forbedret dataaktualitet fungerer på grunnlag av beste forsøk: Det vil si at funksjonen arbeider så raskt den kan til enhver tid, men hvis et problem oppstår, venter ikke funksjonen, og den forsøker heller ikke på nytt. Som et resultat av dette kan det hende du merker at aktualitetsdataene ikke er tilgjengelige slik du forventer. En slik situasjon kan oppstå når ett område har mange rapporteringsvisninger, en rapporteringsvisning har mange filtre eller filtrene er sammensatte (f.eks. utbredt bruk av regulære uttrykk), eller når et område har fått svært mange treff.

Hvis det er lenger enn 28 dager siden du har mottatt treff på et område, er forbedret dataaktualitet ikke i bruk for det aktuelle området. Straks systemet mottar en dataforespørsel fra dette området (via Analytics-grensesnittet eller API-et), blir det brukt forbedret dataaktualitet fra og med neste dag.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?