Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Powiadomienie o brakującym kodzie śledzenia

Narzędzie Diagnostyka regularnie sprawdza Twoją implementację Analytics i wyświetla powiadomienia podpowiadające, jak posługiwać się Analytics, aby uzyskiwać najlepsze dane, największą skuteczność i najtrafniejsze analizy.

Tematy w tym artykule:

Przegląd

Google Analytics podejmuje regularnie próby znajdowania w witrynie stron, na których nie ma prawidłowo zainstalowanego kodu śledzenia. System przegląda wyniki indeksowania przez wyszukiwarkę Google witryn powiązanych z kontami Google Analytics. Część tych stron jest indeksowanych z włączonym językiem JavaScript, dzięki czemu po sprawdzeniu wyników testu możemy stwierdzić, czy podczas jego trwania były wysyłane odpowiednie dane o działaniach. Pamiętaj, że dane o tych działaniach nie trafiają do Google Analytics, więc nie zawyżają statystyk ruchu.

Gdy wygląda na to, że strony nie wysyłają danych o ruchu, otrzymujesz o tym odpowiednie powiadomienie:

Ograniczenia

Narzędzie Diagnostyka nie sprawdza stron, które są niedostępne do publicznego indeksowania ze względu na wymagane logowanie lub wykluczenia w pliku robots.txt. W przypadku takich stron należy sprawdzać poprawność tagowania za pomocą narzędzia Google Tag Assistant. Zindeksowanie dosłownie wszystkich stron jest niemożliwe z powodu ich olbrzymiej ilości. Dodatkowo system może zadecydować o wykluczeniu pewnych stron, by ograniczać koszty swojego działania. Jednak stara się zawsze nadawać priorytet stronom odnotowującym wzmożony ruch.

Częstotliwość indeksowania waha się w granicach od kilku dni do (w najgorszym przypadku) kilku tygodni, więc pamiętaj, że najnowsze zmiany lub poprawki w kodzie śledzenia nie zostaną uwzględnione w wynikach analizy diagnostycznej do czasu ponownego sprawdzenia strony.

Robot indeksujący musi mieć możliwość bezbłędnego uruchomienia kodu JavaScript, co oznacza, że nie może kontynuować pracy w sytuacji, gdy niezbędne pliki skryptów zostały zablokowane w pliku robots.txt. Odnosi się to głównie do niestandardowych wdrożeń kodu śledzenia przeprowadzonych z zastosowaniem własnego kodu JavaScript lub za pomocą menedżerów tagów innych firm.

Wykrywanie i usuwanie problemów

Gdy otrzymasz powiadomienie o braku kodu śledzenia, sprawdź najpierw, czy kod śledzenia jest prawidłowo zainstalowany na zgłoszonych stronach, postępując zgodnie z tymi instrukcjami. Jeśli potwierdzisz, że brakuje kodu śledzenia, skonfiguruj go na odpowiednich stronach. Otrzymane powiadomienie obejmuje tylko część stron objętych analizą i nie zawiera wyczerpującej listy stron, których może dotyczyć ten problem. Musisz więc sprawdzić pozostałe strony w swojej witrynie.

Jeśli zgłoszone strony należą do innej witryny lub zawierają jednak zainstalowany prawidłowo kod śledzenia, zapoznaj się z poniższymi sekcjami.

Zgłoszone strony należą do innej witryny

Jeśli strony należą do domeny, której nie rozpoznajesz, prawdopodobnie ta witryna przypadkowo podała Twoje konto Analytics w swoim kodzie śledzenia. Po pierwsze, jak najszybciej utwórz filtr, aby wykluczać zbędne dane o ruchu pochodzące z tamtej domeny. Następnie spróbuj skontaktować się z jej webmasterem, by skorygował problem.

Jeśli zgłoszone strony należą do znanej Ci lub pokrewnej domeny, ale nie powinny być traktowane jako wchodzące w skład danej witryny, utrzymujesz najwyraźniej w ramach tej samej domeny wiele witryn, które są nie dość wyraźnie rozgraniczone.

Nasze systemy obsługują proste konfiguracje wielowitrynowe, w których ścieżki najwyższego poziomu odpowiadają poszczególnym witrynom. Jeśli, na przykład, ścieżki http://www.example.com/glass/ i http://www.example.com/fiber/ kierują do oddzielnych witryn i mają zainstalowane na nich różne konta Analytics, wtedy granice witryn będą wyraźne dla naszych algorytmów.

W przypadku bardziej złożonego odwzorowania witryn za pomocą ścieżek, w ramach których rozgraniczenia między witrynami są przeprowadzane na ścieżkach niższego poziomu lub nie trzymają się przewidywalnego wzorca, może się zdarzyć, że w wynikach analiz zostaną pomyłkowo uwzględnione strony z innych witryn. Zalecamy wybranie w powiadomieniu opcji „Ignoruj”, by nie otrzymywać więcej informacji o tych problemach.

Kod śledzenia jest w rzeczywistości prawidłowy

Może się okazać, że zgłoszony adres URL jest fałszywym alarmem: w rzeczywistości kod śledzenia jest zainstalowany prawidłowo i wysyła dane. Fałszywe alarmy mogą się czasami zdarzać ze względu na niewielką ilość błędów powodowanych przez nieprawidłowości w działaniu sieci i systemów lub przypadki upływu limitu czasu działania kodu JavaScript. Poza tym musisz brać pod uwagę, że zindeksowanie i przetworzenie przez nasz system nowo wprowadzonych przez Ciebie poprawek lub zmian może potrwać nawet kilka tygodni. Jeśli jednak większość zgłaszanych wyników to fałszywe alarmy, wskazuje to na niespójne implementacje kodu śledzenia w witrynie. Śledzenie witryny może się np. odbywać częściowo za pomocą standardowego, zalecanego kodu Google Analytics, a częściowo za pomocą niestandardowej implementacji.

Weryfikator kodu śledzenia nie obsługuje niestandardowych implementacji, w których przypadku niezbędne pliki JavaScript są zablokowane przed robotami indeksującymi w pliku robots.txt. Jeśli weryfikator nie znajdzie w całej witrynie żadnego śladu implementacji, zrezygnuje, zakładając że ma do czynienia z niestandardowym wdrożeniem. Jeśli natomiast obsługiwane i nieobsługiwane kody śledzenia są ze sobą wymieszane, weryfikator będzie kontynuować czynności, bo znalazł Analytics na niektórych stronach. W takiej sytuacji wszystkie strony z nieobsługiwaną implementacją są błędnie zgłaszane jako niezawierające kodu śledzenia.

Ogólnie zalecaną stanowczo metodą jest stosowanie jednolitego kodu śledzenia i trzymanie się tego samego sposobu implementacji w całej witrynie. Jeśli eliminacja niespójności okaże się niemożliwa, wybierz w powiadomieniu opcję „Ignoruj”, aby nie otrzymywać więcej informacji o tym problemie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false