Patobulintas duomenų naujumas

Šiame straipsnyje

Apie patobulintą duomenų naujumą

Duomenų naujumas – tai laikas, per kurį „Analytics“ gauna ir apdoroja įvykį iš nuosavybės. Jei šis procesas trunka 20 minučių, tai duomenų naujumas yra 20 minučių.

Patobulintas duomenų naujumas sutrumpina laiką nuo naudotojų sąveikų iki tol, kol galite analizuoti šias sąveikas, todėl galite per kelias minutes sužinoti, pvz., „Analytics“ konfigūracijos pakeitimų ar naujo svetainės dizaino rezultatus. Pvz., galite sužinoti:

 • „Analytics“ duomenims taikomų naujų filtrų poveikį;
 • ar el. prekybos svetainės pakeitimai veikia produktų pardavimą;
 • kaip naudotojai reaguoja į naujas pagrindines istorijas.

Sistemoje „Analytics“ teikiami skirtingų duomenų naujumo intervalų duomenys.

 

Intervalas Apdorojimo laikas 360 / įprastos nuosavybės Nuosavybės duomenų apribojimai

Garantija

(kai stebimi duomenų apribojimai)

Užklausos aprėptis
Patobulintas duomenų naujumas 10 min.–1 val. 360 < 2 mlrd. įvykių per mėnesį Ne Dauguma ataskaitų ir API užklausų Sužinokite daugiau
360 per dieną < 4 val. 360 < 2 mlrd. įvykių per mėnesį Taip Visos ataskaitos ir API užklausos, išskyrus šias
360 kas dieną < 24 val. 360 Nėra Taip Visos ataskaitos ir API užklausos
Įprastos per dieną < 24 val. Įprastos < 200 tūkst. seansų per dieną Ne Visos ataskaitos ir API užklausos, išskyrus šias
Įprastos kas dieną 24–48 val. Įprastos < 10 mln. įvykių per mėnesį Ne Visos ataskaitos ir API užklausos

Taikant patobulintą duomenų naujumą siekiama geriausio rezultato: jei dėl kokios nors priežasties naujausi duomenys nepasiekiami, „Analytics“ pateikia kitus naujausius duomenis. Naudojant patobulinto duomenų naujumo funkciją apdorojimas įprastai trunka 15–20 min., atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip veiklos nuosavybėje kiekis ir „Analytics“ sistemos užimtumas. Šis apdorojimo laikas šiuo metu taikomas daugumai duomenų, surinktų naudojant „Analytics“ stebėjimo kodą, ir netaikomas duomenims, gautiems integravus su kitais produktais (pvz., „Google Ads“, bet kuriuo „Google Marketing Platform“ produktu) ar importavus.

Kur pateikiami duomenys

Taikant tam tikras išimtis, patobulinto duomenų naujumo funkcija pasiekiama nurodytų grupių ataskaitose, kai į dienų seką įtraukiama dabartinė diena.

 • Auditorija
 • Elgsena
 • Konversija

Kai patobulinto duomenų naujumo funkcija pasiekiama ataskaitoje, pateikiamas teksto pranešimas, kuriame nurodoma, prieš kiek laiko duomenys buvo apdoroti.

Duomenų naujumo pranešimas ataskaitose

Šie naujesni duomenys taip pat pasiekiami naudojant „BigQuery Export“. Klientams suteikiama parinktis pasirinkti nuolatinio eksportavimo režimą, kurį naudojant duomenys eksportuojami kas 10–15 min. į „Google“ debesį. Sužinokite daugiau

Apribojimai

Taikant patobulinto duomenų naujumo funkciją nepalaikomi nurodyti duomenys peržiūros ir ataskaitos lygiais.

Peržiūros lygis

 • Peržiūros, kuriose yra duomenų iš nuosavybių, kurių duomenų apdorojimas per dieną buvo išjungtas dėl viršytų apribojimų
 • Peržiūros, kuriose pritaikėte User ID
 • Peržiūros, į kurias įtraukiami pagal importuotus duomenis sudaryti filtrai
 • Peržiūros, į kurias įtraukiami pagal aspektą „Šaltinis“, „Terpė“ ar „Kampanija“ sudaryti filtrai
 • Peržiūros, kurių filtrai sudaryti pagal reklamuotojo ar leidėjo platformų (pvz., „Google Ads“, „AdSense“, „Google Ad Manager“, bet kurio „Google Marketing Platform“ reklamavimo produkto) integravimą

Ataskaitos lygis

 • Ataskaitos, į kurias įtraukiami duomenys, importuoti per apdorojimo laiko režimą
 • Ataskaitos, į kurias įtraukiamas aspektas „Kampanija“
 • Ataskaitos, į kurias įtraukiami aspektai, pagrįsti reklamuotojo ar leidėjo platformų (pvz., „Google Ads“, „AdSense“, „Google Ad Manager“, bet kurio „Google Marketing Platform“ reklamavimo produkto) integravimu

Naudojant patobulinto duomenų naujumo funkciją nepalaikomas kanalų grupavimas.

Taikant patobulintą duomenų naujumą siekiama geriausio rezultato: funkcija visada veikia kaip galima greičiau, bet iškilus problemai nelaukiama ar nebandoma iš naujo. Todėl kartais galite pastebėti, kad naujesni duomenys nepasiekiami, kaip tikėjotės. Tai gali nutikti, kai yra daug vienos nuosavybės peržiūrų, taikoma daug peržiūros filtrų ir (arba) filtrai yra sudėtiniai (pvz., naudojama daug reguliariųjų reiškinių) arba yra daug vienos nuosavybės įvykių.

Jei per daugiau nei 28 d. nebuvo išsiųstas joks nuosavybės įvykis, patobulinto duomenų naujumo funkcija netaikoma tai nuosavybei. Kai bus išsiųsta šios nuosavybės duomenų užklausa (naudojant „Analytics“ sąsają arba API), patobulinto duomenų naujumo funkcija bus atnaujinta ir vėl matysite duomenis kitą dieną.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?