Insights bekijken en vragen stellen

Bekijk actiegerichte insights en stel vragen in eenvoudig Engels

In Analytics Intelligence ontdekt u gemakkelijker welke aspecten van uw gegevens belangrijk zijn, zodat u aan de hand hiervan gericht actie kunt ondernemen. In het venster 'Analytics Intelligence' vindt u insights die door Analytics zijn gegenereerd. Hier kunt u ook vragen stellen over uw gegevens.

Insights bieden informatie over trends, wijzigingen en mogelijkheden die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf. Analytics kan bijvoorbeeld een insight bieden over een ongewoon laag aantal nieuwe gebruikers, waardoor u de mogelijkheid heeft u te richten op de werving van nieuwe gebruikers voordat deze afname een langetermijntrend wordt.

U kunt in Analytics Intelligence ook vragen stellen over uw gegevens. Stel uw vragen in dagelijkse spreektaal. Als u geen rapportgegevens wilt analyseren of geen formules en code wilt schrijven om in onbewerkte gegevens te zoeken, kunt u in Analytics Intelligencebijvoorbeeld het volgende vragen:

  • What’s the bounce rate trend for mobile in the US?
  • How many new users did I acquire via email last week?
  • Which channel had the highest revenue?
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Analytics Intelligence openen

App

U opent Analytics Intelligence als volgt in de Analytics-app:

  1. Open de mobiele app van Google Analytics. Google Analytics App logo
  2. Tik in de rechterbovenhoek op het Intelligence-pictogram .
Vragen stellen en insights bekijken in de Analytics-app

Web

U opent Analytics Intelligence als volgt in de webinterface:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Ga naar uw weergave.
  3. Open Rapporten.
  4. Klik op de homepage of in de meeste rapporten in de rechterbovenhoek op de knop Intelligence.
De knop Intelligence in de rechterbovenhoek van het rapport Doelgroepoverzicht

Het Intelligence-venster wordt aan de rechterkant geopend.

Insights bekijken

Insights worden onderverdeeld in nieuwe, opgeslagen en gelezen feeds. In de loop der tijd leert Analytics in welke insights u het meest geïnteresseerd bent en worden uw nieuwe insights gerangschikt met behulp van een algoritme voor machine learning. De insights in uw feed zijn afgestemd op uw interesses en kunnen afwijken van de insights die andere gebruikers in dezelfde weergave zien.

Klik op een insight om de content weer te geven.

Lijst met insightkaarten en een geopende insightkaart

 

Klik op Ga naar rapport om het volledige rapport te openen.

U kunt in de app ook op Insight delen tikken om de insight via een bericht, e-mail of social media te delen.

Klik op het overloopmenu om de insight op te slaan, te verwijderen of te markeren als gelezen.

Opties in het overloopmenu van een insightkaart

Vragen stellen

Voer uw vragen bovenaan het venster in:

Invoerveld voor vragen

 

Als u eerst op het vak tikt of klikt, worden er suggesties voor vragen weergegeven. Vragen met een klokpictogram zijn vragen die u onlangs heeft gesteld, en die met het Intelligence-pictogram zijn voorbeeldvragen. Klik op een van de suggesties of begin met typen.

Terwijl u typt, worden er automatisch aangevulde opties weergegeven die overeenkomen met het woord dat of de zin die u typt. Deze opties zijn statistieken, dimensies en dimensiefilters die onderwerpen vertegenwoordigen waarover u vragen kunt stellen. De automatisch aangevulde opties kunnen voornamelijk nuttig zijn om uw vraag te specificeren als u een vraag stelt over URL's, lange product- of campagnenamen of aangepaste dimensies en gebeurtenissen.

Lijst met automatisch aangevulde opties

Als uw vraag compleet is, drukt u op Enter.

Antwoord op een vraag

Als er meerdere antwoorden mogelijk zijn voor uw vraag, wordt er een lijst weergegeven met antwoorden waaruit u kunt kiezen.

Meer informatie over de soorten vragen die u kunt stellen.

Feedback geven

Nadat u vragen heeft gesteld of insights heeft bekeken, kunt u onderaan de kaart feedback achterlaten. Hiermee leert de Intelligence-functie van Analytics steeds bij.

Als een vraag is beantwoord, wordt er onderaan de kaart een optie weergegeven om aan te geven of het antwoord nuttig was.

De vraag 'Was dit antwoord nuttig?' op de antwoordkaart

Voor de meeste insights wordt onderaan de kaart gevraagd of de content nuttig voor u was. Klik op ja of nee om de Intelligence-functie van Analytics meer te laten weten over uw interesses, zodat de tool in de toekomst betere insights voor u kan selecteren en deze beter kan rangschikken.

De vraag 'Was dit insight nuttig?' op de insightkaart
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?