Raporty Konwersje usługi Search Ads 360

Analizuj dane Search Ads 360 w raportach o konwersjach.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Jeśli włączono integrację raportów Search Ads 360, wymiary specyficzne dla usługi Search Ads 360 można zobaczyć w raportach Konwersje w tych widokach, które włączono w połączonej usłudze Analytics 360.

Tematy w tym artykule:

Raporty Konwersje > Ścieżki wielokanałowe

Co zawierają te raporty

Integracja raportów Search Ads 360 umożliwia wyświetlenie kliknięć z usługi Search Ads 360, które stanowią część ścieżki konwersji w Google Analytics.

Gdy zastosujesz filtr SA360 do raportów, zobaczysz jedynie te konwersje, które zawierają kliknięcie w usłudze Search Ads 360 na ścieżce konwersji.

Filtr Search Ads 360 stosowany do danych raportu

Możesz także zastosować wymiary specyficzne dla Search Ads 360 (Agencja SA360, Reklamodawca SA360, Konto wyszukiwarki SA360, Grupa reklam SA360, Słowo kluczowe SA360) jako podstawowe lub dodatkowe wymiary we wszystkich raportach ścieżek wielokanałowych.

Jak korzystać z raportów

Raporty Ścieżki wielokanałowe koncentrują się wyłącznie na sesjach, które doprowadziły do konwersji, więc dają wgląd w role, jakie wyniki wyszukiwania, sieć reklamowa i inne kanały, a także poszczególne reklamy, kreacje itp. odegrały w konwersjach.

Możesz na przykład zobaczyć, gdzie na ścieżkach konwersji, którymi klienci docierają do Twojej strony, pojawiają się wyświetlenia Search Ads 360. Wybierz kolejno opcje Konwersje > Ścieżki wielokanałowe > Najważniejsze ścieżki konwersji i kliknij filtr SA360 u góry raportu.

Raporty Konwersje > Atrybucja

Co zawierają te raporty

Porównanie modeli konwersji umożliwia porównywanie różnych modeli przypisywania udziału sieciom wyszukiwania i pozostałemu ruchowi. Możesz wybierać spośród kilku podstawowych modeli lub utworzyć własny model przypisujący udziały kliknięciom i wyświetleniom w sposób najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Dzięki porównaniu modeli atrybucji możesz określić kampanie Search Ads 360, które są przeszacowane lub niedoszacowane w bieżącym modelu atrybucji, i odpowiednio dostosować inwestycje.

Jeśli masz włączoną atrybucję opartą na danych i spełniasz odpowiednie wymagania, Twój niestandardowy model oparty na danych będzie obejmować dane Search Ads 360.

Jak korzystać z porównania modeli konwersji

Aby użyć podstawowego modelu atrybucji:

  1. Kliknij filtr SA360 u góry raportu.
  2. Z menu nad tabelą wybierz co najmniej jeden model atrybucji.

Jeśli podczas łączenia kont włączono udostępnianie danych o kosztach Search Ads 360, możesz również zobaczyć wartości WydatkiCPA dla kampanii Search Ads 360.

Aby wyświetlić dane o kosztach Search Ads 360, musisz wybrać filtr SA360. Filtr Wszystkie nie obsługuje danych o kosztach Search Ads 360.

Aby utworzyć niestandardowy model atrybucji:

  • Z menu Wybierz model wybierz opcję Utwórz nowy niestandardowy model.
  • Nazwij model i wybierz jeden z pięciu modeli podstawowych, by określić sposób przypisywania udziału punktom kontaktu na ścieżce konwersji.
  • Dostosuj inne parametry modelu atrybucji w sekcjach Dostosuj kredyt na podstawie zaangażowania użytkownikówZastosuj niestandardowe reguły kredytowe.

Dane konwersji Floodlight

Dane konwersji Floodlight są dostępne, jeśli połączono odpowiednie konto Campaign Manager z kontem Analytics 360. W takim przypadku możesz je wybrać, klikając opcję Floodlight na karcie Eksplorator.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?